Prezidium MOS

Jednou za dva roky si členové MOS volí své zástupce, jejichž úkolem je řídit spolek a zajišťovat ornitologickou a ochranářskou činnost v regionu. V únoru 2011 bylo do prezidia zvoleno 7 členů. Všechny funkce jsou čestné.
 
 Funkce Jméno   
Předseda: RNDr. Jaroslav Koleček(více)
Místopředseda:Jiří Šafránek(více)
Jednatel:Ing. Adolf Goebel, Ph.D. (více)
RNDr. Josef Chytil, Ph.D.(více)
Ing. Jiří Šírek(více)
Jan Vidlař(více)
Bc. Martin Vymazal(více)
 
 
 
Nahoru