Zpět na hlavní stránku

Televizní reportáže a přenosy

2002
Nezákonný odstřel potápek na Záhlinicku


2001
Ornitologicky vydařený rok 2001Tiskové zprávy Moravského ornitologického spolku:

1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005


2005
Ptákem roku 2005 je skřivan polní!
Vydařená ornitologická exkurze
Pomáháme našim opeřencům
Ornitologové se slučovali
Připomínka romantiky severu


2004
Chceme přerovský most hezký pro lidi a bezpečný pro vodní ptáky?
V Moravské ornitologické stanici bude otevřena výstava...
Kudlanka nábožná je na Přerovsku stále hojnější
Podzimní hosté mělčin
7. výstava hub
Biologická stanice - pozvánka
Úspěšné vyhnízdění včelojeda lesního na Přerovsku
Vydařená exkurze Moravského ornitologického spolku
Ornitologická exkurze
Vítězný návrh mostu je nebezpečný pro ptactvo


2003
Fotografie ptáků střední Moravy
Přijďte na Evropský festival ptactva (4. - 5. října 2003)
Krmítko v městském parku
Také máte na zahrádce kolibříka?
Zachraňují nalezená mláďata
Břehule říční hnízdí v popílku
Vzácných vlh ubylo
Vzácné vlhy opět na Přerovsku
Jespák rezavý v Tovačově
Ornitologická exkurze
Přednáška "Jarní houby"
Ornitologická exkurze MOS
Ornitologická exkurze MOS
Sledují návrat tažných ptáků
Z ornitologická exkurze MOS
Návrat tažných ptáků
Ornitologická exkurze MOS
Přichystejme ptákům budky
Kachnička mandarinská v Přerově
Paraziti rybožravých ptáků České republiky
Výstava fotografií ptáků Vlastimila Nedomy
Ptáci se vrací ze zimovišť
Ornitologické exkurze MOS
Budka pro sokoly
Sokoli zimují v Přerově
Morčák velký na Bečvě
Sýkořice vousatá v Přerově
Mořští orli opět na Tovačovsku


2002
POZOR - státní ochrana přírody je v ohrožení!
Vyhlásení Stromu roku 2002
Připravte si krmítka pro sýkorky
Naše houby
Strom roku 2002
Pozdní výskyt čápů na Přerovsku
Unikátní břečťan je ohrožen
Zvýšený úhyn ptáků na Záhlinických rybnících
Ornitologická exkurze
Labuť zpěvná v Záhlinicích
Husice egyptská poprvé na Moravě
Mimořádný výskyt ptáků
Přiletělo jaro
Den ptactva v Tovačově
Ptáci využili oteplení k námluvám
Vzácní zimní hosté v Horní Moštěnici


2001
Tuhá zima ani ptákům nesvědčí
Jak můžeme pomoci ptákům v zimě
Přikrmujte naše ptáky
Čáp bílý neodletěl
S ornitology na turpany
Ornitologové zvou veřejnost
Ibis posvátný na Tovačovsku
Proč stavět ptákům "domečky"?
Zahraniční návštěva v MOSu
Pozvánka na Světový festival ptactva 2001
Výstava hub v Přerově
Přijďte pozorovat ptáky
Podpořte kampaň proti týrání zvířat
Letní sčítání labutí na území ČR
Houby již rostou
Hřib kavkazský na Moravě
Keptuška běloocasá poprvé v ČR
Z ornitologické exkurze
S ornitology za ptáky (10. 4. 2001)
Ornitologové ke dni ptactva (27. 3. 2001)
Nebojte se vlaštovek (22. 3. 2001)
MOS k zákonu o myslivosti (11. 3. 2001)
Vzácné labutě malé na olomoucku (26. 2. 2001)
Ptáci zvěstují příchod jara (14. 2. 2001)
Sovy na hřbitově (14. 2. 2001)
V Tovačově se zdržuje několik orlů (14. 2. 2001)
Den otevřených dveří v Ekocentru MOS (7. 2. 2001)
Brkoslavi přiletěli na Moravu (14. 1. 2001)
Tuhá zima ptactvu nesvědčí (1. 1. 2001)


2000
Několik čápů neodletělo (3. 12. 2000)
Výstava "Současné nerostné lokality českých zemí" v Muzeu Komenského
Proběhl Evropský festival ptactva 2000 (3. 10. 2000)
Výstava hub v Přerově (30. 9. 2000)
Evropský festival ptactva (24. 9. 2000)
Vzácný zatoulanec v Tovačově (24. 9. 2000)
Den otevřených dveří (7. 9. 2000)
Mykologická poradna v Přerově (6. 8. 2000)
JEŽCI V MUZEU KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ (26. 7. 2000)
Čápi se zalekli vzducholodě (23. 6. 2000)
Výreček malý se vrací na Moravu (23. 6. 2000)
Ministerstvo budky odmítá (30. 5. 2000)
Pozvánka do Zoo (29. 5. 2000)
Den otevřených dveří (1. 5. 2000)
S ornitology do Zoo (30. 4. 2000)
Den Země v Ekocentru (19. 4. 2000)
Ornitologové ke Dni ptactva (28. 3. 2000)
Sledujeme jarní tah ptáků na Internetu (27. 3. 2000)
Postřelená kavka v Ekocentru MOS (12. 3. 2000)
Mimořádné soustředění orlů na střední Moravě (8. 3. 2000)
Na Moravu přiletěli skřivánci (28. 2. 2000)
Ornitologové hodnotili uplynulý rok (28. 2. 2000)
Pozvánka na zahájení výstavy (29. 1. 2000)
Přikrmujete ptáčky? (25. 1. 2000)


1999
Ornitologové České republiky (17. 12. 1999)
Autogramiáda v Ekocentru MOS (17. 12. 1999)
Ekocentrum MOS ve zkušebním provozu (6. 12. 1999)
Ptáci pomáhají v boji proti škůdcům (1. 11. 1999)
Čapí hnízdo se stěhovalo (1. 11. 1999)
Výstava hub v Přerově (10. 9. 1999)
Výstava "OBRATLOVCI PŘEROVSKA" v Muzeu Komenského (10. 9. 1999)
Expozice "PTÁCI ČESKÉ REPUBLIKY" se otvírá po povodni (5. 9. 1999)
Přílet ptactva vrcholí (15. 4. 1999)
Přiletěli špačci a čejky
Ptáci strádají za silných mrazů (2. 2. 1999)
Hanácká žížala 1998


1998
Sčítání kormoránů
Kauza kormoráni pokračuje (10. 9. 1998)
Siluety dravců chrání zpěvné ptactvo (5. 9. 1998)
Využíjte prázdniny k poznávání a ochraně přírody (17. 7. 1998)
Ojedinělé hnízdiště kavek v Holešově
Vzácné zahnízdění sov - pustovek
Tovačovští rybáři žádají o povolení k lovu pytláků (24. 4. 1998)
V parku vyvěsili ptačí budky (15. 4. 1998)
Ptáci vítají jaro (24. 2. 1998)


1997
Udělejte si pořádek na vlastním smetišti
Nezapomínejte na krmítka
Lov havranů na hřbitově
Knihy dostanou nový kabát
Poděkování patří dobrovolníkům (5. 9. 1997)
Kdo bude Ropákem roku 1996? (5. 9. 1997)
Přijďte se také podívat (18. 3. 1997)
Ptačí tuláci se vracejí (3. 3. 1997)
Ornitologové bilancovali (3. 3. 1997)
Krmítko se osvědčilo (17. 2. 1997)
Ekovečer o myslivosti a ochraně přírody (13. 2. 1997)
DALŠÍ ÚHYN HAVRANŮ NA PŘEROVSKU (30. 1. 1997)
Nezapomínejte na krmítka
Ochrana ptactva na Internetu
Mezinárodní cena ornitologům
Moravská ornitologická stanice otevřena pro veřejnost
Kolik čápů žije v okrese Přerov?
Labutě sečteny
Elektrovody přinášejí smrt ptákům
Poštolka doletěla do Nigeru
Krmítko pro prezidenta


Ptákem roku 2005 je skřivan polní!

Na Hromnice musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout – kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců ? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá ? Co vlastně víme o životě skřivana polního ?

Na tyto otázky Vám odpoví kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2005 – skřivan polní, která se snaží upozornit na tohoto typického představitele zemědělské krajiny. I když se stále jedná o jednoho z nejběžnějších pěvců, který je veřejnosti známý především pro svůj vytrvalý zpěv, přednášený ve vysokých výškách nad poli a loukami, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 je i sledování jarního příletu skřivana, další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 – skřivan polní, která je pro zájemce k dispozici v sekretariátu ČSO či v brzké době i v on-line verzi na webu ČSO www.birdlife.cz .Vydání brožury bylo načasováno na únor proto, že právě v tomto měsíci se k nám skřivani vrací ze svých zimovišť.

Racek bouřní Kampaň Pták roku patří mezi tradiční akce České společnosti ornitologické (ČSO), poprvé byla vyhlášená už v roce 1992. Cílem této kampaně je nejen přiblížit veřejnosti život vybraného ptačího druhu, ale především upozornit na nebezpečí, která mu hrozí a současně na možnosti aktivní ochrany. Největším úspěchem kampaně však zůstává, když se díky ní veřejnost začne zajímat o problematiku ochrany ptactva a přírody. Proto vždy nabízíme veřejnosti možnost zapojit se do jednoduchého „výzkumu“, jehož výsledky shromažďujeme, vyhodnocujeme a veřejnost poté zpětně informujeme. Ptáka roku vybírá výbor ČSO tak, aby splňoval několik kriterii: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat, proto to často bývají např. ptáci žijící v blízkosti lidských sídel nebo v zemědělské krajině. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života.

K největšímu úbytku skřivana polního dochází v zemích západní Evropy. V Německu, Holandsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii došlo od roku 1980 k poklesu o více než 50 %. Vinu na tom má především zemědělská politika Evropské unie, která byla na počátku zaměřena především na produkci potravin. S rostoucí intenzitou zemědělské výroby však docházelo k úbytku biodiverzity a poklesu početnosti ptačích druhů zemědělské krajiny, jak to dokládají i výsledky celoevropského monitoringu běžných ptačích druhů. Skřivana kromě zemědělství ohrožuje také lov na zimovištích, celkem je skřivan loven v šesti zemích (Francie, Španělsko, Malta, Kypr, Itálie a Řecko). Např. na Kypru se přibližně pětina lovců specializuje přímo na skřivana polního a každý z nich průměrně uloví ročně okolo 40 skřivanů. Vliv lovu ovšem není zdaleka tak negativní jako intenzivní zemědělství, protože počet ulovených skřivanů dosahuje pouze 4 – 6 % zimující populace.

Také v České republice došlo během posledních 20 let k poklesu početnosti o 20%. Brožura Pták roku 2005 však neukazuje pouze na ohrožující faktory, ale současně se snaží navrhnout i možné způsoby ochrany skřivana. Hlavní díl odpovědnosti za zachování pestré zemědělské krajiny ovšem leží na zemědělcích, kteří v krajině hospodaří a tím ovlivňují nejen život skřivana polního, ale i naše životní prostředí.

„Skřivan po staletí dělal věrného společníka nejen zemědělcům pracujícím na poli, ale všem, kteří vyrazili do přírody za odpočinkem a odreagováním. Snad i v budoucnu bude taková procházka vždy doprovázena vytrvalým „nebeským“ zpěvem skřivana“, říká Lucie Hošková z České společnosti ornitologické.

Více informací o skřivanovi polním přináší brožura Pták roku 2005 - skřivan polní -, která obsahuje spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura bude od února k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické.

Více informací o skřivanovi polním přináší brožura Pták roku 2005 - skřivan polní -, která obsahuje spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura bude od února k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické.

Pro milovníky internetu vznikne na našich stránkách www.birdlife.cz , která se bude kampani pták roku věnovat a kde se budou objevovat aktuální informace ke kampani. K dispozici zde bude i zmíněný dotazník. Kromě toho se návštěvníci webových stránek mohou sami zúčastnit fotosoutěže s cenami, zaměřené na problematiku ptáků v zemědělské krajině.

Lucie Hošková, tajemnice ČSO


Pomáháme našim opeřencům

V sobotu 19. března pořádal Moravský ornitologický spolek ornitologickou exkurzi na Tovačovské rybníky. I přes nepříznivé počasí pozorovali ornitologové 43 druhů ptáků. Největší radost jim udělalo pozorování orla mořského, pěti bílých volavek, samce ostralky štíhlé, páru morčáků velkých, hus polních a několika hoholů severních. Velkou vzácností bylo pozorování racka žlutonohého, který se zde zdržoval společně s racky bělohlavými, bouřními a chechtavými. Racek bouřní

Z prvních jarních druhů již zaznamenali přílet čírek obecných, holubů hřivnáčů, skřivanů polních, špačků, konipasů bílých, lindušek lučních, rehka domácího a bramborníčka černohlavého. Z bahňáků již přiletěli čejky chocholaté, kulíci zlatí, jespáci obecní, vodouši kropenatí a rudonozí.

Další ornitologická exkurze se uskuteční 9. dubna a seznam všech připravovaných exkurzí MOS je možno najít na internetové adrese: http:///mos.d2.cz

Jiří Šafránek
fotografie: Adolf Goebel


Pomáháme našim opeřencům

Vysoká sněhová pokrývka a přetrvávající mrazy jsou vážným nebezpečím nejen pro přezimující zvěř, ale také pro naše opeřence. Ptáci se přes sníh a náledí nemohou dostat k přirozené potravě a jsou z části odkázáni na naši pomoc. V zimě ztrácejí svou přirozenou plachost a hledají potravu v naší blízkosti, v zahradách a na krmítkách. Stále více lidí pak kontaktuje Moravský ornitologický spolek v Přerově a žádá o radu, jak ptákům pomoci překonat nepřízeň počasí.

Nabízíme vám proto několik rad a základních pravidel, jak krmit naše přezimující ptactvo:
Ptáky zásadně nekrmíme chlebem, uzeninami, slanými potravinami, suchými těstovinami ani kynutými výrobky, protože způsobují ptákům vážné zažívací potíže. Z naší kuchyně můžeme ke krmení použít strouhanou housku, kousky masa, nebo lůj. Z přírodních zdrojů podáváme jakákoliv semena nebo plody, pokud nebyly chemicky ošetřeny. Můžeme rovněž zakoupit přímo speciální směs určenou pro zimní přikrmování ptáků. Nejvhodnější jsou semena slunečnice.

Potravu dáváme do krmítka v takovém množství a stavu, aby neplesnivěla a nehnila a z hygienických důvodů provádíme také pravidelnou kontrolu a úklid krmítka a jeho okolí.

Protože jsou však i ptáci vybíraví a nemusí vzít zavděk úplně vším, co jim nabídnete, předkládáme vám jídelníček nejčastějších zimních hostů na krmítku:

Kosi, kvíčaly a brkoslavi se živí převážně bobulemi ptačího zobu, kaliny, černého bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek. Sýkory mají v oblibě mimo loje a tučných semínek slunečnice, semence a máku také drcené ořechy, vrabci a hrdličky zahradní určitě nepohrdnou pšenicí, ovsem nebo strouhanou houskou. Pro zvonky, pěnkavy a strnady jsou nejvhodnější semena slunečnice.

Jiří Šafránek
foto: Adolf Goebel

Ornitologové se slučovali

V sobotu 12. 2. 2005 došlo v Přerově v Ornitologické stanici Muzea Komenského ke sloučení členské základny dvou významných ornitologických organizací, Moravského ornitologického spolku (MOS) a České společnosti ornitologické (ČSO). Ornitologové se na své výroční schůzi jednomyslně usnesli, že veškeré celostátní aktivity budou vyvíjet společně v rámci České společnosti ornitologické a MOS se stane středomoravskou pobočkou ČSO se zachováním své právní subjektivity. Předpokládá se, že na MOS bude delegováno i řízení některých projektů s celorepublikovou působností.

Vzhledem k tomu, že je Česká společnost ornitologická členem mezinárodní organizace na ochranu ptáků BirdLife International, bude nyní i MOS její součástí. Sloučením obou organizací výrazně posílí vliv ornitologů a ochránců ptactva nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni.

Po 13 letech navíc došlo i k zásadní změně ve vedení Moravského ornitologického spolku. Novým předsedou se stal Mgr. Petr Rejzek, který vystudoval obor ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní působí jako učitel terénní biologie a ekologie na Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko.

Členové MOS dále ocenili dlouholetou práci Jiřího Šafránka v oblasti popularizace ochrany ptactva a ornitologie udělením titulu "Čestný prezident MOS".

V rámci výroční členské schůze MOS prezentovali přítomní členové své zkušenosti s ochranou ptactva - výrobou ptačích budek, pozorování vzácných druhů ptáků v ČR i zahraničí a některé projekty, jako například projekt na výkup mokřadů pro zřízení první ptačí rezervace MOS.

Ing. Adolf Goebel, Ph.D., jednatel MOS - středomoravské pobočky ČSO


Připomínka romantiky severu

S potáplicemi se většina z nás setká hlavně ve filmech o severské přírodě. Jejich svatební volání bývá také nepostradatelnou součástí relaxačních skladeb. Méně známé však je, že se s nimi můžeme vzácně setkat i u nás. Nejvíce pozorování sice bývá v listopadu a prosinci, ale pravidelně na ně občas narazíme i v dalších měsících. Při své cestě k zimovištím se pravidelně zastaví a někdy také nějakou dobu zdrží na větších, hlubších vodních plochách s čistou vodou. Neinformovaný pozorovatel by asi byl zklamán. Z krásných vzorů svatebního šatu nezbývá skoro nic a zaslechnout aspoň tichounký krátký výkřik se podaří opravdu jen ojediněle.

Nejběžnějším zatoulancem bývá potáplice severní (Gavia arctica). Je větší než kachna divoká a má štíhlejší obrys. Zimní zbarvení bývá černohnědé a šedé, kombinované s bílým. Ve svatebním šatě je šedá barva doplněna kontrastními černobílými pruhy a skvrnami. Typickým chováním je krátké ponořování hlavy pod hladinu, po kterém často následuje rychlé potopení. To trvá kolem 20 sekund a potáplice při něm loví malé rybky řadu metrů pod hladinou. Mnohem vzácněji se objevuje potáplice malá (Gavia stellata), která je o něco menší. Její zbarvení v zimním šatě je velmi podobné a tak nezbývá, než použít k jejímu určení odlišné držení těla při plavání a tvar zobáku. To nebývá pro pozorovatele vždy jednoduché, protože oba druhy potáplic se obvykle drží daleko od břehu.

Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenávají již několik týdnů výskyt a pobyt potáplic na nádržích v Tovačově. Ve stejnou dobu se objevilo až 6 potáplic severních a jedna potáplice malá. I když se nejedná o rekordní počty, je to v případě potáplic severních zhruba dvojnásobek loňského stavu.

Text a fotografie: Adolf Goebel

------------------------------------------------------------------------

Chceme přerovský most hezký pro lidi a bezpečný pro vodní ptáky?

Vážení přátelé,

na ČR 1 Radiožurnál jsem slyšela o chystaném přemostění Bečvy lanovým mostem, kterému chcete zabránit, vzhledem k nedalekému zimovišti vodního ptactva. Ráda bych Vás argumentačně podpořila, neboť zde v Plzni máme negativní zkušenosti s dráty a lanovými překážkami nad vodními toky, o něž se labutě i jiní ptáci zraňují či po střetu hynou. Zraněná labuť... K uvažované možné kolizi ptactva s překážkou v podobě lanového mostu Vám zasílám několik – bohužel z praxe ověřených – poznatků; jsou to informace, získané od vedoucího Záchranné stanice živočichů v Plzni, pana Karla Makoně.

1.) Ke kolizím s překážkami nad vodními toky nedochází pouze za mlhy a snížené viditelnosti; bohužel i za dobré viditelnosti mají - zejména labutě – vzhledem ke své hmotnosti problém včas reagovat na překážku v podobě lan. Situaci totiž navíc komplikuje, že lana nejsou kolmo k toku, ale jsou natažena šikmo, což velmi negativně ovlivňuje prostorovou orientaci přeletujících ptáků.

2.) Především v zimním období dochází ve městech k přikrmování vodního ptactva, přičemž mosty a lávky jsou pro toto přikrmování místem ideálním; ptáci se proto ve větším množství zdržují v blízkosti těchto objektů a jsou více ohroženi v okamžiku, kdy se k místu krmení sletují ze vzdálenějších míst. Tuto situaci odvozuji z chování obyvatel Plzně, kdy celé rodiny s dětmi se – především v zimním období, ale i v průběhu celého roku – vydávají s chlebem a rohlíky na mosty a lávky, kde krmí kačenky a labutě.

3.) Mostní konstrukce s lanovými prvky ohrožuje nejen kachny a labutě, ale i další druhy, jako jsou morčáci (kteří létají poměrně nízko nad toky), kormoráni, volavky a sluky (migrující po setmění), jejichž rozpětí křídel dává předpoklad kolize s lanovými prvky; navíc se vesměs jedná o chráněné druhy.

4.) V době podzimních lovů na kachny na rybnících a vodních plochách dochází k velkému rozptylu vodních ptáků, kteří prchají ze svých obvyklých stanovišť a dostávají se mimo své známé tahové koridory, navíc migrují i dlouho po západu slunce, kdy viditelnost a dohlednost je silně snížena nastupující tmou: v Plzni vyjíždějí v tomto období pracovníci Záchranné stanice odchytávat labutě do sídlišť, na komunikace, parkoviště i do míst, kam se tito ptáci za normálních podmínek nedostávají; při svém útěku tito ptáci obvykle sledují vodní toky.

Vážení přátelé, nastínila jsem zde několik poznatků z praxe pracovníků Záchranné stanice živočichů v Plzni; fotografie, které jsem Vám zaslala, jen dokreslují smutné statistiky o zmrzačených Zraněná labuť na operaci křídla...a zabitých ptácích na mnohdy samoúčelných konstrukcích. Nejen já osobně, ale i pracovníci Záchranné stanice živočichů sdílejí názor, že navrhovaná mostní konstrukce bude doslova popravčí stěnou pro řadu vodních ptáků, kteří žijí či hnízdí na Bečvě, či po Bečvě migrují na větší vzdálenosti. Velice prosím zastupitelstvo, které bude o stavbě mostu a jeho konečné podobě rozhodovat, aby vzali v úvahu smutné zkušenosti lidí z jiného regionu, kteří si zvolili – jako své poslání – péči o zraněné a mnohdy celoživotně handicapované živočichy. Těm zabitým, přes veškerou snahu, již pomoci nemohou …

Ing. Helena Vybíralová
(mobil: 604 734 456)


Foto: Karel Makoň a archiv Záchranné stanice živočichů v Plzni

V Moravské ornitologické stanici bude otevřena výstava
OD VÝZNAMNÝCH PTAČÍCH ÚZEMÍ K SOUSTAVĚ NATURA 2000

Putovní výstava, kterou připravila Česká společnost ornitologická, seznámí návštěvníky s 41 navrženými ptačími oblastmi. Ptačí oblasti vyhlašuje v současné době vláda na základě požadavků evropské Směrnice o ptácích. Vyhlášené oblasti jsou základem soustavy NATURA 2000. Projednávání a vyhlašování ptačích oblastí provází řada vášnivých diskusí s ne vždy podloženými argumenty (blíže viz tiskové zprávy ČSO na www.birdlife.cz), jejichž podstatou je konflikt některých navržených oblastí s rozvojovými projekty (na severní Moravě bylo např. zamítnuto území Heřmanský stav – Odra – Poolzí, přes které je naplánována výstavba dálnice D 47). Za nevyhlášení území navržených podle odborných kriterií hrozí České republice citelné sankce ze strany Evropské unie.

Výstava v Moravské ornitologické stanici seznámí s kritérii pro výběr jednotlivých území i s navrženými způsoby jejich ochrany. Návštěvníci se dozvědí, pro které vzácné druhy ptáků byly které ptačí oblasti navrženy (na střední Moravě jsou to Hostýnské vrchy, Horní Vsacko, Litovelské Pomoraví nebo Libavá) i jaké jsou nejvážnější ohrožující faktory. Výstava mimo jiné dokládá, že ptačí oblasti nebudou přísnými rezervacemi ale naopak živou krajinou, kde má žít člověk s přírodou v rovnováze.

Výstava je v Přerově přístupná pouze od 18.11. do 3.12.2004
v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

Bližší informace k výstavě podá vedoucí Moravské ornitologické stanice
Zdeněk Vermouzek, verm@atlas.cz, 605 578 746

Informace o průběhu vyhlašování ptačích oblastí a dalších otázkách souvisejících s NATUROU 2000 podá vedoucí programu Významná ptačí území České společnosti ornitlogické
David Lacina, lacina@birdlife.cz, 608 731 426

Kudlanka nábožná je na Přerovsku stále hojnější

otrněné přední končetiny jsou strašlivou zbraní

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) patří k druhům široké veřejnosti dobře známým. Kdo by neznal z fotografií, televize nebo filmu její charakteristický postoj s předním párem nohou sepjatým jakoby k modlitbě. Smysl tohoto postoje je zcela jiný. Stačí, aby se v dosahu objevila vhodná kořist a nohy se prudce vymrští. Jsou opatřeny otrněním a kořist nemá šanci na únik.

I když je kudlanka poměrně velká (4 až 7,5 cm) dokáže svým zeleným nebo hnědým zbarvením a nehybností dokonale splynout s okolím. Nebývá proto snadné ji najít. Nejčastěji se prozradí při přeletu z lokality na lokalitu a při hledání partnera. Samečci jsou při páření v obdobném ohrožení jako pavouci a běžně končí jako potrava samičky. kudlanka nábožná

Jde o teplomilný hmyz, který je běžný v jižní Evropě. U nás byl dlouho vázán hlavně na jižní Moravu. Jeho výskyt na některých lokalitách na Přerovsku je znám již řadu let. Přesto se zdá, že letošní teplý a suchý rok kudlankám nábožným mimořádně přeje. Počet nálezů je letos opravdu vysoký a několik exemplářů tohoto kriticky ohroženého druhu bylo zastiženo i přímo v městě Přerově. Kudlanky na přelomu léta a podzimu kladou do speciálního obalu 300 až 1000 vajíček, ze kterých se na jaře líhnou larvy, které procházejí nedokonalou proměnou (bez stádia kukly). Dospívají opět na konci léta a celý cyklus se opakuje.

Text a fotografie: Adolf Goebel


Podzimní hosté mělčin

jespák obecný

Celý podzim je ve znamení tahu ptáků do zimovišť. Jednou ze skupin ptáků, se kterou se můžeme v tomto období poměrně běžně setkávat, jsou jespáci. Nejčastěji uvidíme hejnka jespáka obecného (Calidris alpina) a jespáka bojovného (Philomachus pugnax).

Jespák obecný je velký asi jako špaček a má delší, mírně zahnutý zobák. Ve svatebním šatě má rezavě hnědá záda s černohnědými skvrnami a černé břicho. Z tohoto výrazného zbarvení se v současnosti setkáme pouze s náznaky, protože ptáci jsou již v přechodném šatě, který přechází do prostého šatu, který je na zádech nevýrazně šedohnědý a na břiše bílý.

Jespák bojovný je výrazně větší. Dosahuje asi velikosti kosa a má i delší nohy. Zobák je v poměru k hlavě kratší než u předchozího druhu a je rovný. Samci jsou výrazně větší než samice a ve svatebním šatě je není možné zaměnit s žádným jiným druhem. Mají pestrý vztyčitelný límec a při uších dvě chocholky. Vybarvení je natolik individuální, že svého času byla vypsána vysoká finanční prémie pro toho, kdo předloží dva zcela stejně vybarvené jespáky bojovné ve svatebním šatě. Autoři této svérázné soutěže, která stála spoustu jespáků život, již dávno nežijí a prémie se svého vyplacení těžko kdy dočká. V prostém šatě, ve kterém je můžeme pozorovat nyní, si jsou jespáci bojovní vzájemně hodně podobní. Záda jsou nahnědlá, s tmavými skvrnami, břicho je bílé s šedavými skvrnami.

Pokud zastihneme oba druhy jespáků někde na mělčině, jsou velmi aktivní a stále pobíhají a vybírají z bahna různé živočichy. Často jsou doprovázeni dalšími druhy bahňáků, jako jsou čejky, kulící, vodouši nebo bekasíny. Podmínky pro pozorování všech těchto druhů se budou zlepšovat s nižšími stavy vody v rybnících, které se budou pozvolna připravovat na předvánoční výlovy.

