Plán exkurzí a akcí Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO a spolupracujících organizací pro veřejnost v roce 2011

Tento plán zahrnuje již zajištěné akce pro rok 2011. Počítá se s tím, že postupně budou přibývat další, které budou průběžně doplňovány. Rozhodně se vyplatí pravidelně sledovat tuto nabídku. Upozorňujeme, že u akcí v Tovačově nebo Záhlinicích by mohlo dojít k posunu začátků (i když to nepředpokládáme), pokud by se změnily jízdní řády takovým způsobem, že by na exkurzi nebylo spojení veřejnou dopravou.
Plán exkurzí MOS 2011 ke stažení ikona

 
19.3.2011

Ornitologická exkurze za ptáky tovačovských rybníků
Odjezd linkového autobusu v 7.00 hod z autobusového nádraží Přerov (stanoviště č. 16), sraz u sádek v Tovačově v 7.45 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů vracejících se na severská hnízdiště.

Exkurzi povede: Adolf Goebel
mob.: 776 064 743
e-mail: goebel@mos-cso.cz

pozorované druhy ikona doc

16.4.2011

Vítání ptačího zpěvu v PR Chomoutovské jezero, výprava za ptákem roku
Sraz je v 7:30 hod na parkovišti před areálem jachetního klubu u značky „zákaz vjezdu“. Na místo je spojení autobusem z Olomouce buď linkou 764 (odjezd 6:45 hod z autobusového nádraží, příjezd na zastávku Chomoutov, škola v 7:13 hod) nebo linkou 20 (odjezd z Náměstí Hrdinů v 6:59 hod, příjezd na zastávku Chomoutov, škola v 7:18 hod). Ze zastávky se jde pěšky Písečnou ulicí. Na místo srazu vede asfaltová silnice a cesta trvá zhruba 10 minut. Mimo poslechu a identifikace ptačích druhů na základě zpěvu je v plánu také prohlídka bývalé pískovny, která je významnou ornitologickou lokalitou. Můžeme zde vidět protahující kachny čírky obecné a modré, hvízdáky eurasijské nebo lžičáky pestré stejně jako volavky a jim příbuzné druhy a dravce. Na lokalitě je jedno z největších hnízdišť racků chechtavých a černohlavých v České republice a hnízdí zde různé druhy kachen a potápek. Za příznivých podmínek proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec exkurze je kolem poledne, trasa bude dlouhá zhruba 5 kilometrů. K exkurzi se je možno připojit kdykoliv v jejím průběhu.

Vede: Jan Vidlař
mob.: 731 846 852
e-mail: janvidlar@centrum.cz

30.4.2011

Vítání ptačího zpěvu na tovačovských rybnících, výprava za ptákem roku
Odjezd linkového autobusu v 7.00 hod z autobusového nádraží Přerov (stanoviště č. 16), sraz u sádek v Tovačově v 7.45 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Budeme naslouchat zpěvu ptáků a přímo v terénu se seznámíme s hlasy nejběžnějších druhů. Uniknout si nenecháme ani pohled na přítomné vodní ptáky.

Vede: Adolf Goebel
tel.: 776 064 743
e-mail: goebel@mos-cso.cz

30.4.2011

Vítání ptačího zpěvu v Hostýnských vrších
Sraz na Tesáku před hostincem Tesák v 8:10. Odjezd linkového autobusu z autobusového nádraží v Bystřici pod Hostýnem ve směru na Tesák je v 7:38 hod. Půjdeme po trase naučné stezky přes Smrdutou a Janče do Chvalčova. Předpokládané ukončení akce na Chvalčově u Hotelu Říka je do 13 hod. S sebou pevnou obuv, svačinu, pití a pláštěnku. Exkurze se koná za každého počasí. Tato exkurze je pořádána ve spolupráci se školní družinou při Základní škole T.G.M. v Bystřici pod Hostýnem.

Exkurzi povede: Martin Vymazal
tel.: 608 368 333
e-mail: MVymazal@seznam.cz

1.5.2011

Vítání ptačího zpěvu v Olomouci
Sraz v 6:00 v Olomouci – Řepčíně u mostu přes Mlýnský potok, na konci Martinovy ulice, ukončení mezi 8. a 9. hodinou u koupaliště Poděbrady. Akce je pořádána ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc a ZO 71/02 ČSOP Upolín a za finanční podpory Statutárního města Olomouce. Přijďte s námi přivítat nový den a vše nové a krásné v našem životě a zaposlouchat se do hlasů ptačích obyvatel krajiny na okraji města. Vlastní dalekohled vítán.

