Zapojte se do unikátního projektu Nářečí českých strnadů!

Jiný kraj, jiný zpěv?

Ptačí zpěv má dvě hlavní úlohy. Jednak slouží k obhajobě teritoria, jednak si podle něj vybírají samice svého partnera. Aby nedošlo k omylu při vzájemné komunikaci mezi druhy, je zpěv každého ptačího druhu jedinečný. Toho využívají nejen ptáci při dorozumívání, ale i my, ornitologové, např. pro zjištění daného druhu na lokalitě. Přestože nám nečiní zpravidla potíže jednotlivé druhy podle zpěvu rozpoznat, občas nás překvapí, jak se jednotliví samci ve zpěvu od sebe liší. Pokud jsou odlišnosti regionálně specifické, hovoříme u ptáků o nářečích neboli dialektech. Analogie mezi lidskými a ptačími nářečími je nasnadě. Nářečí lze zjednodušeně charakterizovat jako krajovou variantu zpěvu, která se liší od podobných variant v jiných oblastech, ale v kontextu daného druhu zůstává natolik srozumitelná, že plní svoji druhově specifickou komunikační funkci i mezi příslušníky různých nářečí.

Mezi druhy ptáků, u nichž se můžeme v Evropě setkat s různými dialekty, jmenujme např. šoupálka krátkoprstého, pěnkavu obecnou nebo strnada obecného. Právě strnad obecný je pro studium nářečí velmi vhodný. Jedná se o běžný, široce rozšířený druh, jeho zpěv pozná každý a zpěvní aktivita začíná od konce února a trvá až do pozdního léta. Další výhodou je, že v západní Evropě byly již dialekty strnada obecného podrobně zkoumány, takže víme, jak jednotlivé typy zpěvu od sebe rozlišit. Po zvolení strnada obecného ptákem roku 2011 se tak vysloveně nabízelo využít doprovodné kampaně pro zmapování nářečí strnada obecného v České republice.


Pomozte zjistit, jak zpívají strnadi u vás!

Je s podivem, že se tímto zajímavým aspektem hlasových projevů strnada obecného na našem území dosud nikdo systematicky nezabýval a je trochu zarážející, že se o jeho dialektech v ČR zájemce dozví útržkovitě jen z německy psané literatury. Projekt Nářečí českých strnadů je tak jedinečnou příležitostí pro nás všechny zaplnit bílá místa na mapě strnadích nářečí po celém území České republiky. Vzhledem k rozšíření dialektů v sousedních zemích je velká šance na zajímavý výsledek. Z letošních nahrávek již víme, že se u nás vyskytují dvě nářečí, a z historických nahrávek lze vystopovat dvě další. Je tedy jasné, že přes naše území bude probíhat hranice mezi různými nářečími a teď je jen na nás, zjistit kudy prochází.

Dokažme, jaký potenciál dřímá mezi českými ornitology, a zmapujme společnými silami dialekty našich strnadů! Zapojte se a neprohloupíte. Pomůžete dobré věci, zjistíte, jakým nářečím zpívají strnadi u vás, vyzkoušíte si nahrávání ptačího zpěvu a v případě zájmu nahlédnete i pod pokličku tomu, jak lze hlasy ptáků analyzovat. Navíc můžete vyhrát dalekohled a řadu dalších zajímavých cen.


Jak na to?

Podrobné informace o tom, jak otestovat dostupná nahrávací zařízení (videokamera, digitální fotoaparát s funkcí videa, diktafon nebo moderní mobilní telefon) a jak postupovat při práci v terénu, najdete na webových stránkách ČSO. Než se vypravíte do terénu, doporučuji vám naposlouchat si jednotlivá nářečí, protože je nezbytné, abyste nahráli kompletní strofy, včetně obou slabik závěrečné fráze, které jsou rozhodující pro určení daného nářečí. Ne každý samec totiž všechny strofy „dotahuje“ do konce, proto je při nahrávání vhodné poslouchat, zda alespoň několik zaznamenaných strof je kompletních.


Právě v těchto dnech samci strnadů obecných již naplno zpívají, takže můžete s chutí vyrazit na akustický lov. Těšíme se na vaše nahrávky!

Petr Procházka


Projekt Nářečí českých strnadů organizuje Česká společnost ornitologická, katedra ekologie PřF UK, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. a Meteor, populárně-naučný pořad Českého rozhlasu. Aktuální dění můžete sledovat na Facebooku a o výsledcích celého projektu se dozvíte na celostátní konferenci v Mikulově a v publikacích ČSO.

 
 
 
Nahoru