Text a fotografie: Adolf Goebel


Výstava hub

Pozvánka na biologickou stanici

Pozvánka na biologickou stanici


Úspěšné vyhnízdění včelojeda lesního na Přerovsku

včelojed lesní

Včelojed lesní určitě nepatří k všeobecně známým druhům ptáků. Je to dáno jak tím, že u nás hnízdí relativně skrytě a v nepříliš vysokém počtu, tak tím, že ho pozorovatelé zcela automaticky považují za běžně se objevující káni lesní, které je skutečně hodně podobný zbarvením i velikostí. Podobně jako káně lesní se také včelojed lesní objevuje jak ve světlé, tak i v tmavé formě. Je však útlejší, má tvar hlavy připomínající holuba a v dospělosti výrazně žluté oči. V letu je hlava vysunuta dopředu, ocas je delší se třemi výraznými tmavými pruhy.

Hlavní složku jeho potravy tvoří vosy a jejich larvy, které vyhrabává ze země i s hnízdy. Mimo to se živí také jinými druhy hmyzu a drobnými obratlovci. Je přísně tažný, na zimu odlétá v srpnu až záři do tropických oblastí Afriky. Zpět se vrací v dubnu. Za příznivých podmínek pár odchová jedno až dvě mláďata. Pokud převládá chladnější počasí, které nepřeje výskytu vos, stává se, že se mnoho párů o hnízdění vůbec nepokusí.

Velkou radost v minulých dnech udělal ornitologům z Moravského ornitologického spolku objev dosud neznámého hnízda na Přerovsku, v jehož blízkosti se stále objevují dva nedospělí, ale již soběstační včelojedi lesní. Hnízdění včelojedů je známkou, že okolní biotop je z ekologického hlediska v řadě ohledů vyvážený. Navíc je v jeho okolí dobrá potravní nabídka i podmínky pro hnízdění v příštích letech. To je velmi důležité, protože včelojed lesní je zařazen mezi silně ohrožené a zákonem zvláště chráněné druhy.

Text a fotografie: Adolf Goebel


Vydařená exkurze Moravského ornitologického spolku

Ledňáček nadchl opravdu každého

První z tradičních podzimních exkurzí Moravského ornitologického spolku pro veřejnost se skutečně vydařila. Chladné ráno se rychle proměnilo v krásný slunečný den. Bezvětří a tím i klidná hladina tovačovských rybníků byla pro pozorování vodních ptáků přímo ideální. Bezvětří je také nezbytnou podmínkou úspěšného odchytu ptáků pro případné kroužkování. I malý pohyb sítě totiž způsobí, že ji ptáci zaregistrují a úspěšně se jí vyhnou.

Účast na exkurzi si v rámci své výpravy do Tovačova nenechali ujít ani organizovaní turisté a tak se na trasu po hrázích vydalo celkem 39 účastníků. Ornitologové zaregistrovali kolem čtyřiceti druhů ptáků a mezi nimi i opravdové vzácnosti, které bývají k vidění jen v období tahu. Lov ryb předváděli dokonce dva orlovci říční. Tito dravci s rozpětím křídel až 170 cm se dokáží udržet ve vzduchu na místě tak, jak to známe u poštolek. Jakmile spatří rybu, vrhnou se do vody a v pařátech vynesou úlovek, za který by se rozhodně žádný rybář stydět nemusel. Další raritou byl kvakoš noční, malý druh volavky s převážně noční aktivitou. Nejmladší účastník Jirka Šafránek

Odchyt umožnil prohlídku ptáků pěkně zblízka. Mimo připomínky města, kosa černého, byli k vidění brhlík lesní a červenka obecná. Nejvíce obdivu bezesporu sklidil mladý ledňáček říční. A jaká byla nejčastější otázka? No přece: „Kdy příště?“. Brzy. Všichni je mohou těšit na další setkání již 2. října u příležitosti Celosvětového festivalu ptactva.

Text a fotografie: Adolf Goebel


Ornitologická exkurze

Ať chceme nebo ne, léto se chýlí ke konci a brzy již naplno předá svou vládu podzimu. Jednou z neklamných známek této změny je migrace ptáků. Řada druhů nás již opustila, jiné se naopak na našem území objevují při svém tahu na jih.

Tato doba je ideální k pozorování ptáků ze skupiny bahňáků, tedy čejek chocholatých, bekasin otavních a mnoha druhů vodoušů, jespáků a kulíků, vzácně i kolih velkých. Pravidelně se objevují také elegantní volavky bílé a rybáci, kteří jsou skutečnými mistry vzdušné akrobacie. Naskýtá se tak skvělá příležitost k ojedinělým pozorováním a nezapomenutelným zážitkům.

Jako každoročně, i letos připravil Moravský ornitologický spolek pro období ptačích tahů několik exkurzí pro veřejnost. První z nich proběhne v sobotu 4. září na Tovačovských rybnících a povede ji Jiří Polčák. Plánuje se i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Sraz účastníků je v 7:30 hod u sádek v Tovačově. Z přerovského autobusového nádraží odjíždí linkový autobus do Tovačova z nástupiště č. 13 v 6:50 hod, spoj z Olomouce odjíždí v 6:35 z tamního autobusového nádraží. V případě špatného počasí se exkurze nekoná

Adolf Goebel


Vítězný návrh mostu je nebezpečný pro ptactvo

Členové Moravského ornitologického spolku nedoporučují Městu Přerov realizovat vítězný návrh Tyršova mostu. Navržená konstrukce je podle ornitologů nebezpečná pro letící vodní ptáky. Nad mostem se má totiž vztyčit oblouk, který bude spojen s tělesem mostu lany. Tato konstrukce bude překážkou pro táhnoucí ptáky a za špatné viditelnosti zde bude docházet k jejich zraňování a úhynu.

Ornitologové ve svém vyjádření doslova uvádějí: Projektovaný most bude stát jen několik desítek metrů od soutoku řeky Bečvy a mlýnského náhonu Strhance. Je všeobecně známo, že jde o místo, kde vodní hladina zamrzá pouze výjimečně za největších mrazů. Toto místo proto využívají každou zimu vodní ptáci k zimování. Každoročně se zde zdržuje až 150 ex. kachen březňaček, několik lysek černých a labutí velkých, potápky malé, poláci chocholatí a velcí, hvízdáci euroasijští, rackové chechtaví i bouřní a ledňáčci říční. Z našeho pohledu jde tedy o významné zimoviště vodních ptáků.

Mosty nad vodními toky jsou nepřirozenou překážkou pro ptáky létající nízko nad řekou, přistávající a vzlétající z vodní hladiny. Za nepříznivých světelných (před svítáním a při soumraku) a klimatických (za mlhy) podmínek pak dochází k úhynu vodních ptáků nárazem na mostní konstrukce. Riziko nárazu se zvyšuje při použití tenkých nosných konstrukcí a lan, které se tyčí nad tělesem mostu.

Z výše uvedených důvodů Vám nedoporučujeme realizovat vítězný návrh Tyršova mostu. Jde totiž o variantu, která je nejvíce riziková z pohledu ochrany volně žijícího vodního ptactva.

V této souvislosti považujeme za nutné připomenout, že investor je povinen dle § 5, odst. 3 zákona 114/1992 Sb. - postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování a úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky.

Jiří Šafránek


FOTOGRAFIE PTÁKŮ STŘEDNÍ MORAVY

Adolf Goebel

O autorovi:

*18.3.1954 v Opavě. Od dětství ho přitahovala zoologie, nad kterou později zvítězila chemie, kterou vystudoval na VŠCHT v Praze (1978 - Ing.) a Univerzitě v Pardubicích (2000 - Ph.D.) a která je jeho povoláním. Příroda, především terénní ornitologie, však zůstala trvalou láskou. Je dlouholetým členem Moravského ornitologického spolku. V roce 2002 se vybavil běžnou amatérskou videokamerou a začal svá pozorování filmovat. Protože tato kamera dokáže pracovat i jako fotoaparát, vznikla také řada fotografií.

O výstavě:

Vystavené fotografie byly pořízeny v období od dubna 2002 do srpna 2003 výhradně na území Olomouckého a Zlínského kraje. Ve scénáři výstavy je jich zakomponováno 124 a přibližují 78 druhů ptáků. Protože výstava je určena pro nejširší veřejnost, je u všech fotografií uvedeno o jaký druh se jedná a je zařazena i celá řada vysvětlujících textů. Fotografie jsou uspořádány do několika volně propojených celků:

V úvodním jsou mapy nejdůležitějších středomoravských lokalit (Tovačov, Záhlinice, Hostýnské vrchy) a záběry přibližující některé tamní biotopy.

Další blok orientačně ilustruje rozdíly vybarvení samců a samic i vývoj šatu mláďat, mladých ptáků a rozdíly ve svatebním a prostém šatě. Vystaveny jsou i fotografie dvou částečných albínů (kos černý a kachna divoká), jejichž výskyt je několik let monitorován přímo v Přerově.

Třetí blok ilustruje hnízdění a péči o mláďata. Samostatný blok je věnován raritám (např. jarní výskyt jespáka rezavého ve svatebním šatě, husice egyptské..) a dokumentaci ojedinělých výskytů některých dalších druhů.

Největší prostor zabírají bloky Ptáci vod a jejich okolí a Ptáci lesů, polí, luk, hor a měst.

Zahájení výstavy proběhne jako akce Evropského festivalu ptactva 2003 v neděli 5.10.2003 v 10.00 hod v Moravské ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově (Bezručova ulice).

Výstava potrvá do 28. února 2004 a bude přístupna společně s expozicí Moravské ornitologické stanice ve všední dny (mimo pondělí!) od 8.00 do 16,00, v sobotu a neděli od 9,00 do 17,00 hod.

------------------------------------------------------

Aktuální seznam míst konání akcí v rámci letošního Evropského festivalu ptactva naleznete na internetových stránkách MOS: www.iweb.cz/mos nebo na stránkách ČSO: www.birdlife.cz.

Jiří Šafránek


Přijďte na Evropský festival ptactva (4. - 5. října 2003)

Evropský festival ptactva a v jeho rámci organizované ornitologické exkurze, které jsou neodmyslitelně spojeny s pozorováním ptáků, ukázkami odchytu a kroužkování a populárními přednáškami o životě jednotlivých ptačích druhů, si za posledních deset let své existence získali neobyčejnou oblibu u té nejširší veřejnosti. Vezmeme-li v úvahu, že je to jedinečná příležitost k setkání s přáteli a přírodou a možná i k navázání nových známostí a získání nových poznatků, není divu, že se například jen v loňském roce těchto mezinárodních oslav ptactva zúčastnilo téměř 37 tisíc lidí na 662 akcích ve 31 evropských státech.

Evropské i světové festivaly ptactva (European/World Birdwatch) organizuje již od roku 1994 BirdLife International - mezinárodní sdružení dobrovolných organizací na ochranu ptactva. Letošní Evropský festival ptactva je v České republice organizován za spolupráce České společnosti ornitologické (ČSO - partner BirdLife v ČR) a Moravského ornitologického spolku (MOS). Přijďte i Vy na některou z těchto podzimních ornitologických exkurzí či přednášek a vezměte s sebou i svou rodinu a známé.

Aktuální seznam míst konání akcí v rámci letošního Evropského festivalu ptactva naleznete na internetových stránkách MOS: www.iweb.cz/mos nebo na stránkách ČSO: www.birdlife.cz. Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme na adrese: MOS, P.O.Box 65, Čapky Drahlovského 3, 751 52 Přerov 1 nebo na telefonním čísle: 581 203 150 či na e-mailové adrese: mosprerov@atlas.cz.

Michal Vinkler


Krmítko v městském parku

Nové besídkové krmítko najdete od minulého týdna na hlavní trase v největším přerovském parku Michalov a to v blízkosti hudebního altánu. Krmítko by mělo zatraktivnit městský park pro návštěvníky především v zimním období, kdy už nebude k procházkám v parku lákat květena. Instalaci krmítka inicioval Moravský ornitologický spolek. Ten také pracovníkům odboru životního prostředí městského úřadu Přerov, který výrobu a instalaci krmítka zajistil a zaplatil, předložil několik fotografií a nákresů dobových altánových krmítek. Podle informací prezidenta Moravského ornitologického spolku Jiřího Šafránka v minulosti v parku krmítko bývalo.

Výroba krmítka přišla město na 24 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že krmítko, byť vyrobené podle dobových dokumentů, má poněkud modernější vzhled, není jeho umístění v blízkosti hudebního altánu definitivní. Až čas ukáže, zda nebude vhodnější krmítko přesunout do jiného prostoru v areálu parku.

-mos-


Také máte na zahrádce kolibříka?

Po přečtení nadpisu jistě část čtenářů očekává návštěvu u chovatele exotického ptactva, ale věřím, že se ozve i někdo, kdo doma zvolá: "Vidíš, smáli jste se mi a tady o tom píší". Rok co rok se touto dobou objevují hlášení o pozorování kolibříka sajícího v letu nektar z květů na zahrádce, za oknem, na louce…..Kdybychom byli někde na vhodném místě ve střední nebo jižní Americe, nebylo by to nic divného, ale u nás, kde nemáme kolibříky ani v ZOO?

Vysvětlení je však prosté. Nejde vůbec o ptáka, ale o motýla dlouhozobku svízelovou (Macroglossum stellatarum) patřící k lišajům, kteří jsou na rozdíl od ní vesměs aktivní jen v noci. Protože má velmi dlouhý sosák, vůbec neusedá na květy jako jiní motýli, ale v letu zasune sosák přímo do květu až k nektaru. Velmi rychlými pohyby křídel se přitom dokáže udržet na místě ve vzduchu jako miniaturní vrtulník. Jindy zase celý květ obtančí a svůj sosák stále přemisťuje na další místa, kde neomylně najde novou porci sladké šťávy. K dokonalému zmatení nezasvěceného pozorovatele pak přispěje vzhled zadečku, který je nezvykle tvarovaný a vybarvený, takže jen dokreslí iluzi kolibříka vířícího vzduchem.

Pokud na tohoto tvorečka někde narazíte, zastavte se na chvilku a jen tak se dívejte. Určitě to stojí zato.

Adolf Goebel

Příloha: Foto dlouhozobka svízelová, autor Adolf Goebel


Zachraňují nalezená mláďata

Přerovští ornitologové zaznamenávají zvýšený zájem veřejnosti o pomoc nalezeným mláďatům ptáků. Především jde o mladé poštolky, které předčasně opustily svá hnízda. Ve městech totiž hnízdí tito ptáci v nejrůznějších skulinách, větracích otvorech a na okapních svodech. Většina těchto míst není vhodná k hnízdění a dorůstající mláďata se tam často nevejdou a vypadnou na ulici. Zde je nacházejí lidé, kteří je odnášejí, nebo volají do Ekocentra Moravského ornitologického spolku v Přerově. V případě, že nejde mládě vrátit do původního hnízda, nakrmí je a odešlou do stanice pro hendikepované živočichy v ZOO Olomouc.

Nejlepším řešením záchrany nalezených mláďat je navrácení do původního hnízda nebo alespoň poblíž něj na vyvýšené místo. Mláďata poštolek se často hlasitě ozývají a dospělí ptáci je dokrmí i mimo hnízdo na blízkém balkóně, střeše nebo stromě. Není tedy nutné je odnášet z místa nálezu, protože k jejich záchraně stačí když se umístí na bezpečné místo, kde je najdou jejich ptačí rodiče.

Většina lidmi nalezených mláďat je jen zdánlivě opuštěná. Jejích rodiče jsou někde na blízku a čekají, až lidé odejdou, aby si mládě nakrmili a odvedli do bezpečí. Pokud si nejste jistí, zda je mládě opuštěné, přeneste je na bezpečné místo v okolí nálezu a zpovzdálí sledujte, zda se o něj dospělí ptáci postarají. O svém nálezu informujte členy Moravského ornitologického spolku v Přerově na tel.: 581 203 150.

Jiří Šafránek


Břehule říční hnízdí v popílku

Břehule říční je drobný vlaštovkovitý pták hnízdící v zemních norách pískoven a v kolmých hlinitých stěnách břehu řek. V jedné stěně může hnízdit i několik set párů. Často si ji lidé pletou s dobře známou jiřičkou, ale na rozdíl od ní je zbarvená převážně hnědě a přes světlá prsa má hnědý pruh. Živí se pouze létajícím hmyzem, který loví v letu nad vodní hladinou řek, rybníků a vodních nádrží.

Vzhledem k jejím speciálním nárokům na hnízdiště je poměrně vzácná a také chráněná. Na střední Moravě hnízdí pouze v několika pískovnách. Nyní se však podařilo ornitologům objevit její hnízdiště i na popílkovišti přerovské teplárny. V kolmých stěnách usazeného popílku zde hnízdí asi 150 párů břehulí. I přesto že nejde o přírodní materiál, tak si v něm vyhrabaly hnízdní nory a vychovávají zde svá mláďata.

Členové Moravského ornitologického spolku evidují na střední Moravě několik hnízdišť břehulí říčních. Všechna jsou chráněna zákonem na ochranu přírody a krajiny a proto o nich informovali příslušné orgány ochrany přírody. Jakákoliv rušivá činnost je v místech, kde hnízdí chráněný druh zakázána. Výjimku může vydat pouze krajský úřad.

V příloze foto:
Hnízdiště břehulí říčních v popílku

Jiří Šafránek


Vzácných vlh ubylo

Vlha pestrá je považována ornitology za jednoho z nejvzácnějších ptáků ČR. Jde o teplomilný druh živící se velkým létajícím hmyzem - motýly, vážkami, vosami a brouky. Hnízdí v norách, které si vyhrabává v opuštěných pískovnách a hlinících.

Několik párů vlh pestrých se však již v loňském roce usadilo i na Přerovsku. Jejich rozšíření do této oblasti spojují ornitologové se zvýšeným výskytem jejich přirozené potravy - velkými druhy hmyzu v nížinách střední Moravy. Vlhy se již v minulém století na Přerovsku vyskytovaly. V roce 1956 bylo zjištěno hnízdění u Rokytnice a Líšné, pravděpodobně hnízdily i u Čekyně a v letech 1964 a 1965 hnízdily až 3 páry v pískovně u Domaželic.

I přesto, že členové Moravského ornitologického spolku zaregistrovali koncem jara tři hnízdiště vlh pestrých v okolí Přerova, obsazené zůstalo pouze jedno. Zahnízdil zde jediný pár, který v této době intenzivně krmí mláďata. Vlhy obvykle vyvádí koncem července 2 - 3 mláďata. Ornitologové však předpokládají, že některá další hnízdiště vlh pestrých se jim nepodařilo objevit a že jich hnízdí na střední Moravě víc. Pokud na ně někde narazíte, nerušte je a neprodleně informujte o jejich výskytu členy Moravského ornitologického spolku v Přerově (tel.: 581 203 150).

V příloze foto: Vlha pestrá. Foto: Adolf Goebel

Jiří Šafránek


Vzácné vlhy opět na Přerovsku

Vlha pestrá je jedním z nejvzácnějších ptáků, kteří žijí na několika málo místech v České republice. Jde o teplomilný druh živící se velkým létajícím hmyzem - motýly, vážkami, vosami a brouky. Hnízdí v norách, které si vyhrabává v opuštěných pískovnách a hlinících převážně na jižní Moravě. Několik párů vlh pestrých se však již v loňském roce usadilo i na Přerovsku. Jejich rozšíření do této oblasti spojují ornitologové s postupným oteplováním a především se zvýšeným výskytem jejich přirozené potravy - velkými druhy hmyzu v nížinách střední Moravy. Vlhy se již v minulém století na Přerovsku vyskytovaly. V roce 1956 bylo zjištěno hnízdění u Rokytnice a Líšné, pravděpodobně hnízdily i u Čekyně a v letech 1964 a 1965 hnízdily až 3 páry v pískovně u Domaželic.

Členové Moravského ornitologického spolku již letos zaregistrovali tří hnízdiště vlh pestrých v okolí Přerova. Je však pravděpodobné, že jich bude i více. I přesto, že jsou vlhy zbarveny velmi výrazně od bílé přes žlutou, modrou, kaštanovou až po černou a často vysedávají na vyvýšených místech - suchých větvích a drátech el. vedení, žijí skrytě a nenápadně na odlehlých místech, kde nejsou nikým rušeny. Všechna místa jejich výskytu podléhají přísné ochraně a pokud na ně někde narazíte, nerušte je a informujte o jejich výskytu členy Moravského ornitologického spolku v Přerově (tel.: 581 203 150).

Foto: Jiří Dvorský - Nory vlh pestrých v pískovně na Přerovsku

Jiří Šafránek


Jespák rezavý v Tovačově

Již několik dní se v Tovačově u Hradeckého rybníka zdržuje velmi vzácný bahňák - jespák rezavý (Calidris canutus). V České republice byl za posledních 150 let pozorován na jarním tahu pouze čtyřikrát. Na střední Moravě jde o první pozorování v historii.

Jespák rezavý hnízdí v severním Grónsku na Špicberkách a na Novosibiřských ostrovech. Na svá zimoviště, která leží na západních březích Afriky, táhnou výhradně nad mořem a při mořských pobřežích. Proto jsou jejich zálety do vnitrozemí velmi vzácné. Na tahu se nikde nezdrží dlouho a díky kroužkování bylo dokonce zjištěno, že dokáží uletět za 6 dní až 5600 km. Přesto to jsou velmi nenápadní a drobní ptáci. Zbarveni jsou převážně hnědě až hnědočerně a pouze samci mají ve svatebním šatě výrazné rudohnědé zbarvení na krku a voleti. Váží pouze kolem 150 g a velikostí se blíží hrdličce.

Foto: Ing. Adolf Goebel Ph.D.

Jiří Šafránek


Ornitologická exkurze

Moravský ornitologický spolek pořádá ornitologickou exkurzi na Hostýnské vrchy v sobotu 10. 5. 2003.
Sraz je v 8.oo hod. na Tesáku.
Z Přerova odjíždí autobus v 7.oo hod. z nástupiště č. 18.
Vedoucím exkurze je Jiří Polčák

Jiří Šafránek


Přednáška "Jarní houby"

Mykologický klub Muzea Komenského v Přerově pořádá přednášku Jiřího Polčáka "Jarní houby" s ukázkou hub, které v současné době rostou.
Uskuteční se v pondělí 12. 5. 2003 v 17.oo hod. v Korvínském sále na Horním náměstí v Přerově.

Jiří Šafránek


Ornitologická exkurze MOS

V sobotu 3. května pořádal Moravský ornitologický spolek ornitologickou exkurzi za ptáky Tovačovských rybníků. Již od pátku 2. května prováděli ornitologové odchyt ptáků a netopýrů, takže bylo na co se dívat. Ornitologové chytili do speciálních sítí 114 ptáků a dva netopýry. Nejcennějším úlovkem byli tři slavíci, čtyři ledňáčci a pěnice slavíková.

Přímo na rybnících pak pozorovali několik velmi vzácných druhů, z dravců - luňáka hnědého a červeného, z kachen pár morčáka prostředního a zrzohlávku rudozobou, racka černohlavého a z bahňáků jespáka rezavého. Vedoucím exkurze byl zkušený ornitolog Jiří Polčák z Přerova.

Foto: Ing. Adolf Goebel Ph.D.

Jiří Šafránek


Ornitologická exkurze MOS

Moravský ornitologický spolek pořádá v sobotu 3. května ornitologickou exkurzi za ptáky Tovačovských rybníků. Již od 2. 5. 2003 bude probíhat večerní odchyt ptáků a netopýrů.

Sraz účastníků je ráno v 7.30 hod. u sádek Hradeckého rybníka. Zájemci se mohou dopravit do Tovačova i autobusy z Přerova a z Olomouce. Z Přerova odjíždí autobus v 6.50 hodin z nástupiště č. 13.

Účastníci se mohou těšit nejen na pozorování protahujících severských kachen - morčáků, hoholů, hvízdáků ale i na naše tažné ptáky - čejky, špačky, rehky, čápy, budníčky a zvonohlíky. Součástí exkurze bude za příznivého počasí i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedoucím exkurze je zkušený ornitolog Jiří Polčák z Přerova.

Jiří Šafránek


Sledují návrat tažných ptáků

"Návrat tažných ptáků" je společný projekt Českého rozhlasu a Moravského ornitologického spolku, který spočívá ve sledování míst a dat příletů našich tažných ptáků.

Všechna zjištěná data jsou okamžitě zveřejňována na internetu na stránkách projektu: www.rozhlas.cz/navrat.

Pořadí prvních pozorování nejznámějších druhů ptáků je následující:
druh datum pozorovatel lokalita (kraj)
skřivan polní - 20. 02. 2003, M. Olbert, Rozstání (Jihomoravský kraj)
čejka chocholatá - 26. 02. 03, Václav Zíka, Předslav (Plzeňský kraj)
špaček obecný - 27 02 03, M. Olbert, Blansko (Jihomoravský kraj)
čáp bílý - 6. 3. 03, Karolína Tláskalová, Zbiroh (Plzeňský kraj)
konipas bílý - 7. 03. 03, M. Olbert, Blansko (Jihomoravský kraj)
drozd zpěvný - 9. 03. 03, M. Olbert, Blansko (Jihomoravský kraj)
rehek domácí - 13. 3. 03, Olbert, Blansko (Jihomoravský kraj)
budníček menší - 22. 3. 2003, Šimon Dittrich, Praha 8 - Kobylisy
vlaštovka obecná - 23. 3. 2003, M. Votava, Hvožďany u Bechyně (Jihočeský kraj)
pochop rákosní - 27. 3. 2003, M. Foltýn, Nová Ves u Pohořelic (Jihomor. kraj)
zvonohlík zahradní - 28. 3. 2003, Šafránek Jiří, Přerov (Olomoucký kraj)
pěnice černohlavá - 30. 3. 2003, M. Olbert, Blansko - Žížlavice
dudek chocholatý - 30. 3. 2003, T.Skříček, Brno - ČOV Modřice
čáp černý - 31. 03. 2003, Pospíšil, Rapotín (Olomoucký kraj)
budníček větší - 31. 03. 2003, Martin Černý, Praha - park Vítkov
krutihlav obecný - 12. 04. 2003, Skříček T., Kyjov (Jihomoravský kraj)
konipas luční - 13. 04. 2003, Jaroslav Zámečník, Lýsecký rybník (Olom. kraj)
jiřička obecná - 13. 04. 2003, Jaroslav Zámečník, Lýsecký rybník (Olom. kraj)
- " - - 13. 04. 2003, Milan Holoubek, Slavkov u Brna (Jihomor. kraj)
rehek zahradní - 14. 04. 2003, M+R Olbert, Blansko - Žížlavice (Jihomor. kraj)

V nejbližších dnech očekávají ornitologové přílet následujících druhů:
kukačka obecná - 14. - 20. 4. (doba příletu v loňském roce - 2002)
hrdlička divoká - 19. - 26. 4.
lejsek bělokrký - 19. - 25. 4.
lejsek černohlavý - 20. - 30. 4.
lejsek šedý - 21. 4. - 5. 5
rákosník zpěvný - 26. 4.
rorýs obecný - 27. - 30. 4.
křepelka polní - 1. - 5. 5.
sedmihlásek hajní - 2. - 5. 5.
žluva hajní - 5. 5.

Do projektu se můžete zapojit i vy. Pokud zaznamenáte přílet některého z tažných druhů ve svém okolí, můžete zveřejnit své pozorování pomocí dotazníku na zmíněných internetových stránkách a tím se stát spolutvůrcem projektu "Návrat tažných ptáků". Svá pozorování můžete zasílat i na adresu Moravského ornitologického spolku, Č. Drahlovského 3, 750 51 Přerov 1.

Jiří Šafránek


Z ornitologická exkurze MOS

Ornitologická exkurze na Tovačovské rybníky - 5. 4. 2003

Celkem bylo pozorováno 67 druhů ptáků a akce se zúčastnilo 32 zájemců z řad veřejnosti.

Pozorovány byly vlaštovky, pěnice černohlavé a krutihlav obecný. Ze severských druhů husy běločelé, hvízdáci euroasijští, hoholi severní a dva orlovci říční. Po celý den protahovaly malé skupinky havranů polních. Z bahňáků byli pozorováni kulík říční, pisík obecný a sluka lesní.

Další exkurze MOS se uskuteční v sobotu 3. 5. 2003 opět na Tovačovské rybníky, již od 2. 5. 2003 bude probíhat večerní odchyt ptáků a netopýrů.

PS:
Zatímco ZOO Praha dává dnes vstup zdarma těm, co mají ptačí příjmení, my jsme bratrům Červenkovým chytili červenku a vyfotografovali je s ní (foto v příloze). Jarka Kačírková na kačerovi netrvala, takže jsme asi vyhověli všem držitelům ptačích příjmení.
Foto Adolf Goebel

Jiří Polčák


Návrat tažných ptáků

S přicházejícím jarem se nám začali vracet ze zimovišť naši tažní ptáci. Jako první se samozřejmě objevili skřivani, špačci a čejky. V těchto dnech se již takřka obden někde objeví další navrátilci. Ornitologové již zaznamenali přílet konipasů bílých i horských, holubů hřivnáčů, rehků domácích, čápů bílých i černých, bramborníčků, budníčků menších, kulíků, vodoušů a zvonohlíků zahradních.

