Album Jiřího Polčáka

drozd brávník
Turdus viscivorus
orel bělohlavý
Haliaeetus leucocephalus
puštík bělavý
Strix uralensis
 
raroh velký
Falco cherrug
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
brkoslav severní
Bombycilla garrulus
 
puštík obecný
Strix aluco
drozd kvíčala
Turdus pilaris
konipas horský
Motacilla cinerea
 
ledňáček říční
Alcedo atthis
racek chechtavý
Larus ridibundus
jespák písečný
Calidris alba
 
jespák písečný
Calidris alba
morčák bílý
Mergellus allbus
morčák bílý
Mergellus allbus
Návrat na seznam fotoalb
 
 
Nahoru