Album Jana Vidlaře

bekasina otavní a proužkovaný
Gallinago gallinago
budníček menší
Phylloscopus collybita
 
husa velká
Anser anser
 
 
kachna divoká
Anas platyrhynchos
kachna divoká
Anas platyrhynchos
 
racek chechtavý
Cygnus olor
 
 
rákosník obecný a proužkovaný
Acrocephalus scirpaceus et schoenobaenus
rehek domácí
Phoenicurus ochruros
 
strnad obecný
Emberiza citrinella
 
 
polák chocholačka
Aythya fuligula
polák chocholačka
Aythya fuligula
 
racek chechtavý
Larus ridibundus
 
 
labuť zpěvná
Cygnus cygnus
pěnkava obecná
Fringilla coelebs
 
pěvuška modrá
Prunella modularis
 
 
kulík říční
Charadrius dubius
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
 
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
 
 
červenka obecná
Erithacus rubecula
husa velká
Anser anser
 
kalous ušatý
Asio otus
 
 
bukáček malý
Ixobrychus minutus
čáp bílý
Ciconia ciconia
 
čáp černý
Ciconia nigra
 
Návrat na seznam fotoalb
 
 
Nahoru