Pokud se chcete dozvědět, kteří ptáci již přiletěli, stačí když budete sledovat společný projekt Českého rozhlasu a Moravského ornitologického spolku "Návrat tažných ptáků". Ornitologové pravidelně informují o příletu nových druhů v pořadech Českého rozhlasu Meteor a Dobré jitro. Všechna pozorování pak zveřejňují na internetových stránkách projektu na adrese: www.rozhlas.cz/navrat.

Do projektu se můžete zapojit i vy. Pokud jste zaznamenali přílet některého z tažných druhů ve svém okolí, můžete zveřejnit své pozorování na zmíněných internetových stránkách a tím se stát spolutvůrcem projektu "Návrat tažných ptáků". Svá pozorování můžete zasílat i na adresu Moravského ornitologického spolku, Č Drahlovského 3, 750 51 Přerov 1.

Jiří Šafránek


Ornitologická exkurze MOS

Moravský ornitologický spolek pořádá v sobotu 5. dubna u příležitost Dne ptactva (1. dubna) první letošní ornitologickou exkurzi za ptáky Tovačovských rybníků. Sraz účastníků je ráno v 7.30 hod. u sádek Hradeckého rybníka. Zájemci se mohou dopravit do Tovačova i autobusy z Přerova a z Olomouce. Z Přerova odjíždí autobus v 6.50 hodin z nástupiště č. 13.

Účastníci se mohou těšit nejen na pozorování protahujících severských kachen - morčáků, hoholů, hvízdáků ale i na naše tažné ptáky - čejky, špačky, rehky, čápy, budníčky a zvonohlíky. Součástí exkurze bude za příznivého počasí i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedoucím exkurze je zkušený ornitolog Jiří Polčák z Přerova.

Jiří Šafránek


Přichystejme ptákům budky

S blížícím se jarem máme poslední možnost na opravu, vyčištění a doplnění ptačích budek ve svých zahradách. Naši ptáci se již vracejí a začínají obsazovat svá hnízdiště. Druhy hnízdící v dutinách nyní svádějí pěvecké soutěže o přízeň samiček a urputně brání vybrané dutiny před protivníky. Mnozí ptáci však v některých zahradách marně hledají přirozené dutiny a proto je můžeme do zahrad přilákat pouze vyvěšováním ptačích budek. Každý rozumný sadař dnes ví, že drobní pěvci jsou nepostradatelní pomocníci v boji s hmyzími škůdci. V každé zahradě by měla být nejméně jedna budka pro sýkoru modřinku, dvě pro sýkoru koňadru a jeden špačník. Přítomnost ptáků v zahradě nám navíc zpříjemní práci i odpočinek svým zpěvem.

Pokud nevíte, jak má taková budka vypadat, jaké má mít rozměry, vletový otvor nebo jak ji zajistit proti nenechavým packám koček, napište si o návod, který Vám ornitologové zašlou zdarma. Získáte jej u společnosti pro ochranu ptactva: MOS, Č. Drahlovského 3, 751 51 Přerov 1, ale nezapomeňte přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Jiří Šafránek


Kachnička mandarinská v Přerově

Na soutoku řeky Bečvy a mlýnského náhonu Strhance přímo v centru Přerova se v těchto dnech objevila exotická kachna pocházející z východní Asie. Jde o nádherně zbarveného samce kachničky mandarinské. Tyto drobné kachničky jsou chovány v zoologických zahradách i v soukromých chovech již od 18. století. Občas se stává, že uprchnou z chovu do volné přírody. Přerovští ornitologové proto předpokládají, že jde o jedince, který někomu uletěl. Kachnička mandarinská byla naposledy na Přerovsku zjištěna před více než 60 lety v roce 1934 na říčce Moštěnce.

Jiří Šafránek


Paraziti rybožravých ptáků České republiky

Paraziti rybožravých ptáků České republiky - to je název výstavy, kterou od 1. března můžete shlédnout v Přerově v Moravské ornitologické stanici. Přibližuje návštěvníkům jeden z hlavních úkolů stanice - tedy výzkum parazitů těchto ptáků. Možná vás překvapí, že v České republice bylo u ptáků nalezeno více než 120 druhů parazitů. Mnohem více však můžete zjistit přímo na výstavě. Ve stanici potrvá až do konce května.

Jiří Šafránek


Výstava fotografií ptáků Vlastimila Nedomy

V prostorách Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského je od 1. března k vidění výstava fotografií ptáků Vlastimila Nedomy - člena Moravského ornitologického spolku. Nyní 76tiletý Nedoma se ornitologii věnuje od chlapeckých let a specializuje se především na pěvce. S fotografováním začal v roce 1995. Podařilo se mu vytvořit nádhernou kolekci barevných fotografií ptáků, kde vynikají všechny barevné a obrysové znaky. Kolekce je rozdělena do 25 tématických celků podle druhů a zahrnuje několik desítek snímků. Výstava potrvá až do konce května.

Jiří Šafránek


Ptáci se vrací ze zimovišť

V těchto dnech se začínají vracet někteří naši ptáci ze zimovišť v jižní Evropě. Členové Moravského ornitologického spolku již zaznamenali přílet prvních hejnek špačků, skřivanů a čejek chocholatých. Oproti loňskému roku je přílet ptáků asi o dva až tři týdny opožděn. Způsobilo to především dlouhotrvající mrazivé počasí. Nyní po několikadenním oteplení se ptáci snaží dohnat, co zameškali. Přiletěly i další druhy, jako například konipas bílý a horský, drozd zpěvný a holub hřivnáč. Na Olomoucku byl dokonce pozorován i první čáp bílý.

Pozadu nezůstávají ani ptáci u nás zimující - sýkory koňadry, modřinky, zvonci, pěnkavy, vrabci, kosi, hrdličky zahradní a straky se intenzivně věnují námluvám, samci začali zpívat a společně se samicemi vybírají místa k hnízdění.

Svatebními lety se připravují na příchod jara i přerovští sokoli. Sokolí pár loví v okolí města zdivočelé holuby a straky. Dostatek potravy je pravděpodobně přiměl k tomu, že si zvolili Přerov za svůj nový domov. Přerovští ornitologové již dokonce pozorovali oba sokoly při zahánění orla mořského, který si dovolil proletět v blízkosti jejich území.

Jiří Šafránek


Ornitologické exkurze MOS

MORAVSKÝ ORNITOLOGICKÝ SPOLEK
Č. Drahlovského 3, Přerov
tel.: 581 203 150

Pořádá naučné vycházky do přírody:

Tovačovské rybníky - So 5. 4. 2003,
sraz 7:30 u sádek Hradeckého ryb.
Odjezd z Přerova - autobus v 6:50,
nástupiště číslo 13.

Hostýnské vrchy - So 10. 5. 2003,
sraz 8:00 na Tesáku.
Odjezd z Přerova - autobus v 7:00,
nástupiště číslo 18.

Tovačovské rybníky - So 4. 10. 2003,
sraz 7:30 u sádek Hradeckého ryb.
Odjezd z Přerova - autobus v 6:50,
nástupiště číslo 13.

Tovačovské rybníky - So 15. 11. 03,
sraz 7:30 u sádek Hradeckého ryb.
Odjezd z Přerova - autobus v 6:50,
nástupiště číslo 13.

Vedoucí exkurze je Jiří Polčák - 737 716 979

Jiří Šafránek


Budka pro sokoly

Již od poloviny ledna se v průmyslové části města Přerova zdržuje pár vzácných sokolů stěhovavých. Ornitologové původně předpokládali, že zde pouze zimují a že již v druhé polovině února odletí na své hnízdiště. Tok sokolů a obsazování hnízdišť totiž začíná koncem února. Jejich výskyt v této době však může nasvědčovat tomu, že by zde mohli i zahnízdit.

Přerovští ornitologové proto chtějí na některé vysoké budovy umístit speciální budky, v nichž by mohli sokoli zahnízdit. První z nich bude vyvěšena na přerovské silo. Majitel budovy (ZZN) vyhověl žádosti ornitologů a umožní umístění budky. Další vhodné objekty jsou v jednání a záleží především na jejich majitelích.

I přesto, že je zahnízdění sokolů ve městě velmi nepravděpodobné, vyhnízdili již v Praze a v Plzni. V dalších městech, jako je např. Olomouc a Kroměříž, jsou již několik let vysazováni, ale nezahnízdili tam. Zahnízdění sokolů v Přerově by bylo velkým překvapením i pro odborníky.

Jiří Šafránek


Sokoli zimují v Přerově

K velkému překvapení odborníků se na okraji města Přerova usadili dva divocí sokoli stěhovaví. Pravděpodobně jde o pár, samice je totiž znatelně větší než samec. Jejich zimní výskyt však svědčí pouze o tom, že si Přerov zvolili za své zimoviště. Zimování sokolů ve městech je velmi neobvyklé, pravděpodobně tedy půjde o sokoly pocházející z některého z městských hnízdišť v západní Evropě. V České republice jsou sice také vysazováni v řadě měst, ale bez většího úspěchu. Pouze v Praze se jim podařilo úspěšně vyhnízdit.

Sokol stěhovavý byl v minulém století u nás takřka vyhuben. Dnes v celé ČR žije asi jen pět párů a jejich hnízdiště jsou přísně střežena před pytláky, kteří vybírají jejich hnízda a obchodují s mláďaty. Pro své lovecké schopnosti je velmi ceněným dravcem mezi sokolníky. Loví především ptáky, a to výhradně v letu, kdy při střemhlavém útoku může dosáhnout rychlost 200 až 270 km za hodinu. Je tedy nejrychlejším živočichem naší planety.

Členové Moravského ornitologického spolku budou jejich výskyt v Přerově s napětím sledovat, protože by mohlo jít i o mladý pár, který hledá vlastní hnízdiště. Teprve v jarním období se ukáže, zda sokoli Přerov opustí nebo se zde pokusí o hnízdění.

Jiří Šafránek


Morčák velký na Bečvě

Morčák velký je severskou kachnou, která se ojediněle vyskytuje v zimním období ve střední Evropě. Zimuje zde na větších nezamrzlých nádržích a některých větších řekách. Na Tovačovsku se již pravidelně objevuje na štěrkovnách. Letos se zde zdržuje asi 30 kusů, převážně samců.

V posledních dnech však byli morčáci zjištěni přímo ve městě Přerově pod splavem na řece Bečvě. Ornitologové zjistili, že se zde zdržují pouze brzy ráno, krátce po východu slunce. Morčáci jsou totiž velmi plaší, a proto s příchodem prvních kolemjdoucích lidí odlétají na klidnější části řeky Bečvy nebo na pískovnu Troubek n. B.

V Přerově na Bečvě již každoročně zimují kachny březňačky, několik labutí velkých, rackové chechtaví.

Jiří Šafránek


Sýkořice vousatá v Přerově

Sýkořice vousatá je jedním z našich nejvzácnějších ptáků. V České republice se vyskytuje pouze na několika málo místech. Jejím domovem jsou rozsáhlé porosty rákosu, jehož semeny se živí. I přesto, že je poměrně drobným ptákem - velikosti vrabce, vyniká svým pestrým zbarvením. Samci mají modrošedou hlavu, bílou bradu a hrdlo s výraznými černými vousy. Vrch těla má sýkořice narůžovělý až rezavě okrový, spodní část světlou s růžovooranžovými boky, ocas dlouhý, stupňovitý a ze spodní strany černý. Samice jsou nenápadné, převážně šedohnědé. V zimě se drží v hejnech a ozývají se charakteristickým hlasem, znějícím jako "tširrr".

Jediným dosud známým místem jejího výskytu na střední Moravě byly Tovačovské rybníky, kde v některých letech i hnízdí. Nyní ji však členové Moravského ornitologického spolku objevili v jedné rákosině přímo v katastru města Přerova. Pozorovali zde zatím 13 kusů, ale vzhledem k tomu, že má rákosina několik hektarů, předpokládají, že jich zde zimuje více. Za určitých podmínek by zde mohly i zahnízdit, a proto budou ornitologové tuto lokalitu sledovat i v jarním období.

Kresba Jiří Polčák.

Jiří Šafránek


Mořští orli opět na Tovačovsku

Již tři mořští orli letos zimují na Tovačovsku. Ornitologové zde v těchto dnech pozorovali dva dospělé ptáky a jednoho mladého. Dospělí orli mořští se od mladých ptáků liší zbarvením ocasních per. Mladí ptáci je mají hnědá, dospělí čistě bílá.

Orel mořský je naším největším dravcem, váží 4 - 7 kg a v rozpětí měří až 2,5 m. Živí se převážně rybami, které loví přímo na vodní hladině a nalezenou uhynulou zvěří.

Mezi zimujícími orly se opět vyskytuje i jeden, kterému ornitologové přezdívají "svěšená noha". Je totiž zvláštní tím, že při letu má pouze jednu nohu nataženou jako ostatní ptáci a druhou svěšenou k zemi. Pravděpodobně jde o následek starého a již zhojeného úrazu, protože se tento dospělý orel objevuje na Tovačovsku již pátou zimu.

Mořští orli využívají Tovačovsko pouze k zimování a zatím není zcela jasné, kde hnízdí. Mohou pocházet ze Skandinávie, Pobaltí, Polska nebo z Ruska.

Jiří Šafránek


POZOR - státní ochrana přírody je v ohrožení!

Blíží se ukončení činnosti okresních úřadů. Jejich kompetence v oblasti ochrany ŽP a vodoprávních řízení převezmou od 1. 1. 2003 pověřené městské úřady. Jejich úředníci však většinou nemají dostatečné (většinou však žádné) zkušenosti s těmito řízeními a navíc budou pod stálým tlakem svých volených nadřízených, protože zároveň vykonávají práci pro samosprávu.

Jako občanské sdružení (Moravský ornitologický spolek), které se roky zabývá účastí ve správních řízeních, máme vážné obavy, že po novém roce budou povoleny takové zásahy do přírody, které by podle dosavadních zákonů neměly být nikdy povoleny. Poslední šancí pro eliminaci těchto nezvratných procesů je podle našeho názoru (MOS) pouze aktivní účast občanských sdružení ve správních řízeních u nově zřízených úřadů státní správy na pověřených obcích.

Občanská sdružení zabývající se ochranou přírody mohou na základě zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody požádat příslušný orgán ochrany přírody o informování o zahajovaných řízeních a následně se mohou stát plnoprávnými účastníky těchto řízení. Působí tedy nejen jako veřejná kontrola nad průběhem řízení, ale mohou podávat návrhy i připomínky a navíc se mohou proti rozhodnutí i odvolat.

Vyzýváme proto všechny aktivní ochranářské organizace působící v oblasti životního prostředí, aby včas rozšířily svůj okruh zájmu i na tyto pověřené úřady.

Zároveň vyzýváme vlastní aktivní členy MOS, aby zvážili, zda by nerozšířit svou činnost o zastupování zájmů ochrany přírody a o dohled nad prací místních úředníků v místě svého bydliště.

Jak nato:

MOS požádá o informování ve věci zahajovaných správních řízeních členem MOS určený úřad ochrany přírody a oznámit mu, že je pověřen k zastupování MOSu v těchto řízeních u jejich úřadu. Následně bude tento člen MOS dostávat na svoji adresu příslušné informace a bude oprávněni podávat připomínky, návrhy, navrhovat podmínky a podávat odvolání proti rozhodnutím, která nebudou dle jeho názoru v souladu se zákonem a principy ochrany přírody.

Takto angažovaní členové MOS budou samozřejmě proškolováni a informováni nejen o svých právech a povinnostech, ale i o vzorových stanoviscích MOS v již ukončených správních řízením. Pověření MOS k těmto úkonům bude však uděleno pouze těm členům, kteří splní jisté podmínky a projdou výběrovým řízením prezidia MOS. Znalost základních administrativních úkonů a několika zákonů bude samozřejmě podmínkou. Základní podmínkou je zaslání strukturovaného životopisu s 1 ks fotografie.

Jiří Šafránek


Vyhlásení Stromu roku 2002

Jinan z obce Horní Moštěnice (PR) skončil na šestém míste s 62 hlasy.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě pořadatelů akce, která je v příloze.

Jiří Šafránek


Připravte si krmítka pro sýkorky

Studený vítr a časté dešťové přeháňky nás nutí teple se oblékat a večer i přitopit. Blížící se zima o sobě dává pomalu, ale jistě vědět. V těchto dnech se již objevila i první hejna havranů a kavek ze severovýchodní Evropy.

Je opravdu nejvyšší čas připravit si krmítko a koupit lůj a semena slunečnic. Ten kdo přikrmoval ptáky i loni, si jistě všiml, že sýkorky již obletují místa, kde nacházely minulou zimu prostřená krmítka. Některé dokonce poklepávají zobáčky na okenní rámy, aby připomněly, že je opravdu nejvyšší čas.

Přikrmování ptáků v zimním období má velký význam pro ochranu našeho užitečného ptactva. Pomáhá lépe snášet zimní chlad a nepřízeň počasí v době, kdy se ptáci nemohou dostat ke své přirozené potravě - hmyzu, jeho vajíčkům i kuklám. Převážně hmyzožravé sýkory koňadry a modřinky jsou nejčastějšími hosty našich krmítek. Vzácně pak i sýkora babka, úhelníček, parukářka nebo naše nejvzácnější sýkora lužní. Krmítka navštěvují i velmi užiteční brhlíci lesní a strakapoudi velcí. Ojediněle šoupálci, strakapoud jižní nebo malý a žluna.

Na žádném z krmítek pak jistě nechybí zrnožraví zvonci zelení a všudypřítomní vrabci domácí a kosi. Méně častěji pak úhlední vrabci polní, čížci, pěnkavy, hýli a dlasci. Velmi vzácně i severští jikavci a krásní brkoslavi.

Krmítka by však měla být takové konstrukce, aby se do nich nedostaly hrdličky, holubi nebo havrani. Drobní ptáci se tam musí cítit v bezpečí i před kočkami.

Jestliže budete do krmítka pravidelně sypat semena slunečnice, která jsou nejvhodnější potravou pro většinu z nich, odvděčí se vám bohatou návštěvností, množstvím zajímavých zážitků při jejich pozorování a navíc vás zbaví škodlivého hmyzu z okolních stromů a keřů.

Jiří Šafránek


Naše houby

Mykologický klub při Biologické stanici v Přerově Vás zve na V. výstavu
NAŠE HOUBY
Uskuteční se v Biologické stanici, ul. Bezručova 12, Přerov
Od pátku 27. 9. do neděle 29. 9. 2002
Otevřeno bude denně od 10.00 do 17.00 hod.
Mykologická poradna denně od 14.00 do 17.00 hod.

Doplňkové akce:
+ výstava fotografií
+ krátké přednášky o houbách
+ odborná literatura
+ houbové recepty
+ houbový guláš (v sobotu)
+ video

Přineste své houbařské úlovky !
Mykologové Vám je určí a navíc budou vystaveny.

Jiří Polčák


Strom roku 2002

Památný strom jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) rostoucí v Horní Moštěnici (okres Přerov) se dostal do finále celostátní ankety "Strom roku 2002". Anketu vyhlásila Nadace Partnerství ve spolupráci s Regionálním sdružením Českého svazu ochránců přírody v Brně. Dne 9. září vybrala porota z více než 400 došlých nominací 12 finalistů - nejkrásnějších stromů České republiky. Tyto stromy budou uveřejněny na internetových stránkách (http://www.stromzivota.cz) a otištěny v příštím čísle časopisu Květy.

O vítězi ankety rozhodne veřejné hlasování, kterého se můžete zúčastnit prostřednictvím časopisu Květy, kde budou všichni finalisti představeni nebo e-mailem: strom.zivota@ecn.cz do 15.10. 2002.

Vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen 20. 10. 2002 na Den stromů v Praze v Divadle na Fidlovačce, kde proběhne benefiční Koncert pro stromy. S písničkami o stromech a přírodě zde vystoupí Zuzana Lapčíková a Hana Hegerová se svými hosty. Součástí koncertu bude také křest nového CD s názvem Strom života plného lidových písní o stromech. Zisk z prodeje a koncertu poplyne na výsadbu stromů v obcích a krajině, kterou podporuje Nadace Partnerství.

Moštěnský jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba ´Pendula´) roste v zámeckém a vzhledem ke své velikosti (obvod kmene 274 cm ve výšce 0,8 m) a typu koruny je považován za raritu svého druhu. Jinany jsou opadavé jehličnany se štíhlými rovně vzhůru rostoucími kmeny, Tento exemplář má však krátký kmen z něhož vyrůstají šikmo vzhůru větve, některé i vodorovně nad terénem. Výška koruny je tedy menší (cca 8 m) než její šířka (cca 19 m). Podobný exemplář roste pouze v Botanické zahradě UK v Praze, ten je však někdy označován jako ´Pragense´. Z obvodu kmene 274 cm lze přibližné určit věk moštěnského jinanu na 123 až172 let. Byl tedy vysazen v letech 1830 - 1877. Podle odborné literatury pochází jinan dvoulaločný z východní Číny a poprvé byl dovezen na území ČR v r. 1809.

Koncem roku 1998 byl moštěnský jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba ´Pendula´) vyhlášen rozhodnutím odboru ŽP MěÚ Přerov č. 1/98 památným stromem dle § 46, odst. 1. zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Možná právě tento strom bude vyhlášen jako Strom roku 2002.

Jiří Šafránek


Pozdní výskyt čápů na Přerovsku

Časté telefonáty občanů obávajících se o osud několika čápů bílých, kteří zůstávají v blízkosti svých rodných hnízd i po odletu ostatních čápů, nás přiměly podat následující tiskovou informaci. Podle dosavadních poznatků se v okrese Přerov zdrželi dva čápi bílí.

První v obci Olšovec. Po odletu dvou ze tří čápů zde zůstal jeden mladý čáp. Většinu času trávil u potoka přímo v obci a později se přesunul na blízké pole, kde hledal potravu. Podle popisu místního starosty pana Foltera se jednalo o nelétajícího čápa, který měl asi zraněné křídlo. Z tohoto důvodu jsme kontaktovali referát ŽP Okresního úřadu v Přerově a Stanici pro hendikepované živočichy v Bartošovicích. Pracovník stanice zraněného čápa odchytil a převezl do Bartošovic.

Druhý čapí opozdilec se vyskytuje v Lipníku nad Bečvou. Jde pravděpodobně také o mladého ptáka, který neodletěl s ostatními a zůstal na svém rodném hnízdě. Většinu času tráví na hnízdě a jen občas odlétá za potravou. Protože nejeví známky nemoci ani zranění, není zatím důvod k obavám o jeho osud. Pokud by se jeho stav zhoršil, bude nutné jej odchytit a převézt do ZOO v Olomouci. Nemusíme se však o něj obávat, protože je denně sledován místními občany i ochranáři. Není však ani tak pozdě, aby se ještě nemohl vydat do teplých krajin.

Čápi bílí jsou tažní ptáci zimující ve východní a jižní Africe. V České republice jich každoročně zahnízdí 600 - 700 párů a vyvedou asi 1300 mláďat. Vzácně u nás přes zimu zůstávají 1 - 3 kusy. Ti však mají jen minimální šanci na přežití, většinou hynou hlady a vysílením.

Jiří Šafránek


Unikátní břečťan je ohrožen

Již nejméně dva roky se pokoušejí nájemníci panelového domu v ulici Kosmákova v Přerově prosadit odstranění břečťanu popínavého, který se pne po stěně jejich domu. Břečťan zde roste asi 20 let a dosáhl úctyhodného rozměru, jeho větve pokrývají takřka celou severní stěnu sedmipatrového panelového domu. Podle ochránců přírody a odborníků botaniků jde o unikát, který si zasluhuje zachování a přísnou ochranu. Z těchto důvodů inicioval již v loňském roce Moravský ornitologický spolek zaregistrování této dřeviny jako významného krajinného prvku (VKP). Pro zachování unikátního břečťanu se vyjádřil i ředitel Botanické zahrady v Praze dr. Větvička. Obyvatelé panelového domu však stále požadují jeho odstranění z důvodu plánovaného zateplení celé severní stěny. V probíhajícím řízení jim dokonce vyšel vstříc i odbor životního prostředí Městského úřadu v Přerově, který povolil ořezání této dřeviny až do výše třetího patra. Rozhodnutí však nenabylo právní moci protože se proti němu odvolal Moravský ornitologický spolek, který využil svého postavení účastníka řízení. Ornitologové se obávají, že povolené ořezání je tak radikální, že dojde k úhynu celé dřeviny. Upozorňují však i na další riziko. Po ořezání všech popínavých šlahounů až na kmen a plodonosné větve nemusí podle jejich názoru dojít k opětovné regeneraci popínavých šlahounů. Zvláštností břečťanu je totiž to, že z plodonosné větve již nikdy nevyraší popínavý šlahoun. Břečťan popínavý (Hedera helix) má specifickou biologii. Jde o stálezelenou liánu, která v dospělosti vytváří vícekmen se soustavou krátkých plodonosných nepopínavých větví. Další zvláštností je, že kvete až na přelomu září a října a dužina plodů se začíná tvořit za příznivých klimatických podmínek počátkem března. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že již v březnu dochází k silnému toku mízy. Za dobu vegetačního klidu břečťanu můžeme tedy považovat dobu od listopadu do února. O osudu unikátního přerovského břečťanu se bude nyní rozhodovat v rámci odvolacího řízení na referátu životního prostředí Okresního úřadu v Přerově. Ornitologové i ochránci přírody však stále doufají, že se jej podaří zachránit, protože jde o skutečný unikát svého druhu a to nejen v ČR.

Jiří Šafránek


Zvýšený úhyn ptáků na Záhlinických rybnících

Již počátkem letošního dubna zaznamenali členové Moravského ornitologického spolku zvýšený výskyt mrtvých ptáků na Záhlinických rybnících u Hulína (KM).

Do 20. 4. 2002 bylo nalezeno takřka na jednom místě šest mrtvých potápek roháčů (obr. 1 - č. 1-6), dvě lysky černé (č. 7, 8) a na dalších rybnících dvě labutě velké (č. 9, 10).

Vzhledem k tomu, že byli nalezení ptáci již v počátečních fázích rozkladu, nebylo možno zjistit příčinu úhynu. Hromadný úhyn potápek roháčů svědčil spíše o nepřirozené příčině smrti. Členové MOS byli tedy vyzvání, aby předali případné další čerstvě uhynulé ptáky k veterinárnímu vyšetření.

Dne 26. 4. 2002 v 10.00 zaslechl člen MOS dva výstřely u Doubravického rybníka. Po příchodu zjistil, že na hladině plavou dvě mrtvá těla potápek roháče (obr. 2 - č. 1, 2). V tu dobu projížděl po hrázi jeden z místních rybářů (A) ve svém terénním voze. Předpokládáme tedy, že střelbu také slyšel, a že snad i někoho viděl. Náš člen již bohužel žádného člověka (střelce) nepotkal.

Jedna z potápek byla postupně dohnána větrem ke břehu a tak ji náš člen předal jako doklad do MOS. Protože byla prokazatelně zastřelena - ze střelné rány ji vytékala krev, byl kontaktován Okresní úřad v Kroměříži a ČIŽP v Olomouci s dotazem na další postup (29. 4.). Dosud nám nedošla žádná odpověď.

Pracovníci ČIŽP Olomouc byli tedy vyzvání telefonicky k převzetí mrtvého roháče. Vzhledem k tomu, že to odmítli z odůvodněním, že je pachatel neznámý, předal MOS roháče na své náklady k rentgenovému vyšetření a se snímkem jej odeslal ke stanovení příčiny smrti do Státního veterinárního ústavu v Olomouci.

Další hromadný úhyn potápek roháče byl zjištěn 10. 5. 2002 na témže rybníce. Ráno v 8.30 plavaly na hladině tři mrtvé potápky (obr. 3 - č. 1-3). Jeden kus byl opět předán do MOS jako doklad. Pták má na krku dva zřetelné zásahy ze střelné zbraně.

I přesto, že je potápka roháč (Podiceps cristatus) chráněna zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a jejím lovem byl porušen i zákon o myslivosti a trestní zákon, jsme dosud nezaznamenali žádnou iniciativu ze strany informovaných státních orgánů.

MOS podá trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z pytláctví, a proto hledá další případné svědky lovu vodních ptáků na Záhlinických rybnících.

Jiří Šafránek


Ornitologická exkurze

Další ornitologickou exkurzi na Tovačovsko pořádá v sobotu 27. dubna Moravský ornitologický spolek. Zájemci o ornitologii a pozorování ptáků mají sraz u sádek rybníku Hradecký v Tovačově v 7.30 hodin ráno. Autobus z Přerova odjíždí z nástupiště č. 13 v 6.50 hod.