Exkurzi povedou:
Jaroslav Marx
tel.: 737 418 816
e-mail: panda@ddmolomouc.cz

Ondřej Delfín
Kateřina Ševčíková

1.5.2011

Vítání ptačího zpěvu v Rožnově pod Radhoštěm
Sraz v 8:00 u Bučiského mostu pod Hradiskem. Dále po trase naučné stezky Hradisko na Vápenku a zpět do Rožnova kolem Bečvy. Ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodné oblečení a obutí do přírody, dalekohled, svačinu a hlavně dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení v odpoledních hodinách.

Exkurzi povedou:
Jaroslav Koleček
tel.: 605 552 978
e-mail: j.kolecek@email.cz

Jiří Pavelka

1.10.2011

Evropský festivalu ptactva na tovačovských rybnících
Odjezd linkového autobusu v 7.00 hod z autobusového nádraží Přerov (stanoviště č. 16), sraz u sádek v Tovačově v 7.45 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů putujících do svých zimovišť.

Exkurzi povede: Adolf Goebel
mob.: 776 064 743
e-mail: goebel@mos-cso.cz

2.10.2011

Evropský festival ptactva na v PR Chomoutovské jezero
Sraz je v 7:30 hod na parkovišti u jezera za křižovatkou směr Březce. Na místo je spojení autobusem z Olomouce, buď linkou 764 (odjezd 6:45 hod z autobusového nádraží v Olomouci, příjezd na zastávku Chomoutov - škola v 7:13 hod) nebo linkou 20 (odjezd z Náměstí Hrdinů v 6:59 hod, příjezd na zastávku Chomoutov - škola v 7:18 hod). Ze zastávky se jde pěšky Písečnou ulicí a poté po louce kolem jezera. Na lokalitě budou k vidění protahující druhy kachen a jiní zajímaví ptáci. V plánu je ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec exkurze je kolem poledne, trasa bude dlouhá zhruba 2 kilometry. K exkurzi se je možno připojit kdykoliv v jejím průběhu.

Vede:
Jan Vidlař
mob.: 731 846 852
e-mail: janvidlar@centrum.cz

19.11.2011

Ornitologická exkurze za ptáky tovačovských rybníků
Odjezd linkového autobusu v 10.00 hod z autobusového nádraží Přerov (stanoviště č. 16), sraz u sádek v Tovačově v 10.50 hod. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů by měly být k vidění také severské druhy ptáků na tahu do zimovišť. Za špatného počasí se exkurze nekoná. Předpokládá se i návštěva štěrkopískovny v Anníně (Donbas).

Exkurzi povede: Adolf Goebel
mob.: 776 064 743
e-mail: goebel@mos-cso.cz

K exkurzím v Tovačově
Účastníci, kteří přijedou na autobusové nádraží do Tovačova linkovým autobusem z Přerova, se dostanou na místo pěšky k sádkám kolem rybníka Kolečko, kde se pravidelně vyskytují běžné druhy kachen, racci, volavky popelavé, potápka roháč, potápka malá, ale také ledňáček říční. Okolí rybníka Kolečko je velmi významnou biologickou lokalitou s výskytem vzácných hub i různých druhů hmyzu. Dále vede cesta k sádkám alejí starých dubů. V aleji jsou hojnými druhy brhlík lesní, strakapoud velký, žluna zelená, žluva hajní, holub hřivnáč i běžné druhy pěvců (samozřejmě podle ročního období).
Účastníci exkurze krátce prohlédnou Křenovský rybník a hlavní část exkurze bude probíhat na hrázi Hradeckého rybníka. Běžnými druhy zde jsou potápka roháč, potápka malá, potápka černokrká, lyska černá, labuť velká, kachna divoká, polák chocholačka, polák velký (ti bývají k vidění i s mláďaty), ale také volavka popelavá a ledňáček říční. Na podzim se často objevují také volavka bílá a orlovec říční. Ve velké kolonii racků chechtavých hnízdí pravidelně několik párů motáka pochopa. Jejich akrobatické lety nad kolonií doprovázené útoky racků patří vždy k neopakovatelným zážitkům. Rákosiny u hrází jsou hojně obydleny rákosníky obecnými, velkými a proužkovanými i strnady rákosními. Pokud bude přát štěstí, může se krátce objevit i některý ze skrytě žijících obyvatel rákosin – sýkořice vousatá, slípka zelenonohá, chřástal vodní, chřástal kropenatý, bukáček malý a velmi vzácně a ne každý rok i volavka červená. V podzimním a zimním období se exkurze podle aktuálního stavu zastavují také na štěrkovnách, kde se kromě různých druhů kachen také pravidelně objevují potáplice severní a malé. Exkurze jsou podle možností spojovány rovněž s ukázkami odchytu a kroužkování ptáků.

Adolf Goebel

 
 
 
Nahoru