Tyršův most - žádost o pomoc

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o podporu naší aktivity směřující ke zrušení rozhodnutí Rady města Přerova o realizaci varianty Tyršova mostu, která bude svou konstrukcí ohrožovat volně žijící ptactvo. Podrobnosti naleznete níže v textu a v přílohách.

Pokud se nás rozhodnete podpořit, zašlete prosím své podpůrné vyjádření e-mailem na zastupitelstvo@mu-prerov.cz a posta@mu-prerov.cz a v kopii na MOS mosprerov@atlas.cz

Zároveň můžete naši žádost přeposlat všem, kteří mají pozitivní vztah k přírodě a jsou ochotni pomoci. Předem Vám děkujeme.

Jiří Šafránek
místopředseda Moravského ornitologického spolku - smp ČSO


Otevřený dopis zastupitelům města Přerova

Přerov, 26. 1. 2006

Vážení zastupitelé města Přerova,

dovolujeme si Vás tímto otevřeným dopisem požádat o důkladné zvážení a následné zrušení rozhodnutí Rady města Přerova č. 1914/63/3/2006, kterým schválila k realizaci vítěznou variantu stavby Tyršova mostu, vzešlou z veřejné soutěže v roce 2004.

I přesto, že byl tento návrh vybrán většinou 11tičlenné poroty, považujeme za naši povinnost Vás upozornit na negativní důsledky, které může realizace této varianty mostu mít. Již v době, kdy byly všechny návrhy předloženy k veřejné diskuzi, jsme upozornili na to, že za snížené viditelnosti, za mlhy a za šera může docházet k narážení vodních ptáků na lana spojující oblouk konstrukce s mostem. Naše obavy záhy potvrdily i zkušenosti ochránců přírody z Plzně, kteří pod podobným mostem v Plzni nacházejí mrtvé nebo zmrzačené labutě a kachny. Oprávněnost našich obav nyní potvrdila i odborná studie "Pravděpodobnost kolizí ptáků s plánovanou konstrukcí Tyršova mostu v Přerově", ve které se uvádí, že během jednoho roku zde může dojít k zabití nebo ke zranění 19 až 223 kachen, 18 až 202 racků a 8 až 32 labutí. Chápeme, že pro některé z Vás není smrt nebo doživotní zmrzačení těchto ptáků argumentem. Zvažte tedy, zda zveřejňování fotografií mrtvých a zkrvavených ptáků nalezených pod Tyršovým mostem v Přerově přispěje k propagaci města Přerova, ke zvýšení turistického ruchu a ke spokojenosti občanů s rozhodnutím svých zastupitelů.

Z výše uvedených důvodů Vás tedy prosíme o důkladné zvážení výhod a zároveň i možných negativních dopadů realizace vítězné varianty Tyršova mostu. Tyršův most by měl být bezpečný nejen pro lidi, ale i pro vodní ptáky, kteří sem ve větším počtu přilétají za potravou, kterou jim občané Přerova nosí.

S pozdravem

Jiří Šafránek
místopředseda
Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky České společnosti ornitologické
Č. Drahlovského 3, P. O. Box 65
751 51 Přerov 1
mosprerov@atlas.cz

Další informace k tomuto tématu najdete na:

TYRŠŮV MOST - návrhy přihlášené do veřejné soutěže:
http://mesto.prerov.cz/clanek.php?cl=965&cat=303&pav=167

Soutěžní návrh č. 7 - 1. místo:
http://www.mu-prerov.cz/galery/ROZ_Tyrs_m07_05.jpg

Chceme přerovský most hezký pro lidi a bezpečný pro vodní ptáky? - Ing. Helena Vybíralová
http://www.mos-cso.cz/tiskove_zpravy.html#z29-04

Vítězný návrh mostu je nebezpečný pro ptactvo. - Jiří Šafránek
http://www.mos-cso.cz/tiskove_zpravy.html#z18-04

příloha Studie zraňování - ke stažení

foto zraněné labutě

 
 
 
 
Nahoru