Tovačovské rybníky jsou nejvýznamnější ornitologickou lokalitou na střední Moravě. V období tahu se zde zastavují naši i severští ptáci. Koncem dubna je zde možno zastihnout několik druhů kachen - poláky velké, chocholaté i malé, hvízdáky, kopřivky, zrzohlávku, čírky modré a obecné. Dále potápky černokrké, malé, roháče, kormorány, volavky, čejky a několik druhů bahňáků a racků. Z dravců pak pochopy rákosní a vzácně orlovce říčního nebo orla mořského.

Pro účastníky z řad veřejnosti je připravena i ukázka odchytu a kroužkování ptáků, především drobných pěvců, kteří hojně přitahují z jižních krajin. Vedoucí exkurze Jiří Polčák předpokládá, že by účastníci exkurze již mohli zaslechnout kukačku, krutihlava nebo pozorovat první rorýse.

Jiří Šafránek


Labuť zpěvná v Záhlinicích

Vzácná severská labuť se již několik dní zdržuje v hejnu 37 labutí velkých na rybníku Svárov u Záhlinic na Kroměřížsku. Je stejně velká jako naše labutě, také zcela bílá, ale se žlutě zbarveným zobákem s černou špičkou. Rozdílný je i její hlas, který připomíná troubení. Na rybnících u Záhlinic jde o její sedmý výskyt za posledních 100 let. Tento výskyt je však výjimečný tím, že jde o velmi krotkého ptáka. Pokud jí hodíte rohlík, připluje k vám až na tři metry.

Labuť zpěvná se k nám pravděpodobně zatoulala ze svých zimovišť v západní Evropě a jistě brzy odletí směrem na svá hnízdiště do severní Skandinávie nebo na západní Sibiři.

Jiří Šafránek


Husice egyptská poprvé na Moravě

Novým ptačím druhem zjištěným na Moravě je africká husice egyptská (Alopochen aegyptiacus), někdy též nazývaná husa nilská. V České republice byla zjištěna pouze jednou v roce 1979 v jižních Čechách. Na Moravě se nyní zdržuje již několik dní na rybnících u Záhlinic na Kroměřížsku. Podle zbarvení jde o dospělého samce. Husice egyptská se podobá větší kachně. Je asi 72 cm dlouhá, svrchu hnědá, zespodu šedší, s nápadnými tmavě kaštanovými skvrnami kolem očí a ve středu hrudi. Za letu jsou dobře patrné nápadné bílé křídelní krovky. Žije převážně v Africe, ale byla vysazena i na Britských ostrovech a v Holandsku, kde zdivočela. Vzhledem k tomu, že je velmi plachá, nepředpokládají ornitologové, že by uletěla z některé z našich zoo.

Jiří Šafránek


Mimořádný výskyt ptáků

Mimořádný výskyt vzácných druhů ptáků zaznamenali členové Moravského ornitologického spolku během uplynulého víkendu na střední Moravě. Při pravidelné kontrole několika Záhlinických rybníků na Kroměřížsku zjistili několik desítek druhů ptáků. Mezi nimi i dva velmi vzácné zatoulance - labuť zpěvnou ze Skandinávie a africkou husici egyptskou. Ze severských druhů se na rybnících zastavili na tahu i severské kachny - ostralky štíhlé, hvízdáci eurasijští a hohol severní. Z bahňáků pak hejno jespáků bojovných, vodouši šedí, kropenatí, tmaví a jespák obecný. Objevilo se zde i několik racků bouřních a jeden racek černohlavý. Z našich druhů se již ze zimovišť vrátili vodouši rudonozí, bekasiny otavní, lžičáci pestří, čírky modré a obecné, potápky černokrké, roháči, rákosník proužkovaný, konipas luční a vlaštovky. Na hnízdech s vejci již seděli čápi bílí, labutě a kachny březňačky.

Další ornitologové zároveň kontrolovali Tovačovské rybníky, kde navíc bylo pozorováno hejno brkoslavů severních, vzácná potápka rudokrká, kaspický rybák velkozobý a první letošní rorýs obecný.

I přesto, že pro některé druhy ptáků již začala hnízdní sezóna, některé druhy budou ještě přilétat ze zimovišť, a to až do května.

Jiří Šafránek


Přiletělo jaro

Ani náhlé ochlazení v posledních dnech již nezastavilo přílet našich ptáků ze zimovišť.

Členové Moravského ornitologického spolku již zaznamenali přílet řady druhů. První přiletěli jako každým rokem skřivani, špačci a čejky. Následovali konipasi bílí a horští, rehci domácí, holub hřivnáč a pochop rákosní. V posledních dnech se objevili první čápi bílí, budníčci menší, zvonohlíci zahradní, bramborníčci černohlaví, červenky, čírky modré, sluky, bekasiny a pěnice černohlavé.

V nejbližších dnech se dá očekávat přílet budníčků větších a lesních, vlaštovek obecných, moudivláčků, kukaček, kulíků říčních, břehoušů, vodoušů a jespáků.

Jiří Šafránek


Den ptactva v Tovačově

Společnou ornitologickou exkurzí chtějí oslavit členové Moravského ornitologického spolku den ptactva, který připadá na 1. dubna. Na velikonoční pondělí se sejdou zájemci o ornitologii a pozorování ptáků u sádek rybníku Hradecký na Tovačovsku v 7.30 hodin ráno. Autobus z Přerova odjíždí z nástupiště č. 13 v 6.50 hod.

Tovačovské rybníky jsou významnou tahovou zastávkou našeho i severského vodního ptactva. V jarním období je zde možno zastihnout několik druhů kachen - poláky velké, chocholaté i malé, hvízdáky, kopřivky, zrzohlávku, čírky modré a obecné. Dále husy, potápky roháče, kormorány, volavky, čejky a několik druhů bahňáků. Z dravců pak pochopy rákosní a vzácně orlovce říčního nebo orla mořského.

Pro účastníky z řad veřejnosti je připravena i ukázka odchytu a kroužkování ptáků, především drobných pěvců, kteří hojně přitahují z jižních krajin. Vedoucí exkurze Jiří Polčák předpokládá, že by se již mohla nad rybníky objevit i první letošní vlaštovka.

Jiří Šafránek


Ptáci využili oteplení k námluvám

Únorové oteplení využívají někteří naši ptáci k zahájení námluv a obsazování hnízdních okrsků. Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenali již tok u některých sov - puštíků a kalousů ušatých. Zpívat začínají sýkory koňadry a modřinky, zvonci a kosi. Příznivé počasí uspíšilo i přílet prvních jarních druhů - skřivanů polních, špačků, čejek chocholatých, konipasa bílého a drozda zpěvného. I přesto, že tito ptáci obvykle přilétají o několik týdnů později, nemělo by je zaskočit ani krátkodobé ochlazení. Z pozorování ornitologů je zřejmé, že zatím přiletěli pouze jednotliví ptáci - průzkumníci a ostatní přitáhnou později. Ptáci se totiž nespoléhají pouze na stav počasí, ale řídí se především délkou slunečního dne. Bezpečně tedy vědí, že do jara je zatím ještě daleko.

Jiří Šafránek


Vzácní zimní hosté v Horní Moštěnici

Od vánočních svátků se zdržuje v Horní Moštěnici vzácný hohol severní. Jde o severskou kachnu, která žije ve Skandinávii a u nás ojediněle zimuje. V této době se vyskytuje pouze na velkých vodních nádržích ve společnosti ostatních vodních ptáků. V Horní Moštěnici jej však můžete pozorovat na nezamrzlém úseku říčky Moštěnky mezi splavem a silničním mostem. Občas přelétá až k železničnímu mostu. Často se potápí a hledá potravu - drobné vodní živočichy a rostliny na dně říčky. Podle zbarvení jde o mladého ptáka, pravděpodobně samici. Vzhledem k tomu, že je poměrně krotký, dá se předpokládat, že pochází z liduprázdných oblastí severní Evropy.

Z ne zcela běžných druhů ptáků je možno na podzim a v zimě u říčky Moštěnky pozorovat i hejna kormoránů velkých, kteří se zde objevili poprvé v loňském roce. Jde o velké černé ptáky, kteří obývají převážně mořské pobřeží a velká sladkovodní jezera. Jejich výskyt ve vnitrozemí Evropy je stále častější.

Dalšími zimními ptáky, kteří se u nás objevují jsou křivky, jikavci, cvrčaly a brkoslavi. Křivky se letos objevily již v listopadu na smrcích. Tito ptáci se živí výhradně semeny jehličnanů a v nížinách se objevují pouze v době bohaté úrody smrkových šišek. Jikavci jsou severské pěnkavy, které se živí semeny plevelů a bobulemi keřů. Zdržují se převážně v polích, ale vzácně zalétají i na krmítka. Drozda cvrčalu jsem zatím pozoroval v zimě pouze třikrát. Jde o menšího drozda, který se přidružuje k hejnům kvíčal a společně se v zahradách živí nesklizenými jablky nebo bobulemi jeřábů. Stejnou potravu vyhledávají i brkoslavové severní. S oblibou konzumují i plody jmelí a ochmetů. U nás se objevují v menších hejnech připomínajících hejna špačků. Dobře se poznávají podle zvonivě znějících hlasů, kterými se stále ozývají.

Za mírných zim se objevují v Horní Moštěnici i volavky popelavé, potápky malé a ledňáčci říční. V zahradách a na krmítkách můžeme pozorovat sýkory koňadry a modřinky, vrabce domácí i polní, hrdličky zahradní, pěnkavy obecné, hýly, zvonky, dlasky, stehlíky, čížky, kosy, kvíčaly, střízlíka, strakapouda velkého, žlunu zelenou, havrany a kavky, krahujce a poštolku.

Jiří Šafránek


Tuhá zima ani ptákům nesvědčí

Vysoká sněhová pokrývka, silný vítr a mráz mohou způsobit i vážné problémy zimujícímu ptactvu. Někteří dravci a sovy se přes nezvykle vysokou sněhovou pokrývku nedostanou k potravě - drobným hlodavcům, a pokud neodtáhnou jižněji, budou u nás trpět hlady. Zamrzlé toky většiny řek a říček znemožní lov ledňáčkům a volavkám. Problémy nastanou i kachnám a labutím, které obsazují poslední nezamrzlé plochy, kde hledají potravu, odpočinek i bezpečné nocoviště.

Na střední Moravě je již tradičně největším zimovištěm vodních ptáků štěrkovna u Troubek n. B.. V těchto dnech se zde soustřeďují tisíce vodních ptáků ze širokého okolí i ze severní Evropy. Z našich druhů jde především o několik set až tisíc kachen březňaček, množství lysek černých, asi 200 kormoránů velkých, dva roháči a dva mladí orli mořští. Ze severských kachen zde zimuje bezmála 50 morčáků velkých, 4 turpani hnědí, 3 poláci kaholky a 4 hoholi severní. V okolí se zdržují i křivky a lindušky luční.

Menší množství kachen a labutí se pokouší přečkat zimu ve městech na nezamrzlých úsecích řek. Zde jim mohou lidé pomoci přikrmováním. Nejvhodnější je k tomuto účelu suché bílé pečivo - rohlíky, veka nebo zbytek vánočky.

Jiří Šafránek


Jak můžeme pomoci ptákům v zimě

Nezapomněli jste letos na zahradě, balkóně či za oknem vyvěsit krmítko? Pokud ano, bylo by dobré udělat to co nejdříve a neodkládat to, až nastanou silné mrazy nebo napadne sníh. Přece jen chvíli trvá, než si ptáci zvyknou.

Přikrmování ptáků v zimě patří mezi důležité a zároveň velmi jednoduché způsoby, kterými lze každoročně alespoň trochu pomoci přírodě v okolí našich domovů. Tato pomoc je jistě nejpopulárnější v období vánoc, kdy se lidé snaží konat dobré skutky. To už ale může být pozdě. V tomto případě se přece nejedná jenom o symboliku.Také je potřeba doplňovat zásoby ve Vašem krmítku až do března. Přes zimu se ve městech totiž zdržuje velké množství ptáků, z nichž někteří se sem stáhli z okolní krajiny. Často zde však nenacházejí dostatek potravy, protože ji překryl sníh a ptáci se k ní nemohou dostat, a tak strádají a někdy i zbytečně umírají.

Do jídelníčku většiny z nich patří především semena a plody rostlin, ale někteří vyhledávají také larvy hmyzu schované pod kůrou stromů. Na loji zavěšeném u krmítka si pochutnají hlavně všudypřítomné sýkorky koňadry a modřínky. Na krmítku se ovšem objevují také pěnkavy, jíkavci, zvonci, čečetky, kosi, kvíčaly, brhlíci a občas i hýli nebo dlasci. I ve městech můžeme často pozorovat strakapouda nebo žlunu, jak ozobávají kousky loje. A také hrdličku, která se přilétla přiživit na semínkách. Druhů, které přilétají na krmítka je ovšem mnohem víc a jejich složení odpovídá vždy typu prostředí, ve kterém je krmítko umístěno. I samotná krmítka se vyrábějí v několika typech tak, aby vyhovovala různým ptačím druhům. Někteří ptáci jako např. pěnkava však sbírají potravu pouze se země, a proto byste neměli zapomenout nasypat trochu semínek i pod krmítko.

Nejkrásnější je pozorovat hemžení v okolí krmítka. I když se většinou jedná hlavě o sýkorky a vrabčáky, často nás překvapí nějaký nový a zajímavý host, třeba i ze severu.

Pokud se chcete o správném přikrmování dozvědět více, napište si o ilustrovaný návod na naši adresu: MOS - společnost pro ochranu ptactva, P.O. box 65, 750 65 Přerov 1 a my Vám jej zdarma zašleme (stačí přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou). Můžete nám také zaslat e-mail na adresu: mosprerov@atlas.cz, nebo navštívit naše Ekocentrum MOS v Přerově (ul. Čapky Drahlovského), kde Vám rádi poradíme a třeba i pomůžeme.

Michal Vinkler


Přikrmujte naše ptáky

Plakát s názvem "Přikrmujte naše ptáky" vydal v těchto dnech Moravský ornitologický spolek. Je určen především k ekologické výchově na školách a i pro mimoškolní výchovu mládeže k ochraně našeho ptactva.

Je na něm vyobrazeno 32 druhů ptáků, s nimiž se můžeme setkat v zimě na krmítkách. Ke každému druhu je na zadní straně připojen krátký popis a zároveň i nejvhodnější způsob zimního přikrmování. Autorem kreseb a textu je známý přerovský ornitolog Jiří Polčák. Na vydání plakátu přispělo Město Přerov i Ministerstvo životního prostředí ČR.

Zároveň s plakátem vydal Moravský ornitologický spolek i svoji první pohlednici se stejným motivem. Zájemci o ochranu našeho ptactva si je mohou prohlédnout v přerovském Ekocentru MOS, kde se navíc mohou dozvědět více informací o možnostech, jak pomáhat našim ptákům v zimním období.

Jiří Šafránek


Čáp bílý neodletěl

(Hranicko) Nedaleko od Skaličky u samoty Kamenec se dosud zdržuje jeden zapomenutý čáp bílý. Podle zbarvení zobáku jde o letošní mládě, které se pravděpodobně narodilo na hnízdě čápů ve Skaličce. Mladý čáp neodletěl s ostatními do afrických zimovišť a pokouší se přečkat zimu u nás. I přesto, že ornitologové zaznamenávají jednotlivé pokusy čápů o přezimování v našem klimatickém pásmu takřka každoročně, považují je za ojedinělý a výjimečný jev. Tito čápi nemají u nás příliš velkou naději na přežití. Většinou hynou hlady po napadnutí větší vrstvy sněhu.

Kamenický čáp má štěstí v tom, že je pravidelně přikrmován jedním místním obyvatelem. Každé ráno si chodí čáp pro potravu do výběhu domácí drůbeže. Přivolaní členové Moravského ornitologického spolku zjistili, že je v dobré kondici a zatím mu nehrozí žádné nebezpečí. Pokud by se čáp dostal do potíží, bude odchycen a převezen pravděpodobně do zoo v Olomouci.

Jiří Šafránek


S ornitology na turpany

Moravský ornitologický spolek pořádá v sobotu 1. 12. 2001 ornitologickou exkurzi zaměřenou na pozorování ptáků. Autobus z Přerova do Tovačova odjíždí v 6.50 hod. z nástupiště č.13. Sraz účastníků je v 7.30 hod u sádek Tovačovského rybníka.

Vzhledem k tomu, že část rybníka je vypuštěna očekávají ornitologové zvýšený výskyt bahňáků a vzácnějších racků. Druhá část exkurze bude zaměřena i na výskyt severských vodních ptáků na přilehlých štěrkopískovnách - Donbas a Skašovské jezero. Zde bývají vzácně pozorovány potáplice severní a malé, turpani, hvízdáci, hoholi, hoholky, kaholky a rackové bouřní a stříbřití. Touto dobou je zde možno zcela běžně pozorovat několik set kachen březňaček, desítky lysek černých a hejna kormoránů velkých. Vedoucím exkurze je ornitolog Jiří Polčák.

Jiří Šafránek


Ornitologové zvou veřejnost

Moravský ornitologický spolek pořádá v sobotu 27. 10. 2001 ornitologickou exkurzi zaměřenou na pozorování ptáků. Autobus z Přerova do Tovačova odjíždí v 6.50 hod. z nástupiště č.13. Sraz účastníků je v 7.30 hod u sádek Tovačovského rybníka.

Vzhledem k tomu, že část rybníku bude vypuštěna při výlovu, očekávají ornitologové zvýšený výskyt bahňáků a vzácnějších racků. Vedoucím exkurze je Jiří Polčák.

Další exkurze je naplánována na 10. listopadu na Záhlinické rybníky u Hulína.

Jiří Šafránek


Ibis posvátný na Tovačovsku

Ibis posvátný (Threskiunis aethiopicus) je jedním z nejslavnějších afrických ptáků, o kterém mluví historie starého světa. Již ve středověku egypťané tohoto ptáka uctívali a věřili, že přináší životodárnou vodu. Od roku 1850 vymizel z Egypta, kde bylo nalezeno v Sakkře 1 500 000 balzamovaných těl ibisů.

V současné době je ibis posvátný rozšířen ve třech subspeciích, a to v Africe, Iráku, Madagaskaru a Seychelách. Ibisi posvátní zastižení v Evropě patří k ptákům, kteří unikli ze zajetí nebo byli vypuštěni na svobodu. V roce 1998 dokonce vyhnízdil 1 pár v kolonii volavek popelavých ve Francii. V České republice byl pozorován v roce 1986 u Rokycan a v roce 1991 na Bruntálsku.

Od 15. října pozorují členové Moravského ornitologického spolku jednoho ibise posvátného na vypuštěném rybníku u Tovačova. Jedná se o dospělého ptáka, který se těší dobré zdravotní kondici. Na dně vypuštěného rybníka má zatím dostatek potravy. Původ ptáka se však zřejmě nepodaří zjistit, neboť nemá na nohou žádné kroužky. Pokud uhodí mrazíky a ibis ztratí možnost získání potravy bude odchycen a předán do péče některé naší ZOO.

Jiří Polčák


Proč stavět ptákům "domečky"?

Mnoho lidí si klade právě takovou otázku. Vždyť si přece musejí poradit i bez člověka, tak nač si tím přidělávat práci? - Postaví si hnízdo někde na větvi, a hotovo. Sám bych byl moc rád, kdyby bylo vše právě tak jednoduché, ale bohužel není. Jako každý, kdo se jenom trochu zajímá o dění v přírodě, vím, že mnohým ptákům nestačí jenom postavit si z několika větviček či stébel slámy úhledný košíček na větvi, ale musí si k tomuto účelu najít vhodnou dutinu, nejčastěji ve stromě, často však i ve zdech. Především v okolí měst, ale dnes už i vesnic je stále větší nedostatek vzrostlých stromů, nemluvě o tom, že mají být ještě vykotlané či doupné. Našim drobným opeřeným spoluobyvatelům tak mnohdy nezbývá, než se z tohoto neutěšeného prostředí stáhnou někam, kde bude "zeleněji". Myslím, že je to škoda, protože pomineme-li ne zcela bezvýznamnou estetickou stránku věci (krajina bez zvířat a zvláště ptáků je jako bez života), mohou nám být ptáci v lecčems k užitku.

Máte zahradu a nemáte v ní ani jedinou ptačí budku? Pak se jistě při její údržbě potýkáte s velkým množstvím hmyzích škůdců. Není jednodušší cesta jak se jich zbavit, než přizvat si na pomoc odborníky v jejich lovu - hmyzožravé ptáky. Tito drobní, převážně dutinově hnízdící pěvci jsou schopni se vypořádat s až neuvěřitelným množstvím hmyzu. Tak například obyčejná sýkorka dokáže za jeden rok spořádat až 75 kg všech možných larev, housenek, mušek a broučků, kteří jinak nerušeně spásají vámi opečovávané rostlinky. Mimoto Vám pomohou od stromových škůdců i v zimě. V okolí budky, kde často nocují, posbírají 50-70 % obalečů jabloňových a před červivostí tak zachrání v příštím roce až 90 % plodů. Ostatní ptáci pak již od jara sbírají slimáky, drátovce, komáry, mšice a další škůdce. Do každé zahrady můžeme přilákat několik zdatných pomocníků, a to nejen díky budkám, které s oblibou obsazují sýkory koňadry, modřinky, rehci domácí i zahradní, brhlíci i neméně užiteční polní vrabci. Volně na stromech a v keřích rádi zahnízdí i pěnkavy, zvonci a zvonohlíci, stehlíci, pěnice černohlavá, pokřovní i hnědokřídlá. Podmínkou jejich zahnízdění je přítomnost hustých keřů nebo vyšších stromů.Tak co, nestálo by za to zkusit zahradničit ekologicky?

Pokud žijete ve městě a na zahradě za domem nic nepěstujete, snad Vás přece jen potěší, když každé ráno oknem zahlédnete, jak do Vámi instalované budky zalétává nějaký ten hnízdící opeřenec. Máte-li na zahradě navíc dostatečně vzrostlé keře, stává se Vaše zahrada pro ptáky skutečnou oázou v jinak nehostinné zástavbě. Vybudováním ptačího napajedla s koupadlem se navíc stane vaše zahrada ideálním místem pro pozorování ptáků. Stále více ptačích druhů si zvyká na podmínky v našich městech, a tak se zde pravidelně setkáváme s druhy jako je sýkora koňadra, sýkora modřinka, červenka obecná, pěnkava obecná, rehek domácí, kos černý, drozd zpěvný, brhlík lesní, a o něco vzácněji také s pěnicemi černohlavými, budníčky menšími, sedmihlásky hajními, lejsky šedými, rehky zahradními, šoupálky dlouhoprstými a dalšími. Nemusí se však jednat pouze o pěvce. Na svou zahradu můžete přilákat také žlunu zelenou, strakapouda velkého či hrdličku zahradní. Instalací vhodné budky umožníte také zahnízdění poštolek obecných nebo, pokud bydlíte na okraji zástavby, některé z našich sov.

Rozhodli jste se, že na své zahradě vyvěsíte nějakou tu budku? Teď je právě ta nejvhodnější doba, protože si na ni ptáci přes zimu zvyknou a je pak pravděpodobnější, že tam příští rok zahnízdí. Je však nutné rozmyslet si, pro který druh ptáka má být, protože různé druhy vyžadují různé typy budek. Rovněž je třeba dbát na to, aby byly Vámi vyráběné či koupené budky správných rozměrů a aby byly vyvěšovány správným způsobem. Nevíte-li však, jak má ptačí budka vypadat, jak ji pověsit na strom nebo jak pečovat o ptačí napajedlo a čím přikrmovat ptáky v zimě, pak si stačí napsat o podrobný ilustrovaný návod na adresu: MOS - společnost pro ochranu ptactva, P. O. Box 65, 750 00 Přerov 1 (http://www.iweb.cz/mos, mosprerov@atlas.cz). Rádi Vám poradíme a zdarma zašleme příslušný návod. Nezapomeňte však přiložit ofrankovanou obálku s Vaší adresou. Navštívit můžete rovněž naše přerovské Ekocentrum MOS (ul. Čapky Drahlovského), kde si budete moci sami vybrat příslušné materiály či pomůcky s čímž Vám ochotně pomohou naši pracovníci.

Michal Vinkler


Zahraniční návštěva v MOSu

V pátek 12. 10. 2001 navštíví Přerov zástupce Královské společnosti na ochranu ptáků (RSPB) pan Chris Corrigen z Velké Británie. RSPB je svým počtem členů přes jeden milión největším občanským sdružením na ochranu ptáků na světě. Jejím členem je i princ Charles a další členové britské královské rodiny.

Pan Corigen přijede do Přerova navštívit členy Moravského ornitologického spolku, Ekocentrum MOS a Ornitologickou stanici Muzea J. A. Komenského. Cílem jeho návštěvy je seznámení se s činností přerovských ornitologů a předání jim zkušeností z oblasti realizace ochranářských projektů v západní Evropě, rozvoje členské základny, spolupráce s veřejností, firmami, úřady i vládou.

Jiří Šafránek


Pozvánka na Světový festival ptactva 2001

Od roku 1994 zveme všechny příznivce ptactva a přírody k účasti střídavě na Evropský nebo Světový festival ptactva. Nejinak tomu bude i letos.

Česká ornitologická společnost a Moravský ornitologický spolek pořádají ve dnech 6. - 7. 10. ornitologické exkurze pro širokou veřejnost zaměřené na pozorování ptáků. První exkurze se koná v sobotu 6. 10. Na Záhlinických rybnících. Sraz účastníků je v 8.00 hod. na vlakové zastávce v Záhlinicích. Vlak z Přerova odjíždí v 7.25 hod. V neděli 7. 10. navštívíme Tovačovské rybníky. Autobus z Přerova odjíždí v 6.50 hod. z nástupiště č.13. Sraz účastníků je v 7.30 hod u sádek v blízkosti rybníků. Cílem těchto akcí je sčítání jednotlivých ptačích druhů na obou lokalitách. Návštěvníci pak mohou shlédnout ukázky odchytů a kroužkování ptáků. Ve středu 10. 10. se bude konat v sále Biologické stanice v Přerově přednáška J. Polčáka, na které budou účastníci seznámeni s výsledky festivalu všech zúčastněných zemí a bude promítán videodokument o ptácích střední Moravy. Začátek přednášky je v 16.00 hod.

Jiří Polčák


Výstava hub v Přerově

Mykologický klub při Biologické stanici v Přerově pořádá ve dnech 21.-23. září již IV. Výstavu hub v prostorách Biologické stanice v Přerově. Výstava bude široké veřejnosti přístupná denně od 10.00 - 17.00 hod.

Návštěvníci budou mít možnost shlédnout téměř všechny druhy hub, které v současné době rostou. Během výstavy je možné si prohlédnout videodokument o houbách, které se v našem regionu celoročně vyskytují. Nebude chybět ani ukázka konzervace hub a různé houbařské recepty.

Během celé akce bude probíhat i výstava fotografií J. Klváčka O. Šramoty aj., pod názvem " Houby očima fotografů". Mykologická poradna bude v provozu po celou dobu výstavy od 14.00 - 17.00 hod. V sobotu a neděli budou mít návštěvníci možnost ochutnat houbový guláš.

K dispozici bude i prodej mykologické literatury a proběhne soutěž o nejtěžší houbu. Rádi uvítáme i úlovky ostatních houbařů, které taky rádi vystavíme. A ještě dobrá rada na závěr. Navštivte výstavu co nejdřív, dokud budou vystavené exempláře v čerstvém stavu. Vstupné na výstavu bude dobrovolné. Současně bude v sobotu 22. září na Biologické stanici probíhat i den otevřených dveří, kde si návštěvníci mohou prohlédnout některé zajímavé terarijní a akvarijní živočichy. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Jiří Polčák


Přijďte pozorovat ptáky

Moravský ornitologický spolek pořádá pro veřejnost v sobotu 4. srpna 2001 ornitologickou exkurzi na Tovačovské rybníky. Jde o jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit střední Moravy, na níž se v této době zdržují hnízdící vodní ptáci - kachny, potápky, lysky, slípky, rackové, rákosníci a pochopi rákosní. Zároveň zde bude možno pozorovat i některé protahující bahňáky a rybáky. Pozorování ptactva bude spojeno s prohlídkou dubové aleje a rybníka Kolečko, které jsou navrženy na vyhlášení chráněným územím.

Sraz zájemců o účast na exkurzi je v Přerově na autobusovém nádraží, nástupiště č. 13 v 6.50 hodin. Z Olomouce odjíždí autobus v 6.35 hodin. Za nepříznivého počasí se exkurze nekoná. Vedoucím exkurze je zkušený ornitolog Jiří Polčák.

Další ornitologická exkurze se uskuteční v neděli 5. srpna 2001 na Záhlinické rybníky na kroměřížsku. Zájemci z Přerova odjíždí společně vlakem v 7.25 hod. z přerovského nádraží. Vedoucím exkurze je ornitolog Jiří Polčák.

Záhlinické rybníky jsou největším hnízdištěm vodního ptactva na kroměřížsku. Vzácně se zde vyskytují i ohrožení a chránění ptáci jako bukáček malý, kvakoš noční, čírky, zrzohlávka, moudivláček a chřástalové.

Na společné naučné vycházky se s Vámi těší členové Moravského ornitologického spolku z Přerova.

Jiří Šafránek, prezident MOS


Podpořte kampaň proti týrání zvířat

Moravský ornitologický spolek se zapojil do propagace protestní kampaně Anti Bullfighting Campaign International (ABC International), kterou organizuje španělská organizace na ochranu zvířat Associacion para la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA). Jde o mezinárodní kampaň proti španělským vesnickým fiestám, ve kterých jsou zvířata týrána a zabíjena.

Používají se zde tyto praktiky:

· Vystřelování šipek s kovovými hroty, které se zabodávají do kůže zvířete.

· Zahánění vyčerpaných zvířat do řeky.

· Přivazování hořících rachejtlí na rohy zvířete.

· Kastrace bez anestézie.

· Ubíjení mladých telat (rány působí následnou smrt zvířete).

Většina z těchto úkonů je v civilizované Evropě posuzována jako psychické a fyzické týrání zvířat.

Španělské fiesty jsou tradičně pořádány k oslavě katolického patrona vesnice. Španělští katoličtí biskupové mohou rozhodnout o ukončení těchto kulturně nepřijatelných fiest a požadovat fiesty nové, bez používání zvířat. S Vaší pomocí se to může podařit!

V případě, že se rozhodnete podpořit protestní kampaň společnosti ADDA, můžete získat protestní lístky, které plní funkci petice, v Přerově v Ekocentru MOS (Č. Drahlovského 3). Po vyplnění jej můžete odevzdat v Ekocentru MOS nebo odeslat přímo do Španělska na adresu předtištěnou na protestním lístku.

Jiří Šafránek, prezident MOS


Letní sčítání labutí na území ČR

Česká společnost ornitologická a Moravský ornitologický spolek pořádají letošní druhé sčítání labutí. Je až neuvěřitelné, s jakým ohlasem se tato akce při zimním sčítání setkala. Obdrželi jsme spoustu zpráv od všech obdivovatelů ptactva a milovníků přírody.

Doufáme, že se setkáme se stejným ohlasem i při letošním letním sčítání labutí, které proběhne 16. a 17. června 2001. Sčítat se budou všechny labutě, a to v následujících kategoriích:

1. páry vodící mláďata, případně sedící na vejcích

2. mláďata včetně zastoupení šedých a bílých mláďat v rodince

3. nehnízdící labutě včetně neúspěšně hnízdících

Ve zprávě ze sčítání je třeba uvést:

1. jméno a adresu

2. datum sčítání

3. seznam všech navštívených vodních ploch (název, nejbližší obec, okres)

4. počet labutí na jednotlivých lokalitách podle výše uvedených kategorií.

Výsledky sčítání můžete zaslat na adresu Moravského ornitologického spolku (P. O. Box 65, 750 02 Přerov 2) nebo 0641/203 150, večer 0641/307 127.

Předem všem děkujeme za účast a přejeme Vám pěkné počasí a plno hezkých zážitků při vycházce za labutěmi. O výsledku sčítání Vás budeme informovat prostřednictvím médií.

Jiří Polčák


Houby již rostou

Od druhé poloviny května se začaly v našich lesích objevovat první jedlé houby. Byly nalezeny hřiby kováři, hřiby dubové, některé druhy kozáků, žampiónů a holubinek. V poslední době se začínají objevovat také různé druhy jedovatých muchomůrek a vláknic. Houbaři, kteří si svými nálezy nejsou jisti, mají možnost donést své úlovky k bližšímu určení do mykologické poradny v přerovském Ekocentru MOS na ulici Čapky Drahlovského. Své nálezy zde mohou nosit od ponděli do pátku, od 9 do 16 hodin. Je nutno nahlásit přesné místo nálezu (typ lesa), datum a jméno sběratele. Plodnice hub by neměly být v žádném případě ořezány a delší dobu skladovány. Rovněž houby donesené zapařené v igelitových sáčcích znesnadňují přesné určení. K přepravě hub postačí obyčejný papírový sáček.

Jiří Polčák


Hřib kavkazský na Moravě

V sobotu 2. června 2001 nalezli členové mykologického klubu z Přerova v tovačovské dubové aleji vzácnou houbu hřiba kavkazského. Podle údajů České mykologické společnosti je tovačovská lokalita jediným známým místem výskytu tohoto druhu na Moravě. V Čechách byl nalezen celkem na pěti lokalitách. Jak napovídá druhový název této houby, leží její areál výskytu zejména ve východní části Evropy a v západní Asii. Je potěšitelné, že byla tato houba nalezena v Tovačově celkem třikrát. Dvě plodnice byly již v loňském roce zaslány jako dokladový materiál k bližšímu prozkoumáni na ústředí České mykologické společnosti v Praze.

O obrovském významu této lokality svědčí i řada dalších velmi vzácných nálezů nejen hub, ale i živočichů. Již delší dobu projednávají pracovníci Okresního úřadu referátu životního prostředí v Přerově návrh na zařazení tovačovské dubové aleje do některých z vyšších stupňů kategorie ochrany tohoto území.

Jiří Polčák


Keptuška běloocasá poprvé v ČR

V sobotu 2. června 2001 pozorovali členové Moravského ornitologického spolku Jiří Polčák a Pavel Vojtěchovský na Tovačovských rybnících velmi vzácného bahňáka - keptušku běloocasou. Jedná se o první výskyt tohoto ptačího druhu na území ČR.

Keptuška běloocasá obývá stepní a pouštní oblasti Iránu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Celková početnost tohoto druhu však není známa. Tito ptáci jsou podle dostupných údajů ohroženi na svých původních hnízdištích intenzifikací zemědělství, které s sebou nese neustálé vysušování mokřadů a zavodňování pouštních oblastí. Keptušky zde již pravděpodobně nenacházejí vhodné podmínky k hnízdění, a proto podnikají delší tahové potulky směrem na severozápad. Pozorování keptušky běloocasé v Evropě je však stále velkou vzácností. Z celé Evropy není známo více než 30 údajů o jejím výskytu.

Jiří Šafránek


Z ornitologické exkurze

V sobotu 14. dubna pořádal Moravský ornitologický spolek v Záhlinicích na kroměřížsku ornitologickou exkurzi zaměřenou na poznávání našeho ptactva.

Exkurze se zúčastnili zájemci z několika okolních okresů a i přes celkem nepříznivé počasí společně pozorovali 68 druhů ptáků.

Nejvzácnějšími zjištěnými druhy bylo 5 kusů kolih velkých, jeden rybák velkozobý a orlovec říční. Dále byl zaznamenán první přílet jiřiček, budníčka většího a pěnice pokřovní. Na hnízdech s vejci seděly již dvě labutě a místní záhlinický čáp opravoval hnízdo a vyhlížel svoji partnerku.

Účastníci exkurze si prohlédli i okusy bobrů na hrázích rybníků, většina však byla staršího data a jen na jednom místě bylo pouze několik čerstvých. Bobrů zde znatelně ubylo a je otázkou, kam se odstěhovali. Ochranáři mohou pouze doufat, že to není dílo pytláků.

Další exkurze Moravského ornitologického spolku je plánována na 12. května do Hostýnských vrchů za vzácným strakapoudem bělohřbetým a lejskem malým.

Jiří Šafránek, prezident MOS


S ornitology za ptáky (10. 4. 2001)

Moravský ornitologický spolek pořádá pro zájemce o poznávání a ochranu ptactva další ornitologickou exkurzi. Tentokrát na Záhlinické rybníky na kroměřížsku. Jde o významnou ornitologickou lokalitu střední Moravy, na níž se zastavují v době tahu nejrůznější vodní ptáci - kormoráni, volavky, severské kachny a husy, orli mořští, bahňáci. V poslední době se zde vyskytují i bobři, jejichž okusy jsou patrné na některých stromech.

Zájemci o účast na naučné exkurzi se mohou přidat k ornitologům, kteří odjíždějí vlakem z Přerova v 7.24 hodin v sobotu 14. dubna. Vedoucím exkurze je zkušený přerovský ornitolog Jiří Polčák. Ornitologové očekávají, že se na exkurzi setkají i se zájemci z kroměřížska a zlínska. Za nepříznivého počasí se exkurze nekoná. Na společnou naučnou vycházku se s vámi těší členové Moravského ornitologického spolku z Přerova.

Jiří Šafránek, prezident MOS


Ornitologové ke dni ptactva (27. 3. 2001)

Moravský ornitologický spolek pořádá pro veřejnost v neděli 1. dubna 2001 u příležitosti "Dne ptactva" ornitologickou exkurzi na Tovačovské rybníky. Jde o jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit střední Moravy, na níž se v této době zdržují táhnoucí vodní ptáci - kormoráni, volavky bílé, lžičáci pestří, čírky modré, hvízdáci, hoholi a orlovec říční. Zároveň zde bude možno pozorovat i protahující drobné pěvce, bahňáky, dravce a husy. Připravena bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Sraz a odjezd zájemců o účast na exkurzi je v Přerově na autobusovém nádraží, nástupiště č. 13 v 6.50 hodin. Za nepříznivého počasí se exkurze nekoná. Vedoucím exkurze je zkušený ornitolog Jiří Polčák. Na společnou naučnou vycházku se s Vámi těší členové Moravského ornitologického spolku z Přerova.

Jiří Šafránek, prezident MOS


Nebojte se vlaštovek (22. 3. 2001)

Za zbytečnou paniku až hysterii považuje Moravský ornitologický spolek obavy veterinářů z možného přenosu kulhavky a slintavky - přilétajícími ptáky, konkrétně vlaštovkami nebo hřivnáči.

Ornitologové vědí, na základě kroužkování, kudy táhnou naši ptáci ze svých zimovišť, a proto se neobávají, že by k nám mohly vlaštovky přinést virus kulhavky a slintavky.

Naše vlaštovky zimují ve střední Africe a vrátí se k nám začátkem dubna. V těchto dnech jsou již ve středomoří v Itálii, na Maltě a v Řecku. K nám se vrátí přes Maďarsko a Rakousko. Zemědělci se tedy nemusí obávat jejich příletu a mohou je bez obav uvítat na svých dvorech.

Dalším druhem, který byl zbytečně obviněn z možného přenosu nebezpečného viru je holub hřivnáč, který sice zimuje v jihozápadní Francii pod Pyrenejemi, ale k nám táhne přes jižní Německo. Tito ptáci se však vyhýbají obydleným územím a nezalétají ani do stájí. Žijí převážně v lesích. Navíc svá zimoviště opustili již koncem února a většina z nich je již u nás na hnízdištích. S nákazou slintavky a kulhavky se tedy opět nemohli setkat.

Celou tuto záležitost považujeme pouze za hledání potenciálních viníků přenosu viru, aby se dalo lépe zdůvodnit případné selhání preventivních opatření.

Jiří Šafránek, prezident MOS


MOS k zákonu o myslivosti (11. 3. 2001)

Moravský ornitologický spolek vítá celonárodní diskuzi k návrhu nového zákona o myslivosti a věří, že pouze takto může vzniknout zákon, který bude vyhovovat nejen myslivcům, ale i "zvěři", ostatním živočichům (nezvěři), přírodě a životnímu prostředí.

Jako ochranáři máme mnoho připomínek, ale snad nejvíce nám vadí, že si myslivci přivlastňují i druhy, které nemají s myslivostí nic společného a o něž se vůbec nestarají ve smyslu proklamované péče.

Jde například o dropa velkého (Otis tarda), který již prakticky vyhynul. Ani při jeho případné reintrodukci nebo repatriaci do naší přírody by neměl být myslivecky obhospodařovaný. Není to predátor. Z celoevropského hlediska jde o ohrožený druh.

Dalšími druhy, jejichž lov je naprosto neopodstatněný, jsou lyska černá (Fulica atra), bekasina otavní (Gallinago gallinago), holub doupňák (Columba oenas), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kvíčala (Turdus pilaris). Nejsou to ani predátoři jiných druhů zvěře, nepřinášejí lovci ani "zvěřinu" ("zvěřina" žádná nebo zcela nepatrná) ani trofej. Myslivci je nejsou schopni nijak "chovat".

Další druhy, které nemají s myslivostí nic společného, jsou potápka roháč (Podiceps cristatus), volavka popelavá (Ardea cinerea), racek chechtavý (Larus ridibundus). Nejsou to predátoři jiných druhů zvěře, "zvěřina" z nich se nekonzumuje, není z nich ani trofej. Myslivci je nejsou schopni nijak "chovat". Pokud už se těmito druhy chce někdo zabývat, nechť se o ně zajímají orgány ochrany přírody a případně rybáři.

Jako ochranáři nemůžeme souhlasit ani se zařazením dalších druhů ptáků mezi zvěř i přesto, že jsou predátory jiných druhů zvěře. Myslivci je opět nejsou schopni nijak "chovat".

Jde o všechny druhy orlů. Ti jsou vzhledem ke své početnosti naprosto nepodstatnými predátory zvěře; toto bude platit i při případném zvýšení jejich početnosti, neboť v současné krajině našeho státu jejich populace může dosahovat několika nebo nanejvýš několika desítek jedinců, což je ve srovnání se stovkami, tisíci až desetitisíci kusy jiných druhů zvěře zanedbatelné množství. Orlovec říční není predátor zvěře, nemá s myslivostí nic společného (viz výše - potápka, volavka, racek). Krahujec obecný a poštolky nejsou predátory zvěře. Motáci, káně lesní a káně rousná nejsou predátoři zvěře nebo jen zcela ojediněle; jejich vliv na populace některých druhů drobné zvěře byl, je a velmi pravděpodobně i nadále bude naprosto mimimální. Naše druhy sov s výjimkou výra nejsou predátory zvěře. Výr velký je částečně predátorem drobné zvěře. Výrů velkých je v ČR 600-950 párů, zatímco bažantů je 260 000 - 600 000 a zajíců 365 000. V ČR musí být v životaschopných populacích zachovány všechny původní druhy zvěře, tedy i výr velký. Jeho populace nikdy nedosáhnou tisíců párů. Vzhledem k jeho hustotě hnízdění v naší krajině nebyl, není a nebude významným predátorem zvěře. Jeho lov a tedy i zařazení mezi zvěř nemá opodstatnění.

Jiří Šafránek, prezident MOS


Vzácné labutě malé na olomoucku (26. 2. 2001)

Mimo všem dobře známé labutě velké se může u nás vzácně vyskytnout i labuť zpěvná a labuť malá. Obě tyto vzácné labutě mají na rozdíl od naší labutě velké žlutě zbarvené zobáky, podle nichž se na první pohled poznají.
V těchto dnech se na olomoucku objevila dvacetičlenná skupina labutí malých, 16 dospělých ptáků a 4 mladí šedě zbarvení ptáci. Labutě se zdržují na malé rozmrzlé ploše rybníka Šumvald ve společnosti asi 70 labutí velkých.
Ornitologové zatím nezaznamenali v ČR tak velkou skupinu labutí malých. Dosud se na Moravě objevovali pouze jednotliví ptáci. Vzhledem k tomu, že tito ptáci žijí daleko za polárním kruhem, až u Barentsova moře, a zimují v Irsku, Anglii a na pobřeží Nizozemí, předpokládají ornitologové, že se tato skupina odchýlila z tahové trasy vlivem nepříznivého počasí. Dá se také očekávat, že až si u nás odpočinou, odletí na své zimoviště k Severnímu moři.
Labuť malá je znatelně menší než labuť velká, připomíná spíše větší husu. Váží 5 - 6 kg a má rozpětí křídel okolo 175 cm. Na vodě i v letu se stále ozývají melodickým trubkovitým hlasem. Letící hejno nevydává křídly žádný svištivý zvuk a táhne podobně jako husy ve formaci tvaru písmene V.

Jiří Šafránek


Ptáci zvěstují příchod jara (14. 2. 2001)

Teplé únorové počasí urychlilo návrat ptáků z teplých krajin. Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenali přílet prvních ptačích druhů na střední Moravu.
Již tradičně šlo o skřivany polní, špačky obecné, čejky chocholaté a konipasy bílé. Tito ptáci však obvykle přilétají až koncem dubna a začátkem března. Díky příznivým klimatickým podmínkám je letos jejich přílet uspíšen o 14 až 20 dní.
Pokud nedojde k náhlému a dlouhodobému zhoršení počasí, neměly by přilétajícím ptákům nastat problémy. Za slunných dní se objevil i první hmyz.


Sovy na hřbitově (14. 2. 2001)

Na přerovském hřbitově zimuje skupina deseti kalousů ušatých. Tito ptáci se přes den ukrývají v husté thuji a v noci loví hraboše na polích za městem.
I přesto, že jde o mírumilovná stvoření, dostali se do konfliktu s několika místními občany. Kalousi totiž znečišťují několik hrobů svým trusem a vývržky. K řešení nepříjemné situace byli pozváni i ornitologové. Ti však očekávají, že během několika málo dnů sovy hřbitov opustí, protože nastává doba jejich toku. Kalousi ušatí začínají hnízdit již koncem února, a proto na hřbitově zcela jistě nezůstanou.


V Tovačově se zdržuje několik orlů (14. 2. 2001)

Již několik dní se v Tovačově na rybnících a přilehlých pískovnách zdržuje nezvyklá orlí společnost. Členové Moravského ornitologického spolku zde takřka každodenně sledují tři orly mořské a jednoho mladého orla královského. Tito ptáci jsou opravdovou ozdobou Tovačovska a ornitologové doufají, že se zde zdrží co nejdéle.
Mimo orlů se zde objevila i početná skupina racků bělohlavých (cca 120 kusů) a racků bouřních (cca 250 kusů). Pozorování těchto původně mořských racků jsou v poslední době na střední Moravě stále častější, ale takto velké skupiny jsou u nás naprostou vzácností.
Z dalších vzácných druhů ptáků byli na Tovačovsku v posledních dnech zjištěni i morčáci, turpani, až 480 hus polních, jedna volavka bílá a asi 200 kormoránů.

Jiří Šafránek


Den otevřených dveří v Ekocentru MOS (7. 2. 2001)

V rámci čtvrtého ročníku kampaně "30 dní pro občanský sektor" pořádají neziskové organizace pro veřejnost dny otevřených dveří. V rámci těchto dnů se může veřejnost seznámit s jejich činností.
Moravský ornitologický spolek pořádá den otevřených dveří ve svém Ekocentru MOS již tuto sobotu 10. 2. 2001, od 9 hodin do 11.30. Ekocentrum MOS je v provozu již více než rok v Přerově na ul. Čapky Drahlovského 3.
Veřejnost se zde může seznámit s činností ornitologů a ochránců ptactva, s výrobou ptačích budek a krmítek. K dispozici budou i ochranářské letáky, časopisy a literatura. Ornitologové budou připraveni zodpovědět nejrůznější dotazy z oblasti ochrany přírody, a proto využijte tuto příležitost a přijďte navštívit Ekocentrum MOS v Přerově.

Jiří Šafránek


Brkoslavi přiletěli na Moravu (14. 1. 2001)

V posledních dnech zaznamenali členové Moravského ornitologického spolku výskyt menších hejn brkoslavů severních. Tito ptáci, velikosti špačka, pocházejí ze Skandinávie a při nedostatku potravy na severu Evropy se stěhují až k nám. V některých letech se u nás takřka neobjeví, jindy má jejich přílet invazní charakter. Letos byli zjištěni již na řadě míst.
Brkoslavi se u nás živí bobulemi. Nejčastěji je můžete vidět, jak celé hejno naletuje na plody jeřabin, kalin, ochmetů a jmelí. Přitom se ozývají zvonivě cvrčivým hlasem. Jde o mimořádně pěkné ptáky s nápadnou chocholkou, narudlehnědým peřím, černou bradou a hrdlem. Na černých letkách mají žlutavé a bílé lemy, žlutě lemován mají i ocas. Pro zvláštní červené zdobení letek získal tento pták i své neobvyklé jméno - brkoslav.

Jiří Šafránek


Tuhá zima ptactvu nesvědčí (1. 1. 2001)

Konečně přišla pravá zima, a tak bychom neměli zapomenout na přikrmování ptáků. Naši ptáci v této době opravdu strádají. Přes sníh a led se nemohou dostat k potravě - semenům, plodům a k hmyzím škůdcům zimujícím v nejrůznějších štěrbinách. V této době žijí naši opeřenci především z vlastních tukových zásob, a proto hledají přilepšení na krmítku.
Ptákům můžete pomoci v čase nejkrutější zimy i vy, stačí jim nabídnout semena slunečnice. U krmítka pak můžete zavěsit i kus loje nebo syrového sádla a potom už jen čekejte na první hosty. Zpravidla jimi budou všudypřítomné sýkorky - koňadra a modřinka. V blízkosti jehličnatých lesů pak i sýkora úhelníček nebo parukářka. Později se objeví zvonci, kosi, pěnkavy, jikavci, hýl, dlask, čížci, brhlík lesní, strakapoud a případně další. Jejich počet a druhy odpovídají vždy místním podmínkám a typu krmítka.
Někteří ptáci, jako například pěnkava a chocholouš na klasické krmítko nikdy nepřiletí, ale budou hledat potravu pouze pod ním na zemi. Nezapomeňte jim proto utrousit trochu i na zem. Chocholouši mají však nejraději proso a loupaný oves. Nikdy však nedávejte na krmítka žádné zbytky z kuchyně, ptáci by mohli uhynout.
Ve městech, kde zůstává na řekách rozmrzlá vodní hladina, přikrmují lidé i zimující vodní ptáky - labutě, divoké kachny a racky chechtavé, vzácněji i lysky, severské kachny a racky. Tyto je vhodné přikrmovat pouze suchými rohlíky a bílým pečivem, chléb je zcela nevhodný, protože působí ptactvu zažívací potíže.
Pokud se chcete o správném přikrmování dozvědět více, napište si o ilustrovaný návod do společnosti pro ochranu ptactva: MOS - společnost pro ochranu ptactva, Č. Drahlovského 3, 750 65 Přerov. Návody rozesíláme zdarma, stačí přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Jiří Šafránek


Několik čápů neodletělo

Přetrvávající teplé zimní počasí pravděpodobně způsobilo, že několik bílých čápů u nás zůstalo až do těchto dní. Členové Moravského ornitologického spolku letos evidují již čtyři případy a předpokládají, že jich může být daleko víc.
První z čápů se zdržuje na Jihlavsku již měsíc od 1. 11. 2000 a místní občané s ochranáři se jej pokoušejí odchytit a předat na zimu do útulku pro hendikepované živočichy. Vše totiž nasvědčuje tomu, že je zraněn.
Druhý se usadil na Frýdecko-Místecku nedaleko od polských hranic. Třetí čáp se objevil na Svitavsku a čtvrtý na Olomoucku. Poslední dva byli pozorováni pouze jednou a není známo, kde se dnes zdržují.
Pokud najdou dostatek potravy - v zimě se živí převážně lovem hrabošů - mají velkou šanci na přežití. V případě, že jsou zranění nebo nemocní je nutné je odchytit a zazimovat v útulku nebo v zoo. Případný odchyt by měli dělat pouze odborníci, protože zraněný čáp může být nebezpečný.
Ornitologové však předpokládají, že se na našem území mohou zdržovat i další čápi, a proto vyzývají veřejnost, aby jim pomohla zmapovat místa jejich výskytu. Pokud se tedy ve vašem okolí zdržuje čáp bílý, napište nebo zavolejte do Moravského ornitologického spolku (Č. Drahlovského 3, 750 65 Přerov, tel.: 0641-203 150, e-mail: mosprerov@atlas.cz).

Jiří Šafránek


Výstava "Současné nerostné lokality českých zemí" v Muzeu Komenského

Ve dnech 25. října až 29. listopadu 2000 proběhne v Historickém sále přerovského zámku výstava "Současné nerostné lokality českých zemí". Kolekce ukázkových vzorků běžnějších i výjimečných nerostů současných mineralogických lokalit českých zemí pochází ze sbírek ing. Karla Koliáše z Přerova-Předmostí, který je zapůjčil Muzeu Komenského na tuto výstavu. Ing. Koliáš sbíral nerosty dvacet let jako člen skupiny GEO, která se zabývá sběrem a výzkumem minerálů. Skupina působí na celém území České republiky a prozkoumává zde ta místa, kam nevítá příliš mnoho výletníků - lomy, doly, haldy, odvaly, výsypky, rýžoviště a výchozy. Z nálezů skupiny GEO je sestavena tato výstava.
Snad každý si všimne, co barev, jejich kombinací, tvarů, žilek, zářezů a dalších rozmanitostí nám nabízí kterýkoli nerost. Neživá příroda je stále záhadným fenoménem a upoutává výrazným uplatněním v reliéfu krajiny. O to více zaujmou jednotlivé nálezy minerálů. Nejsou to mrtvé kameny. Každý z nich má svou historii, stavbu, svůj vznik a vývoj a své původní naleziště. Mohou a dovedou nám o tom hodně povědět.
Jak říká ing. Koliáš, ne všechny prezentované nerosty se dají zařadit do oblíbených skupin - drahokamy nebo polodrahokamy. Těch je na výstavě vlastně menšina. Na tradiční české sběratelské lokalitě se setká mineralog spíše s obecně rozšířeným křemenem a kousky kalcitu než se vzácným rutilem. S tím se setká tak jednou do roka. I takový křemen však může nabrat desítky různých podob - od celkem nezajímavého šedého křemene až po čiré krystaly fialového ametystu podoby drahokamu. Je pokaždé jiný a stále zajímavý. Každý kousek je neopakovatelný originál. Běžný nerost tak překvapuje množstvím krystalových podob a barev. A což teprve minerály vzácnější, které jsou na výstavě zastoupené.
Výstava "Současné nerostné lokality českých zemí" ze sbírek ing. K. Koliáše ze skupiny GEO je pomocnou rukou pro ty, kteří sice vnímají krásu obyčejného kamene, ale tak hluboko nedohlédnou, a otevřenou bránou těm, jimž zatím kámen nic zvláštního neříkal a kteří kameny a kaménky pod svýma nohama míjeli bez povšimnutí. Kámen je někdy němý, jindy výmluvný svědek lidských dějin, kámen skrývající či odhalující své tajemství, kámen promlouvající jazykem neznámým, anebo naopak zcela srozumitelným.
RNDr. František Hanák Muzeum Komenského Přerov


Proběhl Evropský festival ptactva 2000

Ve dnech 30. září a 1. října proběhl ve 31 státech Evropy "Festival ptactva 2000". Na území našeho státu se konal festival celkem na 34 významných ornitologických lokalitách. Dvě akce se uskutečnily i na střední Moravě. V sobotu 30. září se sešli ornitologové se zájemci o pozorování ptactva na Záhlinických rybnících v okrese Kroměříž. Před několika lety to bývala nejvýznamnější ornitologická lokalita na střední Moravě. Dnes díky intenzivnímu rybníkářskému hospodaření a bezohledné likvidaci původních biotopů - rákosin a luk, zde vymizela většina ohrožených a chráněných druhů. Během posledních deseti let poklesl stav hnízdících druhů o 80 % a každoročně jsou zaznamenávány i nižší počty migrujících ptáků.
V průběhu festivalu bylo pozorováno pouze 52 druhů ptáků, 3.226 kusů. Jde o nejnižší počet za dobu pořádání této akce. V největším počtu byla zastoupena kachna divoká (2.000), racek chechtavý (300) a holub hřivnáč (210).
Nedělní exkurze na Tovačovské rybníky spravila ornitologům náladu. Vůbec poprvé se zde uskutečnil noční odchyt bahňáků. Příchozí zájemci o pozorování ptáků si tak mohli hned ráno prohlédnout chycené bekasiny otavní, jespáky obecné, jespáka bojovného a slučku malou. Slučka malá byla na Tovačovsku pozorována naposledy v roce 1953. Jde dokonce o první odchyt tohoto druhu na Tovačovsku. Všichni tito ptáci byli po okroužkování opět vypuštěni. Z dalších vzácných druhů byla při akci pozorována volavka bílá a kvakoš noční. Celkem bylo zjištěno 56 druhů ptáků o celkovém počtu 12.732 kusů.
Nejhojnějšími druhy byl špaček obecný (6.000), čejka chocholatá (2.500) a lyska černá (1.200).
Tovačovské rybníky dnes hodnotí ornitologové jako nejvýznamnější území pro život ptactva na střední Moravě. Tato lokalita se zachovala i díky citlivému a ohleduplnému hospodaření na rybnících. Ornitologové věří, že i zničené lokality na Záhlinických rybnících by bylo možno obnovit v případě, že by se zde hospodařilo s rozumem a láskou k přírodě.

Jiří Polčák, Jiří Šafránek


Výstava hub v Přerově

Pokud se chcete přesvědčit, jestli ještě rostou houby, nezapomeňte navštívit již 3. ročník výstavy "Naše houby", která bude zahájena ve čtvrtek 5. října v Biologické stanici na ul. Bezručova v Přerově. Výstava potrvá do 7. října a otevřeno bude vždy od 10 do 17 hodin.
Členové Mykologického klubu uvítají, když návštěvníci přinesou vlastní houbařské úlovky, které jim pomohou určit. Poprvé bude pořádána i soutěž o nejtěžší nalezenou houbu. Na výstavě nebudou chybět ani houbové recepty a ukázka konzervace.

Jiří Polčák, vedoucí Mykologického klubu


Evropský festival ptactva

V sobotu 30. září a v neděli 1. října 2000 proběhnou v celé Evropě společné ornitologické exkurze ochránců ptáků v rámci Světového festivalu ptactva. Zájemce o pozorování a ochranu ptactva zvou přerovští ornitologové na podzimní exkurzi do Záhlinic a Tovačova.
V sobotu 30. září se uskuteční exkurze na rybníky u Záhlinic na Kroměřížsku. Sraz účastníků je v 8.15 hod. na hrázi rybníka u obce Záhlinice. Vlak z Přerova odjíždí v 7.25 hod. Odborný výklad zajistí vedoucí exkurze ornitolog Jiří Polčák.
V neděli 1. října proběhne další exkurze na Tovačovské rybníky. Sraz účastníků je na rybnících u sádek v 7.45 hod. Účastníci exkurzí budou moci pod vedením zkušených ornitologů pozorovat řadu ptačích druhů a dozví se i zvláštnosti z jejich života. Na obou akcích proběhne i ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Vyvrcholením obou akcí bude přednáška "Pozorujeme naše ptáky" spojená s promítáním videozáběrů z ornitologických exkurzí, která proběhne v prostorách Biologické stanice v Přerově v úterý 3. října od 16.00 hodin.

Jiří Šafránek


Vzácný zatoulanec v Tovačově

V neděli 24. září pozorovali členové Moravského ornitologického spolku na Tovačovských rybnících vzácného ptačího hosta - kameňáčka pestrého. Tento druh z čeledi bahňáků hnízdí na mořském pobřeží Skandinávie a v oblasti severské tundry. Tito ptáci pak táhnou podél mořského pobřeží na své zimoviště v severní Africe. V Evropském vnitrozemí bývají pozorováni jednotliví ptáci pouze zřídka a ve většině případů se jedná o mladé a nezkušené ptáky) stejně tak tomu bylo i v tomto případě). Na území našeho státu patří pozorování tohoto druhu vždy k velkým vzácnostem. Kameňáček pestrý jako jediný z bahňáků, které je možné u nás zastihnout, získává potravu převracením kamenů a ulit na mořském pobřeží a je schopen svým zobákem nadzvednout kámen, jehož hmotnost jej 2x převyšuje. Kameňáček patří rovněž k výborným ptačím letcům, který může za den urazit vzdálenost až 800 km.

Obrázek kameňáčka pestrého z Tovačova dne 24. 9. 2000. Videozáznam Jiří Polčák.

Jiří Polčák


Den otevřených dveří

Muzeum Komenského v Přerově pořádá v sobotu 9. září 2000 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví Den otevřených dveří a Moravská ornitologická stanice jako přírodovědné oddělení muzea bude také otevřena od 9.00 do 17.00 hod. Vstup je zdarma a všichni zájemci jsou srdečně vítáni v expozici Ptáci České republiky a na výstavě Ze života ježků v budově stanice na Bezručově ul. 10 v Přerově (za parkem Michalov). Expozice ptáci České republiky je po povodni v roce 1997 již zcela obnovena.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov


Mykologická poradna v Přerově

Velké množství hub, které nacházejí houbaři již několik týdnů v našich lesích zvyšuje riziko otrav díky nedostatečným znalostem jedovatých druhů hub.
Přerovští občané mají nyní možnost porady s odborníky v mykologické poradně, kterou zřídili v Ekocentru MOS na ulici Č. Drahlovského.
Zájemci o určení jim neznámých hub je zde mohou odevzdat a po jejich určení odborníkem jsou vystaveny ve výloze Ekocentra MOS s jmenovkou. Začínající houbaři zde mohou získat i atlasy hub a kontakt na Přerovský mykologický klub, který vede zkušený mykolog Jiří Polčák.
Mezi největší úspěchy přerovských mykologů patří nálezy několika vzácných a ohrožených druhů hub, mez něž například patří:

Trsnatec oříš
Nalezen při inventarizačním průzkumu hub v Paršovickém polesí dne 26. 6.
Celkem byly nalezeny 4 plodnice velikosti téměř kopacího míče. Tato houba roste vzácně poblíž stromů a pařezů listnáčů. Častěji se objevuje v teplých místech ČR. Na Přerovsku byla nalezena zřejmě poprvé. Základem této trsnaté houby je silný třeň, který se mnohonásobně rozvětvuje a na koncových větvích nese 100-200 kloboučků. Celý trs má průměr 10-50 cm a může vážit až 4 kg. Protože tato houba roste na svém stanovišti po více let, dá se výskyt předpokládat i v dalších letech. Jedná se o jedlou a velmi chutnou houbu, která by však měla být pro svou vzácnost chráněna.

Hřib dřevožijný
Nalezen na stejné lokalitě. Jedná se o velice vzácný druh, který byl nalezen v Evropě pouze v Německu, Dánsku, Anglii a ČR. 4 plodnice této houby nalezl Milan Plášek již minulí rok. Na stejném místě jsme pozorovali výskyt tohoto druhu i letos a to již od 18. 6. kdy bylo nalezeno 5 malých plodniček z kterých později vyrostly 2 plně vzrostlé plodnice. Jedná se teprve o 3 lokalitu na území ČR. Protože je tato houba velice vzácná není nic známo o jejím praktickém využití. Jedná se o jedinou hřibovitou houbu, která rostena pařezech jehličnatých stromů.

Jiří Polčák


JEŽCI V MUZEU KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze připravilo přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově výstavu Ze života ježků z cyklu "Nejsme na planetě sami". Výstava je k vidění na Moravské ornitologické stanici v Přerově, Bezručova 10, od pondělka do pátku od 8.00 do 16.00 hod.
Ježci patří odedávna k oblíbeným a populárním živým tvorům. Setkáváme se s nimi ve svém okolí a naše sympatie vyvolávají velkýma očima, bodlinatým šatem a zdánlivou bezbranností. Ježci znají bohužel i druhou stranu soužití s člověkem - každoročně jich skončí tisíce pod koly automobilů, další hynou následkem používání umělých hnojiv a chemických přípravků, a ještě nedávno je směli myslivci hubit v honitbách.
Zoologicky náleží ježci do řádu hmyzožravých savců a jsou jednou z jejich nejstarších vývojových skupin. Vlastní rodokmen ježků je úctyhodný a sahá do období před 45 miliony let, možná ještě dál do minulosti. Ježci znamenitě využívají svou bodlinatou ochranu. V případě nebezpečí se promění v ostnitou kouli, do které není snadné se dostat. Takto dokáže "trucovat" dlouhé minuty, dokud trvá stav ohrožení.
O ježcích se dá napsat mnoho zajímavého. Více se o nich dovíme přímo u výstavy na Moravské ornitologické stanici. Na výstavu je možné také objednat se telefonicky na čísle 0641/219910. Věřte, že si ježky po prohlídce výstavy a bližším poznání jejich života zamilujete jako mnoho přátel přírody.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov


Čápi se zalekli vzducholodě

K velmi kurióznímu případu ohrožení čápů bílých došlo v Olomouci. Hnízdící pár čápů opustil své hnízdo s mláďaty po instalaci reklamní vzducholodě v areálu tiskárny EPAVA na Chválkovické ulici.

Na tento problém upozornili Moravský ornitologický spolek v Přerově olomoučtí členové Ligy na ochranu zvířat. Ornitologové okamžitě kontaktovali vedení tiskárny a požádali majitele o stažení reklamní vzducholodě do doby, kdy mláďata opustí hnízdo. Podle ornitologů by to mělo být nejpozději 20. července.

Vedení firmy EPAVA vyhovělo žádosti a přislíbilo, že stáhne reklamní vzducholoď až do vyvedení mláďat. Ornitologové jsou rádi, že narazili na tak vstřícný přístup vedení firmy a že mláďata čápů budou bez úhony vyvedena.

Jiří Šafránek


Výreček malý se vrací na Moravu

V posledních dvou letech zaznamenali ornitologové na několika místech jižní a střední Moravy výskyt výrečka malého (Otus scops). Protože jde o jednoho z nejvzácnějších ptačích druhů ČR, hledají další místa výskytu. Předpokládají totiž, že se na Moravu vrátilo daleko víc párů, než bylo doposud zjištěno. Pokud máte zájem o ochranu přírody a chcete pomoci při mapování míst výskytu výrečka malého, pozorně si přečtěte, jak jej můžete v přírodě poznat. Jde o jednu z nejmenších sov, není větší než drozd. Na rozdíl od ostatních malých sov (sýce a sýčka) má poněkud menší hlavu s malými oušky. Ve dne sedí nejčastěji ve větvích stromů, často poblíž kmene. V noci se ozývá výrazným pískáním, znějícím jako ťů, opakovaně monotónně v 2 - 3 vteřinových intervalech, zjara často nepřetržitě po několik hodin. Pískání jde snadno napodobit a tím výrečka přivábit blíže. Nejoblíbenějším prostředím výrečků jsou sady se starými dutými ovocnými stromy, teplomilné doubravy, pastviny, stromořadí a okraje vinic. V předcházejících letech byl zjištěn na znojemsku, břeclavsku, hodonínsku, uherskohradišťsku, kroměřížsku, přerovsku a olomoucku. V letošním roce není zatím hlášeno žádné místo výskytu. Pokud jste tedy zaslechli popsaný noční hlas nebo dokonce viděli výrečka napište do Moravského ornitologického spolku, Č. Drahlovského 5, 750 65 Přerov 2. Vaše pomoc může být velmi cenná pro ochranu tohoto vzácného druhu. Členové MOS každé hlášení prověří, zdokumentují a zajistí ochranu v případě ohrožení.

Jiří Šafránek, kresba: Václav Plšek


Ministerstvo budky odmítá

Projekt biologické ochrany spočívající v hromadné instalaci budek pro dravce a sovy musel být ukončen.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) neprodlouží smlouvu s firmou Ekostrix, která pátým rokem realizuje na okrese Prostějov biologickou ochranu zemědělských kultur instalací hnízdních budek pro poštolky a sovy. Oznámeným důvodem je, že tato metoda potlačování hrabošů se ukázala neefektivní.

Podle názoru ornitologů Moravského ornitologického spolku dnes MZe sklízí hořké důsledky svého úsilí z let 1995-6, kdy se po nepříjemnostech způsobených aplikací jedovatých rodenticidů potřebovalo ukázat v zelenějším světle a uspokojit nejhlasitější kritiky.

Bohužel uzavřelo smlouvu s firmou, která slibovala nemožné. Minimálně 90 % instalovaných budek zůstalo neobsazeno a populace ptačích predátorů nevykazuje ani po čtyřech hnízdních sezónách slibovaný progresivní nárůst. Výkon realizující firmy vzbuzuje řadu pochybností. Ekostrix například loni podal zprávu o "přesídlení většiny párů poštolek z jihovýchodní části areálu do severozápadní, kde se vytvořilo poměrně silné hnízdní seskupení." Podle ornitologa Miroslava Macha z Moravského ornitologického spolku však v této - pro poštolky - nejméně atraktivní části okresu bylo obsazeno cca 1% z nesmyslně vysokého počtu budek.

Prezident Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek považuje za skandální skutečnost, že MZe k celému projektu odmítá poskytovat podrobnější informace. Žádosti ornitologů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím odpírá s poukazem na "obchodní tajemství".

Další budoucnost umělých hnízdišť je nejistá. Většina budek je vyrobena z plastových kanystrů. Tyto budky je třeba každoročně čistit a kontrolovat, jinak hrozí zdravotní újmy mláďat. Ministerstvo za čistění a údržbu budek od začátku realizace projektu platilo, nyní jejich ponechání osudu nepovažuje za žádný problém. Nejmenovaný státní úředník prohlásil: "Ptáci, když budou chtít, tak si budky vyčistí sami".

Miroslav Mach, e-mail: machmiroslav@volny.cz


Pozvánka do Zoo

V sobotu 10. 6. 2000 pořádá Moravský ornitologický spolek další poznávací zájezd do Zoo Jihlava a do zooparku Vyškov. Touto akcí navazují na velmi úspěšný zájezd na Safary do Dvora Králové, který proběhl v loňském roce. Zoologická zahrada Jihlava leží v centru města v malebném údolí řeky Jihlávky. Byla založena v roce 1957 na ploše 12,6 ha, expoziční plocha činí 6,6 ha. V současné době se chová v zoo Jihlava 177 savců ve 44 druzích, 60 ptáků v 16 druzích, 80 plazů, 46 ryb a 500 bezobratlých. Zoo je specializovaná na ohrožené a vzácné druhy plazů. malých kočkovitých šelem, lemurů, drápkatých opic a dalších primátů. Mezi zajímavé a ojedinělé expozice patří exotárium - opice a plazi, pavilon šelem, přírodní výběhy rysů a levhartů, ostrovy lemurů a amazonský tropický prales. V zoo Jihlava můžete vidět 21 světově ohrožených druhů. Na zpáteční cestě je v plánu i návštěva zooparku ve Vyškově, který je specializován na vzácná a mizející plemena domácích zvířat. Jedinečnou atrakcí je "Babiččin dvoreček", který navozuje atmosféru selského dvora a kde mají návštěvníci možnost přijít do přímého kontaktu s chovanými zvířaty. Díky velmi dobré spolupráci přerovských ornitologů s těmito zoo mají členové MOS vstup zdarma po předložení členského průkazu. Pokud máte zájem o účast na poznávacím zájezdu Moravského ornitologického spolku můžete se přihlásit u paní Jandové v Domečku uměleckých řemesel, Jasínkova 2, (za Priorem).

Jiří Šafránek, Dr. František Hanák


Den otevřených dveří

Muzeum Komenského v Přerově pořádá dne 8. května 2000 Den otevřených dveří a Moravská ornitologická stanice jako součást muzea bude také otevřena od 9.00 hod. do 17.00 hod. Vstup je zdarma a všichni zájemci jsou srdečně vítáni v expozici Ptáci České republiky v budově stanice na Bezručově ul. 10 v Přerově (za parkem Michalov).

RNDr. František Hanák


S ornitology do Zoo

V sobotu 13. 5. 2000 pořádá Moravský ornitologický spolek poznávací zájezd do Zoo Jihlava a do Zookoutku Vyškov. Touto akcí navazují na velmi úspěšný zájezd na Safary do Dvora Králové, který proběhl v loňském roce. Letos jsou však připraveni navštívit i Zoo v Liberci, Zookoutek v Hodoníně a přilehlé Hodonínské rybníky. Díky velmi dobré spolupráci přerovských ornitologů s některými našimi zoo mají členové MOS vstup zdarma po předložení členského průkazu. Mimo zoo jsou jejich cílem i významné ornitologické lokality, kde se věnují pozorování ptáků. Pokud máte zájem o účast na poznávacím zájezdu MOS, můžete se přihlásit v přerovském Ekocentru MOS, Č. Drahlovského 3, tel.: 0641-203 150.

Jiří Šafránek


Den Země v Ekocentru

V sobotu 22. dubna se sejdou milióny lidí na celém světě a společně si připomenou mezinárodní svátek životního prostředí - Den Země. Poprvé byl organizován před třiceti lety v USA jako kampaň za zvýšení energetické účinnosti, za hledání obnovitelných zdrojů energie, za recyklaci odpadů a za vyloučení chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu. V roce 1990 se do oslavy Dne země zapojilo 200 miliónů lidí ze 140 zemí světa, poprvé i občané České republiky. Každým rokem v tento den probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva a velké množství jednotlivců. V Přerově se mohou občané zapojit do oslavy Dne země návštěvou Ekocentra Moravského ornitologického spolku na ul. Č. Drahlovského, od 9.00 do 11.00 hodin. Návštěvníci se zde dozvědí, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Jednou z možností je např.podpora petice proti zabíjení chráněných kormoránů nebo petice Hnutí Duha na podporu vratných obalů. V Ekocentru je možné získat i pohlednice a samolepky s tematikou Dne země, kterými můžete potěšit své známé. Z knižních novinek bude představena nová obrazová publikace "Litovelské Pomoraví", jejíž autoři doc. Bureš a ing. Machar jsou dlouholetými členy MOS.

Jiří Šafránek


Ornitologové ke Dni ptactva

V sobotu 1. dubna si připomenou ornitologové a milovníci přírody Den ptactva. U příležitosti tohoto dne připravili členové Moravského ornitologického spolku pro veřejnost několik akcí.

V sobotu 1. 4. pořádají ornitologickou exkurzi na Záhlinické rybníky u Hulína (KM). Sraz účastníků je v 8,15 hodin přímo na hrázi rybníka u obce Záhlinice. Další exkurze za ptactvem je plánována na neděli 2. dubna do okolí rybníků v Tovačově. Sraz účastníků je v 7.45 hodin na břehu rybníka u sádek. Obě exkurze vede zkušený ornitolog Jiří Polčák.

Zájemci o společné poznávání ptactva a jarní přírody jsou zváni k hojné účasti.

Další akcí Moravského ornitologického spolku bude "Den ptactva v Ekocentru MOS". Proběhne v sobotu 1. dubna v prostorách přerovského ekocentra. Půjde o prodejní výstavku ochranářských pomůcek - ptačích budek, krmítek, informačních letáků, časopisů, knih a ochranářské literatury, spojenou s poradnou ve věcech ochrany přírody a životního prostředí. Zájemci o ochranu ptactva jsou zváni k návštěvě od 9.00 do 11.00 hodin. K dispozici bude i množství ochranářských letáků s návody na výrobu ptačích budek, krmítek a napajedel. Letáky MOS budou k dispozici zdarma pro všechny účastníky.

Jiří Šafránek


Sledujeme jarní tah ptáků na Internetu

Členové Moravského ornitologického spolku se v těchto dnech zapojili do mezinárodního projektu Livemigration.net. V rámci tohoto projektu sledují ornitologové a milovníci přírody z celé Evropy návrat devíti druhů tažných ptáků - pěnice černohlavé, vlaštovky obecné, kukačky obecné, čápa bílého, rehka zahradního, slavíka obecného a tmavého, rorýse obecného a ťuhýka obecného.

Každý kdo zjistí přítomnost některého z uvedených druhů, může odeslat po Internetu údaje o svém pozorování do databáze ve Švýcarsku. Během 24 hodin se příslušný údaj zobrazí v mapě Evropy.

Díky členům MOS bylo do Švýcarska nahlášeno několik pozorování ze střední Moravy. Jde o pěnici černohlavou pozorovanou p. Jiřím Polčákem 24. března v Záhlinicích (KM) a p. Bedřichem Gavendou 26. března u Troubek n. B. a dále vlaštovku obecnou, pozorovanou opět p. Bedřichem Gavendou již 12. 3. 2000 v Prusích na Přerovsku.

České stránky projektu Livemigration.net najdete na adrese http://www.rozhlas.cz/navrat


Jiří Šafránek


Postřelená kavka v Ekocentru MOS

Do přerovského Ekocentra Moravského ornitologického spolku byla dopravena s vážným zraněním křídla kavka obecná. Při veterinárním vyšetření zjistil dr. Lang, že utrpěla tříštivou zlomeninu křídelní kosti způsobenou s největší pravděpodobností střelnou zbraní. Zranění bylo tak vážné, že muselo dojít k amputaci části křídla. Postřelené kavce se sice podařilo zachránit život, ale pouze za cenu trvalého hendikepu a doživotního chovu v zajetí. Vzhledem k tomu, že jde o chráněný a ohrožený druh, jehož početní stavy stále klesají, má záchrana každého kusu velký význam. V nejbližších dnech bude převezena na doléčení a k trvalému pobytu v ZOO Olomouc.
Dalším ptákem, který v posledních dnech potřeboval pomoc, byla zraněná labuť velká vyskytující se na rybníce v obci Měrovice nad Hanou. Několik místních občanů požádalo členy Moravského ornitologického spolku v Přerově o záchranu labutě, která má zraněné křídlo a nemůže létat. Ornitologové se obrátili na pracovníky stanice pro hendikepované živočichy v ZOO Olomouc, aby zajistili odchycení labutě a převoz do olomoucké ZOO k vyšetření.
Přerovské Ekocentrum slouží pouze jako místo první pomoci zraněným živočichům. Ti jsou po základním ošetření vypuštěni nebo odesláni do některé ze stanic pro hendikepované živočichy k doléčení.

Jiří Šafránek


Mimořádné soustředění orlů na střední Moravě

Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenali v posledních dnech nezvykle velký výskyt vzácných orlů v přerovském okrese. Především jde o orly mořské, kteří se soustřeďují u vodních ploch na tovačovsku. I přesto, že jsou zde pozorováni touto dobou na tahu každoročně, překvapil ornitology jejich počet. Nad tovačovskými rybníky se prohánělo postupně pět kusů, dva dospělí a tří mladí ptáci. V okolí záhlinických rybníků (okr. Kroměříž) bylo pozorováno dokonce šest orlů mořských najednou.
Orli mořští se u nás vyskytují především na jižní Moravě v okolí Novomlýnských nádrží, kde byly zaznamenány i pokusy o zahnízdění a v jižních Čechách, kde pravidelně hnízdí. Jsou největší z orlů, které je možné u nás v přírodě vidět, v rozpětí měří okolo 2,5 m. Živí se převážně rybami a v zimě i uhynulou zvěří.
Dalším z orlů, který několik dní zimoval na přerovsku, byl mladý orel skalní. Ten se zdržoval několik dní mezi obcemi Beňov a Horní Moštěnice. Podle zbarvení šlo o mladého ptáka do dvou let věku, který se zde zastavil na tzv. potulce. U nás (v ČR) byli orli skalní vyhubeni již v minulém století, ale ojediněle se k nám zatoulávají z hnízdišť na Slovensku.
PS:
Výskyt orlů mořských na tovačovsku i orla skalního se podařil zdokumentovat videokamerou našemu členovi Jiřímu Polčákovi, záznam je v případě zájmu k dispozici pro TV redakce.

Jiří Šafránek


Na Moravu přiletěli skřivánci

Teplejší počasí posledních dní přispělo k návratu některých našich ptáků z teplých krajin. Jako první se objevili skřivani a členové Moravského ornitologického spolku již zaznamenali i první výskyt špačků a čejek chocholatých. Tito ptáci přilétají v hejnech a vyhledávají místa s dostatkem potravy, především rákosiny v okolí rybníků.
Pokud vydrží oteplení, objeví se v nejbližších dnech i konipas bílý, rehek domácí a drozdi. Neklamným znamením přicházejícího jara je i zpěv zvonků, vábení sýkor a tok hrdliček zahradních. Některé druhy, jako straky, krkavci a ze sov například kalousi ušatí, již začínají s přípravou hnízd.
I přes přicházející jaro není však vhodné přestat s přikrmováním ptactva na krmítcích. Ptáci je sice nenavštěvují tak hojně, ale pokud dojde k náhlému ochlazení, mohou se dostat do vážných problémů. Přikrmování ptáků ukončíme až počátkem dubna, kdy připravená semena slunečnice zůstanou bez povšimnutí ptačích strávníků.

Jiří Šafránek


Ornitologové hodnotili uplynulý rok

V sobotu 26. 2. 2000 se v Přerově sešli členové Moravského ornitologického spolku, aby zhodnotili výsledky své ochranářské činnosti v uplynulém roce.
Na společném setkání, které se uskutečnilo v prostorách Ornitologické stanice, ocenili přítomní především postup prací na odstraňování škod způsobených povodní. Jednotliví členové MOS totiž přispívali na obnovu sbírek a opravu poškozených knih vlastními prostředky a nyní měli možnost osobně se přesvědčit o postupu prací. Byli však mile překvapeni, že výstavní expozice "Ptáci ČR" je takřka před dokončením. Oceňovali, že největší zásluhu na zdárném postupu prací má především vedoucí zoologického oddělení Muzea Komenského dr. Hanák, do jehož kompetence patří i Ornitologická stanice.
V průběhu setkání byly prezentovány i předběžné výsledky sčítání kormoránů. Zapojilo se do něj několik desítek ornitologů a bylo shromážděno téměř tisíc pozorování. Po jejich vyhodnocení se zjistilo, že početní stavy pozorovaných kormoránů se za poslední dva roky výrazně snížily. Na poklesu měly největší podíl dvě pro kormorány nepříznivé zimy a pochopitelně i jejich pronásledování v okolních okresech. Členové MOS budou pokračovat ve sledování početnosti kormoránů a pokusí se zabránit jejich neopodstatněnému zabíjení.

Jiří Šafránek


Pozvánka na zahájení výstavy

Dovolujeme si pozvat Vašeho zástupce na slavnostní zahájení výstavy
"Neziskové organizace okresu Přerov"
konanou v rámci kampaně "30 dní pro občanský sektor" v kině Hvězda.
Výstavu pořádá Okresní knihovna v Přerově a bude zahájena v pondělí 31. 1. 2000 v 16.00 hodin slavnostní fanfárou Trubači OMS Přerov. Úvodní slovo pronese senátorka RNDr. Jitka Seitlová.
Na výstavě bude veřejnosti prezentována činnost řady přerovských organizací, včetně našeho spolku.

Jiří Šafránek


Přikrmujete ptáčky?

Zimní měsíce jsou mimo jiné i dobou, kdy naše ptactvo strádá zimou a nedostatkem potravy. Pro ptáky je zvláště nepříznivá vysoká sněhová pokrývka a ledová námraza na větvích stromů. Přes sníh a led se nedostanou k potravě a jsou nuceni žít z tukových zásob nebo hledají pomoc u hodných lidí na krmítkách.
I zde však na ně může číhat řada nebezpečí. Především je nutné umísťovat krmítka, tak aby je zde nemohly chytat kočky. Dále musíme dbát na kvalitu a vhodnost krmiva. Nejvhodnějším krmivem jsou semena slunečnice a hovězí lůj. Z kuchyně je možné použít pouze strouhanku z bílého pečiva. Vždy však dbáme, aby bylo krmivo kvalitní, suché bez plísně. V žádném případě se nesmí ptákům podávat zbytky z kuchyně, chléb, uzeniny apod. Ptáci by mohli uhynout. Do krmítka nesmí pršet a je nutné jej pravidelně čistit od zbytků semen.
Při dobré péči můžete na krmítkách pozorovat řadu druhů ptáků, nejčastěji je navštěvují sýkory koňadry a modřinky, dále šedozelení zvonci, hnědí vrabci domácí a drobnější vrabci polní s rezavou čepičkou a černou skvrnou na líci, ve městech pak hrdličky. Dále všem známí kosi černí, vzácněji i pěnkavy, hýli, jikavci, dlasci, kvíčaly nebo cvrčala. V blízkosti parků, velkých zahrad a lesů může navštívit krmítko i několik druhů strakapoudů, brhlík lesní, šoupálci, králíčci, mlynaříci, střízlík, červenka a brkoslavi severní. Mimo všudypřítomných havranů se může z krkavcovitých objevit kavka, straka i sojka. Tyto druhy však není vhodné podporovat přikrmováním, stejně tak jako městské holuby.
Někteří ptáci, jako například pěnkava a chocholouš na klasické krmítko nikdy nepřiletí, ale budou hledat potravu pouze pod ním na zemi. Nezapomeňte jim proto utrousit trochu i na zem. Chocholouši mají nejraději proso a loupaný oves. V případě že se rozhodnete přikrmovat kachny nebo labutě, pak nejvhodnější je suché bílé pečivo. Nepohrdnou jím ani racci a lysky.
Přikrmování ptáků v zimním období je prvním krokem k ochraně ptactva a celé naší přírody. Více se můžete dozvědět z mnohých přírodovědných knih, časopisů nebo přímo v Ekocentru Moravského ornitologického spolku v Přerově na ul. Č. Drahlovského.

Jiří Šafránek


Ornitologové České republiky

Moravská ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Asociace českých a moravskoslezských muzeí a Moravský ornitologický spolek vydaly společně publikaci doc. Karla Hudce, DrSc. "Ornitologové České republiky", která vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Publikace je věnována památce Františka Hejla-Mráčovského, který mimo jiné vytvořil v Moravské ornitologické stanici galerii osobností spjatých s českou ornitologií. Tato galerie s stala pro ni inspirací a obrazovým materiálem.
Do publikace je zařazeno přes 265 jmen, především klasických osobností, ovlivňujících stav a vývoj ornitologie na území České republiky a téměř 70 portrétních fotografií. Vesměs jde o ornitology zesnulé. Kromě nich jsou zde zařazeni ornitologové, kteří dosáhnou nejpozději v roce 2000 věku 50 let. Ucelený text knihy "Ornitologové České republiky" snad alespoň trochu zaplní dosud nezpracované dějiny ornitologie jako vědního oboru.
Publikace má 92 stran, obrazovou a literární přílohu a její cena činí 25,- Kč + poštovné. K získání je na vyžádání v Moravské ornitologické stanici na adrese: Moravská ornitologická stanice Muzea Komenského, Horní nám. 1, 751 52 Přerov, nebo v Moravském ornitologickém spolku na adrese: Moravský ornitologický spolek, P. O. Box 65, 750 65 Přerov.

RNDr. František Hanák


Autogramiáda v Ekocentru MOS

V Přerově 19. 12. 1999 pořádá Moravský ornitologický spolek ve svém ekocentru autogramiádu Miroslava Sekery u příležitosti vydání jeho knihy "Myslivecké příběhy z hor, pahorkatin a rovin".
Miroslav Sekera je znám nejen v Přerově jako jedinečný vypravěč, autor řady básní, povídek a především milovník živé přírody a myslivec. Celý život zasvětil přírodě, její ochraně a myslivosti.
Autogramiáda s prezentací nové knihy proběhne v neděli 19. prosince od 10 do 12 hodin v Ekocentru MOS, Čapky Drahlovského 3 v Přerově.

Jiří Šafránek


Ekocentrum MOS ve zkušebním provozu

Tento týden byl zahájen zkušební provoz v nově vzniklém Ekocentru Moravského ornitologického spolku v Přerově v ul. Čapka Drahlovského. Ornitologové zde přebudovali bývalou prodejnu na ekocentrum, v němž chtějí nabídnout nejširší veřejnosti informace o ochraně přírody, knihy, časopisy, videokazety, školní pomůcky, mapy, ptačí budky, krmítka a další ochranářské materiály, včetně krmiva pro zimní přikrmování ptáků.
Členové MOS chtějí využít ekocentra i k prezentaci ostatních ekologických organizací. Prakticky nikdo by neměl odejít s prázdnou, k dispozici zde jsou i nejrůznější ochranářské letáky, a to zcela zdarma pro všechny zájemce o ochranu přírody. Největším trhákem se však stala ptačí krmítka a slunečnice pro sýkorky. Ornitologové věří, že získají řadu nových příznivců pro ochranu ptactva a že společně přispějí k ochraně životního prostředí na střední Moravě. První institucí, která ochranáře podpořila, byla rada města Přerova, která nové prostory s výraznou slevou spolku pronajala.

Jiří Šafránek


Ptáci pomáhají v boji proti škůdcům

Pokud chcete ve vaší zahradě hospodařit ekologicky, obklopte se užitečnými pomocníky - drobnými opeřenci. Jestliže zatím nemáte v zahradě ani jednu budku nebo vám v té vaší nic nezahnízdilo, je nejvyšší čas dát se do práce. Ptáci totiž nejraději obsazují budky vyvěšené na podzim. Přes zimu si na ně zvyknou, v některých i nocují a na jaře je pak obsadí.
Málokdo ví, že jediný pár sýkor koňader dokáže v péči o potomstvo pochytat neuvěřitelné množství hmyzu. Většinou hnízdí 2x v roce a za tu dobu spotřebuje denně každá asi 17 gramů larev a housenek, brouků a mušek. Za jeden rok sýkora spořádá až 75 kg hmyzu z vaší zahrady.
Sýkory navíc pečují o ovocné stromy i v zimě. V okolí budky, kde nocují, posbírají 50-70 % obalečů jabloňových. Před červivostí tak zachrání až 90 % plodů. Nezapomeňte tedy v zimě nasypat na krmítko nebo zavěste alespoň kousek loje na ovocný strom. Takto přilákané sýkory posbírají nesčetné množství přezimujícího hmyzu (vajíčka, kukly i dospělce) schovaného ve štěrbinách kůry.
Ostatní ptáci pak již od jara sbírají slimáky, drátovce, komáry, mšice a další škůdce. Do každé zahrady můžeme přilákat několik zdatných pomocníků, a to nejen díky budkám, které s oblibou obsazují sýkory koňadry, modřinky, rehci domácí i zahradní, brhlíci i neméně užiteční polní vrabci. Volně na stromech a v keřích rádi zahnízdí i pěnkavy, zvonci a zvonohlíci, stehlíci, pěnice černohlavá, pokřovní i hnědokřídlá. Podmínkou jejich zahnízdění je přítomnost hustých keřů nebo vyšších stromů.
Pokud si v zahradě vybudujete ptačí napajedlo s koupadlem, budou vás navštěvovat ptáci ze širokého okolí. Péče o drobné ptactvo se vám tak vrátí v podobě biologické ochrany vaší zahrady před škůdci.
Již naši předkové dovedli využívat ptactva k ochraně svých zahrad před škodlivým hmyzem. Cílevědomě lákali ptáky do zahrad a zahrádek prostřednictvím vyvěšených ptačích budek, vysazovali živé ploty a keře, jejichž bobulemi si ptáci zpestřovali jídelníček. Získávali tak užitečné pomocníky, kteří neúnavně sbírali různý hmyz, jeho housenky a larvy. Navíc jim zpříjemňovali práci svou přítomností a zpěvem.
Nevíte-li však, jak má být ptačí budka velká, jaký má mít vletový otvor či jak ji pověsit, jak pečovat o ptačí napajedlo, čím přikrmovat ptáky v zimě, pak si stačí napsat o podrobný ilustrovaný návod na adresu: MOS - společnost pro ochranu ptactva, P. O. Box 65a, 750 65 Přerov 2. Rádi Vám poradí a zdarma zašlou příslušný návod. Nezapomeňte však přiložit ofrankovanou obálku s Vaší adresou.

Jiří Šafránek


Čapí hnízdo se stěhovalo

Při modernizaci objektu v obci Želatovice měl byt zbourán komín, na němž již několik let hnízdili čápi. Málokdo však ví, že i samotné hnízdo čápů je chráněno zákonem, a není tedy možné jej bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody odstranit.
O připravované likvidaci komínu s hnízdem se dozvěděli i členové Moravského ornitologického spolku v Přerově a ihned přispěchali čápům na pomoc. V posledních letech se ornitologové zasloužili o zachování celé řady čapích hnízd, a to nejen v přerovském okrese.
V podobných případech se obvykle postaví opodál náhradní hnízdní podložka a hnízdo se přenese i s mláďaty. Tento postup je zárukou, že čápi změnu přijmou. V Želatovicích však nebylo možné umístit náhradní podložku v blízkosti rekonstruovaného objektu a proto ornitologové doporučili, aby nové hnízdiště vzniklo přímo v přirozeném prostředí čápů, v blízkosti vlhkých luk, potoka a rybníka. Krátce nato byl vytipován pozemek a došlo k přestěhování hnízda. Dnes již trůní na betonovém sloupu více než kilometr od původního místa. Nyní zbývá počkat do jara, zda si čápi nové místo oblíbí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k zachování hnízdiště čápa bílého. Jde především o RNDr. Kudýnovou z Okresního úřadu v Přerově, starostu Želatovic pana Jemelku a majitele fy Omega servis s.r.o. ing. Prachaře, který stěhování hnízda financoval.

Jiří Šafránek


Výstava hub v Přerově

Již druhý ročník výstavy hub pořádá Biologická stanice v Přerově. Výstava je otevřena v rámci "Dne otevřených dveří" od 9.00 do 17.00 ve dnech 16. - 18. září 1999.
Vstupné je dobrovolné a po celou dobu výstavy bude probíhat mykologická poradna pro veřejnost.

Jiří Šafránek


VÝSTAVA "OBRATLOVCI PŘEROVSKA" V MUZEU KOMENSKÉHO

Od 23. září do 30. listopadu 1999 bude probíhat ve Velkém výstavním sále Muzea Komenského v přerovském zámku výstava "Obratlovci Přerovska". Je to první expozice tohoto druhu v historii regionu, která zachycuje mnoho druhů zdejších obratlovců.
Co to vlastně obratlovci jsou? Jsou to vyšší živočichové, kteří mají článkovanou páteř složenou z obratlů. Ta je zároveň osou těla. Z našich zvířat se mezi ně řadí ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Denně je vídáme kolem sebe, ale přece je neznáme. Málo kdo by řekl, že jen na Přerovsku jich žije téměř 300 druhů. S některými z nich se můžeme seznámit na výstavě "Obratlovci Přerovska". Přerovsko s okresním městem Přerovem, jako středně velkým průmyslovým městem, má velmi dobré podmínky pro rozšíření obratlovců a najdeme zde v různých ročních obdobích přes 35 druhů ryb, 15 druhů obojživelníků a plazů, téměř 200 druhů ptáků a 40 druhů savců. Některé druhy se zatoulají jen občas, většina se zde však zdržuje stále a využívá různé biotopy regionu k rozmnožování.
Druhové bohatství je způsobeno především různorodostí prostředí. Nalezneme zde lesní biotopy, parkové plochy se souvislým stromovým porostem, řeky, tůně, rybníky a močály, zahrady, menší i větší zemědělské plochy, stromořadí, další rozptýlenou zeleň a mnohotvárnou zástavbu. K tomu je nutno připočíst zoologicky atraktivní pahorkatiny v širším okolí. Právě z nich pochází ojedinělý nález kočky divoké v roce 182 (Helfštýn) a zjištění stop medvěda brtníka v roce 1994 u obce Drahotuše, který přecházel z Podbeskydské pahorkatiny do Nízkého Jeseníku. Od roku 1996 žijí také v nivě řeky Moravy u Tovačova bobři, kteří sem imigrovali po introdukci do CHKO Litovelské Pomoraví.
Druhové a početní zastoupení živočichů se mění v průběhu času. Tyto změny mohou mít pozitivní nebo negativní charakter jak v druhovém, tak i v početním složení obratlovců. Z toho vyplývá, že vyšší živočichové jsou výborný bioindikátor životního prostředí. To má nesmírný význam pro ekologii a ochranu biotopů. Také není k zahození prohloubit si znalosti o tom, co kolem nás běhá, létá, skáče, plazí se a plave.
Výstava bude otevřena v září od úterý do neděle od 9 do 17 hodin a v říjnu a listopadu ve středu, sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Návštěva výstavy bude velmi vhodná jako doplněk nebo motivace učiva biologie a ekologie na základě školách, gymnáziích a dalších středních školách.
Je doplněna třemi typy školních obrazů zvířeny ze sbírek oddělení dějin školství Muzea Komenského.
Nejstaršími, které mohou návštěvíci zhlédnout, jsou Obrazy k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga, vydávané v letech 1851-1865. Vícečetné, rozměrem největší obrazy jsou původem německé. K vydání pro české školy ve 20. letech je připravil J. Kranich. Celkem vyšlo v této řadě 71 obrazů. Původem české obrazy klasického formátu byly vydány pod názvem České zoologické obrazy Učitelským nakladatelstvím v Praze. Ze souboru 40 obrazů od různých autorů jsou vystaveny i originály.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov


EXPOZICE "PTÁCI ČESKÉ REPUBLIKY" SE OTVÍRÁ PO POVODNI NA MORAVSKÉ ORNITOLOGICKÉ STANICI MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

Stěžejním úkolem pracovníků Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově bylo po povodni v roce 1997 otevření v minulosti velmi frekventované expozice " Ptáci České republiky " . V této expozici bylo prezentováno přes 800 dermoplastických preparátů téměř 400 druhů ptáků u nás hnízdících, zimujících nebo vzácně zatoulaných. Je mezi nimi mnoho vzácných faunistických nálezů (např. první zálety některých druhů ptáků na našem území), které musí být zachovány pro budoucí generace.
Dva roky po povodni bylo obnoveno technické vybavení a mobiliář expozice s 50 zasklenými vitrínami. Ve vitrínách se již nachází přes 500 dermoplastických preparátů ptáků, které byly repreparovány, zbaveny nánosů bahna a připraveny pro potřeby expozice včetně nových podstavečků. Náročná repreparace byla provedena na patřičné odborné úrovni špičkovými preparátory, kteří zvládli s profesní dovedností, zručností a umem. Jedná se preparátory Jiřího Jandu z Přerova, Michala Jakubce z Ostravy a Viléma Borůvku z Opavy. Další nezbytné práce na exponátech, jako je výměna podstavečků, pískování podkladů a kolorování a modelování částí těla, konzervování, úprava péřového šatu apod. realizoval preparátor stanice Petr Svozil. Všem je nutné na tomto místě poděkovat, neboť jen díky jim může být tato zajímavá a ve středoevropském měřítku ojedinělá expozice zpřístupněna v předstihu.
Expozice "Ptáci České republiky" bude otevřena na Moravské ornitologické stanici v sobotu 11. září 1999 od 9 do 16 hodin u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Dne 11.9. 1999 pořádá Muzeum Komenského při této příležitosti Den otevřených dveří v prostorách přerovského zámku, Korvínského domu a přírodovědného oddělení (Moravské ornitologické stanice) s volným vstupem. V tento den bude i expozice "Ptáci české republiky" připravena k prohlídce bez vstupného.
Další dny bude expozice otevřena denně mimo víkend od 8 do 16 hodin jak pro jednotlivé badatele, tak i pro školní skupiny a hromadné výpravy (vstupné 3 Kč děti a 6 Kč dospělí). Pro nahlášené hromadné výpravy je stanice přístupná i o víkendech. S postupnou repreparací dalších dermoplastických preparátů bude expozice doplňována průběžně tak, aby co nejdříve obsahovala původní počet předmětů. Tak se naváže na práci původní ornitologické stanice Moravského ornitologického spolku, která zde byla vybudována v roce 1938 a rozšířena v roce 1985.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov


Přílet ptactva vrcholí

Koncem března a v průběhu dubna přilétá většina našich ptáků ze zimovišť a začíná jejich hnízdní období.
Na střední Moravu již přiletěli: rehek domácí, lidově zvaný kominíček (24. 3.), pěnice černohlavá (27. 3.), budníček menší (28. 3.), čáp bílý (29. 3.), kulík říční (30. 3.), zvonohlík zahradní (31. 3.), budníček větší (4. 4.), vlaštovka obecná (12. 4.). V následujících dnech se objeví jiřičky a břehule, slavík, rákosníci, pěnice pokřovní a hnědokřídlá, lejsci, krutihlav, hrdlička divoká a kukačka. Jako poslední se ohlásí cvrčilky, ťuhýk, žluva, křepelky a rorýsi.
Někteří ptáci, především ti, co u nás zůstávají přes zimu, už zahnízdili. Jako každý rok si nejvíce pospíšili krkavci, výři, kalousi a křivky, ti již mohou mít i mláďata. Hnízdit začínají vrány, straky, hrdličky, vrabci, kosi, špačci a drozdi.
Nastává tedy hnízdní období, v němž není již vhodné řezat stromy a keře, vypalovat meze nebo jinak rušit ptactvo při prvním hnízdění.

Jiří Šafránek


Přiletěli špačci a čejky

Teplé počasí posledních dnů přimělo k návratu z teplých krajin některé naše ptáky. Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenali již minulý týden první hejnka špačků a skřivanů polních. V těchto dnech přilétají drozdi zpěvní, konipasi bílí a čejky chocholaté.

Dalším neklamným znamením blížícího se jara jsou i první květy sněženek a čemeřic, které vytáhly ze země sluneční paprsky. V zahradách již také začala sháňka po hnízdních dutinách. Sýkory koňadry i modřinky osazují ptačí budky. Pozadu nezůstaly ani hrdličky zahradní, jejichž tok byl slyšet i v parcích měst.

Přílet dalších ptáků může pozdržet jen náhlé ochlazení, jaro je však za dveřmi.

Jiří Šafránek


Ptáci strádají za silných mrazů (2. 2. 1999)

Ani v únoru bychom neměli zapomenout na přikrmování ptáků. Krmítka by měla být prostřena především ve dnech, kdy uhodí silné mrazy a napadne sníh.

Naši ptáci v této době opravdu strádají. Přes sníh a led se nemohou dostat k potravě - semenům, plodům a k hmyzím škůdcům zimujícím v nejrůznějších štěrbinách. V této době žijí naši opeřenci především z vlastních tukových zásob, a proto hledají přilepšení na krmítku.

Ptákům můžete pomoci v čase nejkrutější zimy i vy, stačí jim běžná slunečnice. U krmítka pak můžete zavěsit kus loje nebo syrového sádla a potom už jen čekat na první hosty. Zpravidla jimi budou všudypřítomné sýkorky - koňadra a modřinka. Později se objeví zvonci, kosi, pěnkavy, jikavci, hýl, dlask, brhlík, strakapoud a případně další. Jejich počet a druhy odpovídají vždy místním podmínkám a typu krmítka.

Někteří ptáci, jako například pěnkava a chocholouš na klasické krmítko nikdy nepřiletí, ale budou hledat potravu pouze pod ním na zemi. Nezapomeňte jim proto utrousit trochu i na zem. Chocholouši mají však nejraději proso a loupaný oves. Nikdy však nedávejte na krmítka žádné zbytky z kuchyně, ptáci by mohli uhynout.

Pokud se chcete o správném přikrmování dozvědět více, napište si o ilustrovaný návod do společnosti pro ochranu ptactva: Moravský ornitologický spolek, p. o. box 65, 750 65 Přerov 2. Návody rozesíláme zdarma, stačí přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Jiří Šafránek


Hanácká žížala 1998

Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody v Prostějově ve spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem a sdružením pro ekologickou výchovu Sluňákov

vyhlašuje 1. kolo ankety Hanácká žížala 1998

Cílem ankety je vyhledání a ocenění letošních aktivit, které se už nějakým způsobem kladně projevili pro životní prostředí v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov.

Uzávěrka 1. kola je 26. ledna 1999 včetně.

Po tomto 1. kole bude jmenována odborná komise, sestavená po dohodě pořádajících organizací a způsobem osvědčeným z minulých let vyhlásí environmentální aktivity roku 1998 uvedených středomoravských okresů.

Pravidla:

1. Přínos aktivity ke zlepšení životního prostředí je nesporný, vysoce převyšuje "ekologická" rizika nebo újmy spojené s činností. 2. Osoby nebo organizace navržené k ocenění mají sídlo v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov nebo se aktivita v nich nezanedbatelně kladně projevuje. 3. Aktivita je vykonána nad rámec povinností daných zákony, povinností předepsaných orgány státní správy a pod... 4. Aktivita se může ucházet o prvenství v anketě opakovaně v případě, že doposud nezískala prvenství. Je možné, že vítěz z minulých let předloží další aktivitu k ocenění. 5. Anketa je pořádána ve dvou kolech, v prvním budou vybrány všechny akce hodné pozornosti, ve druhém kole komise sestavená po dohodě pořádajících organizací a jmenovaná Českým svazem ochránců přírody Prostějov stanoví definitivní pořadí aktivit. 6. Anonymní návrhy nejsou posuzovány. Organizátoři ručí za to, že anketní lístky nebudou použity k jiným účelům než k vyhodnocení ankety. Vyzýváme čtenáře aby přímo na adresu organizátorů (ČSOP - Prostějov, Sluňákov - Olomouc, Moravský ornitologický spolek - Přerov) zasílali svoje návrhy aktivit k ocenění. Upozorňujeme, že aktivity se mají týkat vymezeného území a mají být nad rámec povinností daných zákony. Hodnoceny budou aktivity ověřitelné a ověřené, nikoli záměry a projekty. Prosíme čtenáře o odpověď na následující otázky: 1. Navrhujete některé aktivity k ocenění ? - napište prosím které s krátkým odůvodněním: 2. Seřaďte prosím všechny aktivity hodné k ocenění ve Vámi doporučeném pořadí 3. Považujete za vhodné zveřejňovat také negativní příklady?. Pokud ano, uveďte které: 4. Máte zájem zúčastnit se druhého kola ankety, kdy bude stanovováno definitivní pořadí aktivit? V .....................................dne ............... čitelná adresa, podpis

Své návrhy může každý zájemce oznámit, a to osobně nebo písemnou formou, na adresy:

ČSOP Prostějov, Vodní 11, 796 01 Prostějov,

Sluňákov, Sdružení pro ekologickou výchovu, Horní nám. 1, 771 27 Olomouc

Moravský ornitologický spolek, P.O. Box 65, 750 65 Přerov 2

Jiří Šafránek


Sčítání kormoránů

     Se stále sílícím tlakem na povolování lovu kormoránů na Moravě a v jižních Čechách se rozhodli ornitologové z Přerova, že zorganizují jejich sčítání.

Okresní úřady totiž mnohdy povolují lov kormoránů bez znalosti jejich skutečného stavu, jen na základě velmi nepřesných údajů rybářů a jim zavázaných odborníků.

Pokud chcete pomoci při objektivním hodnocení početního stavu kormoránů v ČR a navštěvujete okolí vodních ploch, zašlete svá pozorování Moravskému ornitologickému spolku, P. O. Box 65, 750 65 Přerov 2.

Velmi cenná jsou i pozorování z předešlých let. Každé pozorování by mělo obsahovat datum a místo (jméno rybníka, řeky, obec a okres), počet kusů, jejich chování, jméno pozorovatele s adresou.

Takto získané údaje budou po zpracování poskytnuty státním orgánům, které rozhodují o životě a smrti těchto chráněných ptáků.

Jiří Šafránek


Kauza kormoráni pokračuje

     Složité správní řízení o udělení výjimky k lovu kormoránů na rybnících v Tovačově ještě zdaleka neskončilo. Nyní je přerušeno a s napětím se očekává odborný posudek ing. Otáhala - soudního znalce v oboru ochrany přírody.

     Ornitologové se však nehodlají smířit ani s již udělenými výjimkami k lovu kormoránů, které byly vydány v sousedních okresech. Podle jejich názoru byly totiž vydány v rozporu s ustanovením zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

     V těchto dnech proto podal Moravský ornitologický spolek podněty k přezkoumání konkrétních rozhodnutí OkÚ v Kroměříži a SCHKO Poodří s žádostí o jejich zrušení. Ornitologové jsou totiž přesvědčeni, že státní úředníci při vydání výjimek k lovu kormoránů porušili zákon o ochraně přírody. Protože se však bezbranní ptáci nemohou bránit proti bezpráví, rozhodli se je zastupovat a chránit. V podobných případech jsou sice často státní úředníci vystaveni silnému tlaku ze strany vlivných lobbystických skupin - podnikatelů a myslivců, ale to je jistě neopravňuje k porušování zákonů.

     Ornitologové jsou optimisty a věří, že příslušné územní odbory Ministerstva životního prostředí zruší „protizákonná“ rozhodnutí.

Jiří Šafránek


Siluety dravců chrání zpěvné ptactvo

     Používáním velkoplošných skleněných tabulí ve stavebnictví i drobné architektuře vede k rostoucím úhynům ptáků. Ptáci letí v plné rychlosti proti průhledné skleněné ploše aniž by ji zpozorovali. Po nárazu hynou takřka okamžitě na fraktury lebky nebo na četné zlomeniny a pohmožděniny. K těmto úhynům dochází zejména na skleněných protihlukových stěnách, stěnách skleníků a zimních zahrad, autobusových zastávkách a podobně.

     Rozsáhlé výzkumy německých ochranářů prokázaly, že na jednom běžném metru průhledné protihlukové stěny uhynou až dva ptáci ročně.

     Ptáci však nalézají smrt i na neprůhledných skleněných stěnách, které tvoří pláště nejrůznějších budov a konstrukcí. V těchto stěnách se zrcadlí krajina, stromy i obloha a ptáci letí bez obav proti takové ploše, aniž by si mohli uvědomit, že jde pouze o obraz krajiny za jejich zády. Někdy se sice dokaží ještě zastavit, když spatří v poslední chvíli vlastní obraz, ale často je již pozdě.

     Těmto zbytečným úhynům je možné zabránit odplašením ptáků nalepením siluet dravců přímo na skleněné plochy. Není však silueta jako silueta, a tak se objevily i zcela nefunkční napodobeniny siluet dravců.

     Pokud znáte místa, kde na skleněných plochách zbytečně hynou ptáci, upozorněte na to příslušné úřady (odbory životního prostředí MěÚ) nebo majitele. Podrobnější údaje o možnostech odplašení ptáků od skleněných stěn můžete získat na adrese: Moravský ornitologický spolek, P. O. Box 65, 750 65 Přerov 2.

Jiří Šafránek


Využíjte prázdniny k poznávání a ochraně přírody (17. 7. 1998)

     Školákům začaly prázdniny s množstvím volného času, který mohou využít nejrůznějším způsobem. Jednou z možností je i poznávání přírody v okolí bydliště nebo na výletech. Příroda má však mnoho podob, tvarů, hlasů a barev. Stále více lidí proto tráví svůj volný čas poznáváním rozmanitého světa ptáků.

     Pro svůj zpěv a vzhled patří právě ptáci k nejvděčnějším objektům pozorování. Navíc se také vyskytují ve všech prostředích a vnímavý pozorovatel je má stále na blízku. Ne všichni lidé ale jednotlivé druhy ptáků rozeznají ač by velmi rádi.

     Právě pro tyto zájemce připravil Moravský ornitologický spolek výukové videokazety "Poznáváme naše ptáky I. a II. díl". Na nich je poučným způsobem představeno 100 druhů našich nejběžnějších ptáků, včetně jejich hlasových projevů. Obě kazety slouží k poučení a k propagaci ochrany našeho ptactva a jeho životního prostředí.

     Další možností využití volného času je výroba ochranářských pomůcek sloužících k ochraně našeho ptactva. Ochranáři z ornitologického spolku vedou mládež k aktivní pomoci ptactvu rozšiřováním letáčků s návody na výrobu ptačích budek, napajedel a krmítek. Letáčky zasílají všem zájemcům o ochranu ptactva bezplatně.

     Pokud tedy i vy chcete přispět k ochraně ptactva výrobou ptačích budek, napajedel či krmítek, neváhejte a napište si na adresu Moravského ornitologického spolku, p.p. 65, 750 65 Přerov 2. K žádosti o ochranářské návody nezapomeňte přiložit i ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. Usnadníte tím rychlé vyřízení.

Jiří Šafránek


Ojedinělé hnízdiště kavek v Holešově

     V měsíci dubnu požádala firma Mopav a.s. Moravský ornitologický spolek o pomoc, aby jim pomohl zabezbečit objekt skladu a zmírnit tak škody páchané kavkou obecnou, která zde hnízdí. Na místo se vypravil člen Moravského ornitologického spolku a zjistil, že se jedná o významné hnízdiště tohoto druhu, který patří u nás mezi silně ohrožené. Ptáci právě v době kontroly stavěli hnízda a odhadovaný počet byl 30 párů. Kavky zde již několikátý rok hnízdí ve skladu hutního a stavebního materiálu, kde mají volný přílet. Hnízda si staví v betonových záhybech konstrukce. Kavky znečišťují svým trusem a poztráceným hnízdním materiálem dva mostové jeřáby a výrobky uložené ve skladu. Na jaře ve skladu úspěšně vyvedly svá mláďata sovy - kalousi ušatí. Je to velká zajímavost, protože tyto sovy normálně hnízdí na stromech na okraji lesů a v parcích. Kromě kavek a kalousů zde úspěšně vyvádí svá mláďata i několik párů poštolek obecných.

     Jelikož vyhánění kavek by bylo téměř nemožné a dosti náročné a jakékoliv zásahy do populace těchto ptáků jsou nepřípustné, bylo svoláno šetření, kterého se zúčastnili zástupci firmy Mopav, městského a okresního úřadu a Moravského ornitologického spolku. Šetření bylo zakončeno na stávajícím hnízdišti, kde člen MOSu okroužkoval několik mladých kavek a poštolek.

     Výsledkem šetření by mělo být nalezení vhodného řešení ochrany této vzácné populace kavek.

Jaroslav Dohnal
člen MOS


Vzácné zahnízdění sov - pustovek

     V zimním období zaznamenali ornitologové na chropyňsku výskyt několika vzácných pustovek, které u nás vzácně zimují. Pustovka se podobá kalousu ušatému a je zajímavá tím, že jako jediná sova si staví hnízdo, které je umístěné na zemi. Ze své domoviny je zvyklá lovit i ve dne a tak není zvláštností ji u nás zahlédnout za bílého dne. V některých letech se u nás objevují pustovky ve větším množství - invazně, a to od podzimu do jara.

     Začátkem dubna letošního roku byli členové Moravského ornitologického spolku v Přerově upozorněni na opuštěné hnízdo na zemi, ve kterém byla snůška pěti vajec. Na místo se vypravili ornitologové Jarek Dohnal a Aleš Dufek a zjistili, že se jedná o hnízdo pustovek. Při kontrole objevili ještě další soví hnízdo s vejci.

     Ačkoliv první hnízdo bylo opuštěno, je naděje, že alespoň sovy z druhého hnízda odchovají mláďata a to i díky ochraně a vzájemné spolupráci s panem ing. Jiřím Pospíšilem z MěÚ v Chropyni a s firmou Agro Ječmínek s.r.o., která vyšla mladým ornitologům maximálně vstříc a omezila jarní zemědělské práce v okolí hnízdiště.

     Po dvaceti letech se podařilo opět doložit hnízdění pustovek v naší republice.

Jaroslav Dohnal
člen MOS


Tovačovští rybáři žádají o povolení k lovu pytláků (24. 4. 1998)

     Rybáři obhospodařující rybníky v Tovačově jsou zaskočeni svými chovatelskými neúspěchy, a proto hledají viníky a pokud možno i někoho, kdo by jim uhradil ztrátu. Za příčinu svých letošních ztrát označili kormorány, kteří jim údajně upytlačili několik desítek tun ryb. Protože jim kormoráni ryby neuhradili a odlétli na svá hnízdiště v Polsku, žádají Okresní úřad v Přerově o náhradu škody nebo o povolení k lovu pytláků, v tomto případě tedy chráněných kormoránů.

     S tímto postupem však nesouhlasí ornitologové. Ti doporučují rybářům, aby kormorány pouze plašili, a tím lépe chránili své ryby. Navíc vytýkají rybářům, že zcela účelově zkreslují fakta. Rybáři totiž uvádějí, že všechny zmizelé ryby sežrali kormoráni. Naproti tomu ještě před rokem, když vylovili např. o 33 % ryb méně než plánovali, jako příčinu uváděli nepříznivou zimu, jarní úhyn ryb a povodně.

     V poslední době začal dokonce zástupce Rybářství Přerov a.s. vyhrožovat soudem o náhradu škody Okresnímu úřadu v Přerově. Přitom jistě dobře ví, že by nic nevysoudili, protože by museli vše nezvratně dokázat. Jde tedy jen o nepřiměřený nátlak na státní úředníky v průběhu správního řízení.

     Vše tedy svědčí spíše o tom, že jde rybářům pouze o náhradu škod, které si zavinili sami špatným hospodařením a nezájmem o ochranu chovaných ryb. Kormoráni se jim zřejmě stali jen dobrou záminkou.

Jiří Šafránek
prezident MOS


V parku vyvěsili ptačí budky (15. 4. 1998)

     Členové Moravského ornitologického spolku se rozhodli, že přispějí k ochraně ptactva v městském parku Michalov. V posledních letech je totiž tomuto parku věnována zvýšená péče. Suché a nemocné stromy jsou nahrazovány mladými a celý park se vrací do původní krásy.

     Tyto úpravy však nesvědčí ptákům, kteří zde hojně hnízdili v dutinách. Ornitologové se proto rozhodli pomoci ptákům vyvěšením ptačích budek. Svůj záměr konzultovali s vedoucím odboru životního prostředí MěÚ RNDr. Julišem, který celý projekt podpořil. V parku bude postupně vyvěšeno asi 20 budek různých typů - sýkorníky, špačníky, šoupálkovníky, sovník pro puštíka a jedna budka pro netopýry. Všechny budky vyrobili studenti Střední lesnické školy v Hranicích a vyvěšení provedli členové ornitologického kroužku při Biologické stanici v Přerově. Členové ornitologického kroužku se budou o budky starat, kontrolovat je a čistit.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Ptáci vítají jaro (24. 2. 1998)

     Teplé únorové dny probudily nejen jarní květenu - sněženky a talovíny, ale především naše ptactvo. Ornitologové zjistili, že díky mimořádně příznivým klimatickým podmínkám se k nám již vrátili někteří ptáci ze svých zimovišť. Prvním byl opět jako každý rok skřivan polní, po něm přiletěly čejky a špačci. Svá zimoviště opustili i rackové. Velkou zvláštností jsou letos i hejna kormoránů, která táhnou proti proudu řek, přímo nad městy, jako je tomu například v Přerově.

     U nás zimující druhy, např. kosi, sýkory, zvonci a dokonce i výři začali s námluvami. Ve městech můžeme již pozorovat hrdličky při stavbě hnízd.

     Vše nasvědčuje tomu, že i ptáci jsou přesvědčeni, že jaro opravdu začalo.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Udělejte si pořádek na vlastním smetišti

     Po přečtení článku "Kroměřížský hřbitov zůstane i nadále druhým smetištěm" jsme se rozhodli pomoci občanům k dosažení klidu a pořádku na městském hřbitově. Celý článek autora VŠ má podle našeho názoru sloužit pouze k obhájení nesmyslného rozhodnutí v očích občanů a svalení viny za velmi znepokojivý stav na havrany a jejich zastánce - ochranáře a ornitology.

     Autor článku není ochoten připustit skutečný důvod obtíží. Především neměli úředníci v žádném případě dopustit zřízení skládky odpadů v blízkosti hřbitova. To se však stalo a proto je nutné zabránit havranům, aby využívali skládky jako zdroje potravy. Zde však selhává provozovatel skládky a opět okresní úřad, jehož úředníci dohlíží na dodržování zákona o odpadech. Dle § 8 ods. 2 písmeno a) je provozovatel skládky povinen zabezpečit odpad před zcizením nebo jiným nežádoucím únikem.

     Je tedy zarážející, že se okresní úřad spokojil s odstřelem havranů, místo aby vyžadoval dodržování platného zákona. Příště by zde mohli úředníci povolit například lov psů přímo v ulicích jen proto, že kálí na chodníky!

     Závěrem tedy doporučujeme kroměřížským, aby si udělali pořádek na vlastní skládce a nezabíjeli nevinné tvory.

     Na vědomí:

     Okresní úřad Kroměříž - přednosta a ref. ŽP

     Redakce celostátních a regionálních deníků

Jiří Šafránek
prezident MOS


Nezapomínejte na krmítka

     Ani v letošní zimě bychom neměli zapomenout na přikrmování ptáků. Krmítka by měla být prostřena především ve dnech, kdy uhodí silné mrazy a napadne sníh.

     Naši ptáci v této době opravdu strádají. Přes sníh a led se nemohou dostat k potravě - semenům, plodům a k hmyzím škůdcům zimujícím v nejrůznějších štěrbinách. V této době žijí naši opeřenci především z vlastních tukových zásob, a proto hledají přilepšení na krmítku.

     Ptákům můžete pomoci v čase nejkrutější zimy i vy, stačí jim běžná slunečnice. U krmítka pak můžete zavěsit kus loje nebo syrového sádla a potom už jen čekat na první hosty. Zpravidla jimi budou všudypřítomné sýkorky - koňadra a modřinka. Později se objeví zvonci, kosi, pěnkavy, jikavci, hýl, dlask, brhlík, strakapoud a případně další. Jejich počet a druhy odpovídají vždy místním podmínkám a typu krmítka.

     Někteří ptáci, jako například pěnkava a chocholouš na klasické krmítko nikdy nepřiletí, ale budou hledat potravu pouze pod ním na zemi. Nezapomeňte jim proto utrousit trochu i na zem. Chocholouši mají však nejraději proso a loupaný oves. Nikdy však nedávejte na krmítka žádné zbytky z kuchyně, ptáci by mohli uhynout.

     Pokud se chcete o správném přikrmování dozvědět více, napište si o ilustrovaný návod do společnosti pro ochranu ptactva: Moravský ornitologický spolek, p. o. box 65, 750 65 Přerov 2. Návody rozesíláme zdarma, stačí přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Lov havranů na hřbitově

     Okresní úřad v Kroměříži povolil lov havranů na městském hřbitově z důvodů neúměrných škod na hřbitovních objektech, a to od 22. 11. 1997 do 28. 2. 1998. Tento čin se setkal s oprávněným odporem místních občanů. Ti se obrátili na Moravský ornitologický spolek o pomoc při záchraně havranů střílených členy Mysliveckého svazu.

     Ornitologové a ochránci ptáků se proto obrátili přímo na přednostu Okresního úřadu Mgr. Piláta s žádostí o zrušení povolení k lovu havranů. Tento lov totiž považují za zcela neodůvodnitelný a neopodstatněný, naopak uvádějí, že jde pouze o další případ zneužití zákona o myslivosti "milovníky zabíjení zvířat" k ukájení vlastních komplexů. Skuteční myslivci by se takové činnosti nikdy nepropůjčili. Vyzývají proto ty občany, kteří se stali svědky lovu (týrání) na hřbitově a viděli zde postřelené havrany ponechané svému osudu, aby poslali svá svědectví do Moravského ornitologického spolku, P. O. Box 65, 750 85 Přerov 2.

     Ornitologové jsou však optimisty a věří, že přednosta Okresního úřadu udělá přítrž nesmyslnému masakrování ptáků.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Knihy dostanou nový kabát

     Členové Moravského ornitologického spolku se nehodlají smířit se škodami, které v Ornitologické stanici v Přerově způsobila letošní povodeň. I přesto, že bezmála 6-ti milionová škoda leží na bedrech státní správy, snaží se i oni přispívat dle svých možností k odstranění škod.

     Vedení spolku úzce spolupracuje s vedoucím stanice dr. Hanákem při svých snahách o získání finančních prostředků od různých nadací a fondů na opravu poškozených sbírek a knih.

     Právě nyní se jim podařilo získat nemalou částku od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z mimořádného grantového programu "SOS - Povodeň". Tento program slouží k podpoře neziskových nevládních organizací, které působí v oblastech postižených povodněmi. Peníze této nadace budou použity na nové vazby knih, které se podařilo vysušit a očistit od nánosů bláta. Předpokládají, že nový kabát získá během půl roku asi 250 až 300 knih, převážně těch nejvzácnějších.

     Členové spolku navíc pořádají sbírku přírodovědných knih a časopisů mezi svými členy a příznivci k doplnění knihovny v Ornitologické stanici. V případě, že i vy chcete pomoci a máte někde doma odloženou přírodovědnou literaturu, zašlete ji na adresu: Moravský ornitologický spolek, p. p. 65, 750 65 Přerov 2.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Poděkování patří dobrovolníkům (5. 9. 1997)

     Následky letošních povodní nejsou někde již znát, jinde nebudou odstraněny řadu let. Je tomu tak i v ornitologické stanici v Přerově, kde voda vystoupila takřka do dvou metrů. Pod hladinou se ocitlo 90 % preparátů ptáků v depozitáři, celá výstavní expozice "Ptáci ČR" a několik set publikací v knihovně. Na pokraji zkázy se tak ocitly během jedné noci výsledky práce několika generací ornitologů.

     Po opadnutí vody se na záchraně promočených exponátů a knih podíleli mimo pracovníků muzea i dobrovolníci a členové Moravského ornitologického spolku. A právě jen díky dobrovolníkům se podařilo vysušit všechny promočené vycpaniny. Jmenovitě je nutné poděkovat manželům Jandovým z Přerova, kteří zorganizovali převoz všech exponátů do sušárny dřeva. Navíc se jim podařilo sehnat i náhradní prostory k uskladnění tisíců knih do doby, než vyschne budova ornitologické stanice. Jen díky jejich obětavé pomoci neskončilo 90 % exponátů na skládce.

     Dnes jsou již sbírky z nejhoršího venku a záleží jen na ochotě vedení muzea, zda se postará o obnovení poškozené výstavní expozice. Doufáme, že se tak stane v dohledné době.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Kdo bude Ropákem roku 1996? (5. 9. 1997)

     Již pět let se dostává ocenění Ropák roku lidem, kteří svým záměrem, rozhodnutím nebo konkrétním činem negativně ovlivnili stav životního prostředí v naší zemi.

     Dosud se však neobjevilo tak závažné rozhodnutí, které by negativně ovlivnilo takové množství živočišných druhů. Jde o novou vyhlášku provádějící zákon o myslivosti. Tu uvedl k životu svým podpisem ministr Josef Lux 9. května 1996.

     Tato vyhláška mimo jiné umožňuje lov nejohroženějších živočichů ČR jako je např. vydra říční, tetřívek obecný a sluka lesní.

     Lov hus v únoru, kdy začínají hnízdit, zakládat hnízda a snášet vejce. Což je všeobecně považováno za neetické.

     Lov druhů, které ubývají a nebo nebyly dosud loveny vůbec: lyska černá, polák velký, polák chocholačka, hrdlička zahradní, hřivnáč, havran polní a tchoř tmavý.

     Lov druhů, které se v ČR nevyskytují - kozorožce horského, sviště horského a bažantů rodu Chrysolophus a Gennaeus.

     Lov laní (jelena evropského a jelena siky) v lednu, kdy jsou březí a v červenci, kdy kojí svá mláďata, což je dokonce v přímém rozporu s platnými zákonnými ustanoveními o veterinární péči.

     Nejvíce zarážející je, že se ministr zemědělství a předseda křesťanské strany v jedné osobě ztotožnil s lovem březích a kojících laní. Titul Ropák roku 1996 si tedy jistě zaslouží.

Jiří Šafránek
prezident MOS


Přijďte se také podívat (18. 3. 1997)

     V sobotu a v neděli 22. a 23. března 1997 u příležitosti Dne ptactva, který připadá na 1. dubna, bude otevřena pro veřejnost vždy od 10 do 16 hodin Moravská ornitologická stanice v Přerově, Bezručova 10 (za Michalovem), přírodovědné oddělení Muzea Komenského.

     Pracovníci stanice seznámí zájemce v expozici s preparáty našich ptáků, mnohdy ojedinělých a vzácných zatoulanců. Také zodpoví jakýkoli dotaz a poskytnou radu z oblasti zoologie, chovatelství a ochrany ptactva na zahrádce a v okolí bydliště. Součástí expozice je výstava snůšek vajec našich ptáků, které jsou demonstrovány přímo u preparátů.

     K bezplatnému odběru budou k dispozici letáčky s tématikou ochrany ptáků (přikrmování, výroba budek) a další přírodovědné publikace (např. Chráněná území Přerovska). Propagace ochrany ptáků bude zajištěna díky laskavé spolupráci Moravského ornitologického spolku, který zdarma poskytnul propagační letáčky.

     V tomto ročním období je návštěva stanice vhodná pro rodiny s dětmi jako součást sobotní či nedělní vycházky nebo pro zájmové kolektivy. Vstupné je 3 Kč pro děti a 6 Kč pro dospělé. Pro školy a další zájemce je Moravská ornitologická stanice přístupná kdykoli ve všední den, zejména jako motivace nebo doplněk učiva zoologie 6. tř. ZŠ nebo primy gymnázií a ekologie všech typů středních škol.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov


Ptačí tuláci se vracejí (3. 3. 1997)

     Uplynulý slunečný víkend využili tažní ptáci k návratu do našich zeměpisných šířek. Ornitologové z Moravského ornitologického spolku zaznamenali přílet prvních ptačích druhů. Na Moravu již dorazili ze zimovišť v jižní Evropě špačci obecní a skřivani polní. Následovali čejky chocholaté, drozdi zpěvní a konipasi bílí. O přicházejícím jaru svědčí i klíny hus a hejna severských kachen (hoholů, hvízdáků, morčáků a ostralek), která se vydala na skandinávská hnízdiště.

     V následujících dnech očekávají ornitologové přílet budníčka menšího, rehka domácího a bramborníčka černohlavého. Naopak se pomalu začnou od nás vytrácet hejna havranů a kavek, směřující přes Polsko až do rozsáhlých oblastí Ruska kolem Moskvy.

Jiří Šafránek


Ornitologové bilancovali (3. 3. 1997)

     V sobotu 1. 3. 1997 se v Přerově konala výroční členská schůze Moravského ornitologického spolku. Ornitologové hodnotili výsledky své práce v uplynulém roce a konstatovali, že rok 1996 byl dosud nejúspěšnějším v novodobé historii. Výrazně se zvedl zájem veřejnosti o ochranu ptactva a přírody. Členové a příznivci MOS již vyrobili a udržují přes 7.500 ptačích budek a přispěli k ochraně nejrůznějších druhů ptáků. Pro všechny přítomné členy bylo však největším překvapením, když prezident MOS Jiří Šafránek oznámil, že jsou členy největší ornitologické organizace v České republice. Během prosince a ledna se totiž do Moravského ornitologického spolku přihlásilo 610 nových členů. Takový zájem všechny zaskočil a to i proto, že většina přihlášených je z Čech a několik desítek i z Prahy.

     Přerov se tak stal sídlem největší ornitologické organizace v České republice a zájem lidí o ochranu ptactva stále vzrůstá.

-sk-


Krmítko se osvědčilo (17. 2. 1997)

     Loni na jaře věnoval Moravský ornitologický spolek krmítko prezidentu Václavu Havlovi, jako ocenění jeho příkladného přikrmování labutí během tuhých mrazů.

     Nyní obdrželi členové spolku děkovný dopis z Kanceláře prezidenta republiky, z něhož se dozvěděli, že si pan prezident pověsil krmítko doma v zahradě a že je hojně navštěvováno ptáky po celou zimu. V letošní tuhé zimě bylo opravdu krmítek zapotřebí - podle odhadu MOS mají ptáci každou zimu v České republice k dispozici až 100 000 krmítek. Členové MOS rozeslali jen během této zimy více než 6000 návodů na správné přikrmování ptáků zájemcům, kteří se na spolek obrátili.

Jiří Šafránek


Ekovečer o myslivosti a ochraně přírody (13. 2. 1997)

     V rámci pravidelných diskuzních ekologických večerů pořádaných SEV Sluňákov Úřadu města Olomouce a Nadací Sluňákov se "střetnou" myslivci s ochránci přírody. I přesto, že je spojuje láska k přírodě, mají obě skupiny mnoho rozdílných názorů, například na dravce, lov i hospodaření s volně žijícími tvory.

     Na přípravě ekovečeru se podílí i Moravský ornitologický spolek a Klub na ochranu dravých ptáků a sov při sdružení Děti Země. Společně pozvali i zástupce myslivců a veřejnosti. Všichni zájemci o zajímavou diskuzi se mohou ekovečeru zúčastnit. Proběhne v úterý 18. února 1997 v Divadle hudby v Olomouci od 17 hodin.

Jiří Šafránek


DALŠÍ ÚHYN HAVRANŮ NA PŘEROVSKU (30. 1. 1997)

     V pondělí 27. ledna 1997 nalezli členové Moravského ornitologického spolku v centrální části obce Troubky n. B. 8 uhynulých havranů a 1 kavku. Tito ptáci zde pravděpodobně nocovali a během noci podlehli otravě.

     Členové spolku nález oznámili pracovníkům Okresního úřadu v Přerově a 2 havrany předali k vyšetření do Okresní veterinární stanice v Přerově. Ostatní ptáci putovali do Moravské ornitologické stanice, kde se po parazitologickém vyšetření stanou součástí rozsáhlých ornitologických sbírek.

     Poslední podobný úhyn havranů se stal přesně před rokem 17. 1. 1996 v obci Měrovice nad Hanou. Tehdy byl jako příčina úhynu zjištěn jed, který je součástí přípravků na hubení hlodavců.

Jiří Šafránek


Nezapomínejte na krmítka

     Souvislá sněhová pokrývka a třeskuté mrazy znepříjemňují život nejen dopravcům a silničářům, ale i zvěři a opeřencům. Za těchto velmi nepříznivých podmínek se někteří ptáci - sýkorky, zvonci, kosi a strakapoudi, rádi přiživí na krmítku.

     Přikrmování ptáků má u nás sice dlouholetou tradici, ale stále se setkáváme s řadou chyb, jichž se lidé dopouštějí, a ptákům tak nevědomky ubližují. Na krmítku by se v žádném případě neměly objevit drobky chleba, brambory a zbytky z kuchyně. Naopak nejžádanější ptačí potravou jsou v zimě semena slunečnice nebo kus hovězího loje.

     Pokud si chcete udělat krmítko, stačí jen pár prkýnek a ptáci se vám odvděčí krásnými zážitky při jejich pozorování. Chcete-li se dozvědět více, jak ptákům pomoci a jak tyto užitečné pomocníky udržet v zahradě po celý rok, napište si do Moravského ornitologického spolku, P. O. Box 65, 750 65 Přerov 2. Nejrůznější ochranářské materiály rozesílají všem zájemcům zdarma. Jen za poslední měsíc takto rozeslali více než 6000 letáčků s návodem na správné přikrmování ptáků.

Jiří Šafránek


Ochrana ptactva na Internetu

     Na největší počítačové síti světa - Internetu, je již možné najít i materiály o ochraně našeho ptactva. Díky sponzorské podpoře přerovské firmy infoWeb se právě v těchto dnech objevil na Internetu Moravský ornitologický spolek. Členové spolku chtějí využít tuto počítačovou síť k šíření ochranářských materiálů, a to dokonce v několika světových jazycích. Očekávají také zlepšení a rozšíření kontaktů se zahraničními ochranářskými organizacemi.

     Pokud patříte k více než 40 miliónům uživatelů Internetu, můžete se počínaje dnešním dnem seznámit s materiály MOS prostřednictvím svého počítače. Z kteréhokoliv místa na světě, kde mají telefon, se můžete spojit s Moravským ornitologickým spolkem přes http://www.iweb.cz/mos nebo poslat zprávu přes e-mail: mosprerov@atlas.cz.

Jiří Šafránek


Mezinárodní cena ornitologům

     Moravský ornitologický spolek se umístil na třetím místě v mezinárodním kole soutěže o Cenu nadace Sasakawa Peace Foundation za nejlepší ekologický projekt v České republice. Slavnostní předání ceny ředitelem nadace panem Ph. D. Takashi Shirasu se uskuteční v pondělí 18. 11. 1996 v 10 hodin v internetové kavárně Cybeteria v Praze.

     Japonská nadace Sasakawa Peace Foundation uděluje cenu od roku 1994 každoročně. Oceňuje především projekty, které výrazně napomohly změnám v přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí za aktivní účasti veřejnosti v uplynulém roce.

     Moravský ornitologický spolek se umístil na třetím místě s projektem Zapojení veřejnosti do praktické ochrany ptactva.. Projekt spočíval v získávání zájemců o ochranu a mapování některých druhů ptáků. Zapojilo se do něj 3.832 lidí. Největší zájem byl o pomoc ptactvu vyvěšováním ptačích budek.

     Cenu 3.000 dolarů použijí členové spolku opět na propagaci ochrany ohroženého ptactva a získávání dalších zájemců o praktickou činnost v této oblasti.

Jiří Šafránek


Přijďte se také podívat

     V sobotu a v neděli 9. a 10. listopadu l996 bude otevřena pro veřejnost vždy od10 do 16 hodin Moravská ornitologická stanice v Přerově, Bezručova 10 (za Michalovem), přírodovědné oddělení Muzea Komenského.

     Pracovníci stanice seznámí zájemce v expozici s preparáty našich ptáků, mnohdy ojedinělých a vzácných zatoulanců. Také zodpoví jakýkoli dotaz a poskytnou radu z oblasti zoologie, chovatelství a ochrany ptactva na zahrádce a v okolí bydliště. Součástí expozice je výstava snůšek vajec našich ptáků, které jsou demonstrovány přímo u preparátů.

     K bezplatnému odběru budou k dispozici letáčky s tématikou ochrany ptáků (přikrmování, výroba budek) a další přírodovědné publikace (např. Chráněná území Přerovska). Propagace ochrany ptáků bude za laskavé spolupráce Moravského ornitologického spolku, který zajistil a zdarma poskytl propagační letáčky.

     Expozice bude doplněna i výstavkou hnízdních budek různých typů pro více ptačích druhů. V tomto ročním období je návštěva stanice vhodná pro rodiny s dětmi jako součást sobotní či nedělní vycházky nebo pro zájmové kolektivy. Vstupné je 3 Kč pro děti a 6 Kč pro dospělé. Pro školy a další zájemce je Moravská ornitologická stanice přístupná kdykoli ve všední den, zejména jako motivace nebo doplněk učiva zoologie 6. tř. ZŠ nebo primy gymnázií a ekologie na všech typech středních škol.

RNDr. František Hanák
Muzeum Komenského Přerov
(podrobnější informace o možnosti návštěv mimo tyto dny získáte na tel. 0641/3805)


Kolik čápů žije v okrese Přerov?

     Nedávno uveřejnily okresní noviny na přerovsku výzvu Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského k zasílání zpráv o počtu hnízd a mláďat čápů bílých v okrese Přerov. S pomocí ochotných obyvatel vesnic, městeček a měst bylo zjištěno 22 obsazených hnízd čápů, z toho 19 z nich se 42 mláďaty (v průměru připadla na 1 obsazené hnízdo 2,2 mláďata). V okrese Přerov bylo tedy v hnízdním období tohoto roku 86 čápů bílých.

RNDr. František Hanák


Labutě sečteny

     Dvouleté sčítání labutí bylo letos ukončeno sčítáním hnízdících párů a jejich mláďat. Z dosud shromážděných výsledků vyplývá, že letošní rok je velmi nepříznivý pro hnízdění ptactva. Ornitologové zjistili, že na mnoha vodních plochách došlo ke zničení hnízd vodních ptáků, tedy i labutí. Hlavní příčinou bylo vyplavení hnízd po zvýšení hladin vodních ploch po častých letních deštích. Na celé Moravě a ve Slezsku bylo letos napočítáno pouze 153 labutí, 76 dospělých a 77 mláďat. To je asi o 500 méně než loni. Rozdíl je však způsoben i tím, že z některých okresů, kde loni labutě hnízdily, nepřišlo žádné pozorování.

Jiří Šafránek


Elektrovody přinášejí smrt ptákům

     Elektrický proud patří k nejvýznamnějším objevům, jaké kdy lidstvo učinilo. Přesto však známe kromě užitku i jeho horší stránky. Tyto se týkají především ochrany různých živočišných druhů, které denně hynou na elektrovodech vysokého napětí, i když by se těmto ztrátám dalo předejít. Stačilo by jen změnit konstrukci některých druhů sloupů či případně staré linky elektrovodů vybavit tzv. lavičkami, které by nutily především dravce k usednutí. Tím by se jednak odstranily vzniklé ztráty a výpadky elektrického proudu, jednak by nedocházelo k poraněním ptáků, kteří většinou hynou krutou smrtí - v lepším případě je čeká doživotní pobyt ve stanicích pro handicapované živočichy či v zoologických zahradách. Problémem nedokonalých sloupů vysokého napětí však zdaleka netrpí jen draví ptáci, ale i celá řada dalších - např. čápi, sovy a poštovní holubi. Uvážíme-li, kolik užitečných či člověku jinak prospěšných opeřenců denně hyne na této husté síti elektrovodů, jistě by stálo za úvahu posoudit, zda by nebylo vhodné řešit tento problém celorepublikově, obdobně jako v jiných státech Evropy.

     Přestože je uvedený ochranářský problém velice dobře znám a na některých místech i ověřen, nenašla se zatím síla, která by tento nepříznivý vývoj ochrany ptáků vyřešila. Měli bychom si však velice rychle uvědomit, kolik poštolek či kání, které nejčastěji využívají sloupy elektrovodů k odpočinku a naleznou zde smrt či závažné poranění, by ještě do konce svého života pochytalo hrabošů a ušetřilo tak peníze v zemědělství.

     Rádi bychom vás vyzvali ke spolupráci při mapování této problematiky a poprosili vás o zaslání jakékoli zkušenosti ohledně sloupů vysokého napětí ve vztahu k živočichům, především pak k ptactvu. Budeme vděčni za každou zprávu, kterou nám k této problematice poskytnete, zvláště pak za fotografie.

     Své poznatky pište na adresu: Moravský ornitologický spolek, P. O. Box 65, 750 65 Přerov 2 a obálku označte heslem SLOUPY.

     Předem Vám děkujeme za Vaše zprávy, které budou zpracovány a projednány na kompetentních místech.

Pavel Moulis


Poštolka doletěla do Nigeru

     U města Tit-n-Taghar v africkém Nigeru byla nalezana kroužkovaná poštolka obecná, která se vylíhla v plastové budce u Dobrčic v okrese Přerov. 5. července 1994 ji zde okroužkoval člen Moravského ornitologického spolku Miroslav Mach. Ten den byla stará 9 dní a měla ještě tři starší sourozence. Budku opustila kolem 26. 7. 1994.

     Nyní dostali ornitologové překvapující zprávu, že byla nalezena 21. 5. 1995 vysílená na jihu Sahary. To je bezmála 3.500 km jižně od rodné budky. Tento jedinečný nález potvrdil, že zcela výjimečně zimují některé naše poštolky až v rovníkové Africe. Většina naších poštolek totiž tráví zimu v jižní Evropě, menší část u nás zůstává po celý rok.

Jiří Šafránek


Krmítko pro prezidenta

     Po zveřejnění zprávy o zálibě pana prezidenta Havla v příkrmování labutí, se rozhodli členové MOS společnosti pro ochranu ptactva, že věnují panu prezidentovi krmítko pro přikrmování ptáků v zimním období. Pro tento účel vybrali ze své sbírky nejkrásnější celodřevěné krmítko s šindelovou střechou, které vyrobil člen MOS Jiří Růžička z Kout na Šumpersku. V průvodním dopise popřáli panu prazidentovi i řadu krásných zážitků při pozorování ptactva na zaslaném krmítku.

Jiří Šafránek