Tiskové zprávyexkurze v Tovačově

Letos za ptáky naposled

Je jen málo lidí, kteří rádi neprožijí část svého volného času v přírodě. Je to logická reakce na hektické tempo života a dobu trávenou v prostředí lidských sídel. Pobyt v přírodě může být spojen se sportovními výkony pěšky nebo na kole, ale také s pokojnou procházkou nebo i poklidným loudáním. Jednou z možností, jak vidět v přírodě stále něco nového, je pozorování ptáků, pro které se často používá anglické slovo birdwatching. Ptáci mají křídla, takže se dokáží snadno přemisťovat na velké vzdálenosti a navíc se jich na jaře a na podzim pravidelně stěhují celé milióny. To zajišťuje nečekaná setkání s druhy, za kterými by jinak bylo třeba cestovat tisíce kilometrů. Výhodou také je, že Přerovsko leží na tahové trase mnoha ptačích druhů, které zde nacházejí možnost odpočinku a načerpání nových sil.

Pozorování ptáků má u nás dlouhou tradici. Vždyť Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické oslaví 4. prosince 75 let od svého vzniku. Po celou dobu své existence organizuje akce pro veřejnost. K těm nejpopulárnějším patří exkurze do terénu spojené s pozorováním ptáků. Letos poslední proběhne v Tovačově v sobotu 24.11.2007. Sraz účastníků je v 7.30 hod. u sádek v Tovačově. Účastníci cestující z Přerova mohou využít linkový autobus s odjezdem v 6.50 hod z autobusového nádraží (nást. č. 13). Zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi Hradeckého rybníka. Za špatného počasí se exkurze nekoná.

Co bude k vidění? To nikdo předem neví. Nicméně ornitologové jsou pozorováními v Tovačově týden před exkurzí opravdu nadšeni. Jak by ne. Vždyť byly pozorovány opravdové rarity, které se neobjevují každý rok. Mimo jiné to byla vzácná severská kachna hoholka lední a mladý rybák dlouhoocasý. Ve druhém případě se dokonce jedná o nejpozdější známy výskyt v České republice. Tovačov tedy opět přepisuje dějiny naší ornitologie. Z atraktivních druhů bývá v tomto období často k vidění orel mořský, volavky bílé, mnohé druhy protahujících a zimujících kachen i různí bahňáci. Na štěrkovnách se zastavují první potáplice severní a malé. O všech pozorovaných druzích se účastníci dovědí také mnoho z jejich života. Exkurze jsou oblíbené také mezi dětmi všech věkových skupin.

Text a fotografie Adolf Goebel

exkurze v Tovačově volavka bílá a volavka popelavá
 
 exkurze Tovačov

Vydařený Evropský festival ptactva na střední Moravě

Uplynulý víkend byl ve znamení Evropského festivalu Ptactva. Obě exkurze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky České společnosti ornitologické pro veřejnost se opravdu vydařily. Počasí bylo příznivé a tak se v sobotu v Tovačově sešlo 32 účastníků a v neděli v Záhlinicích jich bylo dokonce 56. Velkou radost měli ornitologové z účastí dětí, které tvořily celou třetinu účastníků.

A že bylo co vidět! V Tovačově i v Záhlinicích bylo k vidění asi 50 druhů ptáků. Součty pozorovaných jedinců jsou impozantní - v Tovačově to bylo téměř 5 400 ptáků, v Záhlinicích přes 1 400. Pozorováním jako z říše snů, a to nejen pro veřejnost, ale i pro zkušené ornitology, byl v Tovačově bukač velký. Odhaduje se, že v celé České republice jich hnízdí pouhých 30 – 40 párů. Navíc tento nenápadný, hnědě skvrnitý příbuzný volavek využívá své ochranné zbarvení a prakticky trvale se ukrývá v rákosinách, se kterými zcela splyne. Na okamžik, kdy tento pták zhruba velikosti bažanta vyletěl z rákosí jen pár kroků od účastníků a rychle přeletěl, aby se ukryl v porostu vodních rostlin na protějším břehu, budou všichni ještě dlouho vzpomínat.

Exkurzi zpestřovaly časté přelety ledňáčků, jejichž současný počet na Tovačovských rybnících je odhadován na 6 až 8. Atraktivní podívanou byl také kroužící orel mořský i řada vzácnějších druhů kachen jako polák malý, zrzohlávka rudozobá, na obou lokalitách hvízdák euroasijský a v Záhlinicích také lžičáci pestří a čírky obecné. Na obou místech byl zaznamenán výskyt hejna volavek bílých. Bahňáci byli zastoupeni na obou exkurzích čejkami chocholatými, v Tovačově pak ještě jespáky bojovnými a v Záhlinicích jespáky obecnými a kulíky bledými.

Spokojení účastnici se zajímali o další exkurze. Letos proběhne ještě jedna a to v sobotu 24.11.2007 v Tovačově. Oblíbené exkurze proběhnou samozřejmě také v příštím roce.

text a fotografie: Adolf Goebel

 
 volavka popelavá

Evropský festival ptactva

Tento víkend 6. a 7.10.2007 se uskuteční tradiční festival ptactva, který proběhne jako celoevropská akce. První proběhl již v roce 1993 a v současnosti jde o největší celosvětovou akci zaměřenou na pozorování ptáků a podporu jejich ochrany. Koordinátorem akce pořádané sdružením BirdLife International je letos švýcarský partner této organizace SVS/BirdLife Schweiz.

V České republice je připraveno téměř 40 akcí. Jako každoročně i letos vyrazí do terénu i členové Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky České společnosti ornitologické, aby provedli zájemce z řad veřejnosti po dvou nejvýznamnějších lokalitách střední Moravy - Tovačovských a Záhlinických rybnících.

Exkurzi v Tovačově vede Adolf Goebel. Sraz účastníků je v sobotu 6.10. v 7.30 hod. u sádek v Tovačově. Účastníci cestující z Přerova mohou využít linkový autobus s odjezdem v 6.50 hod z autobusového nádraží (nást. č. 13). Zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka.

V Záhlinicích je sraz v neděli 7. 10. v 9.00 před hostincem U čápa. Do Záhlinic je možné přijet vlakovými spoji od Přerova v 8.43 a od Břeclavi v 8.18. Ukončení se předpokládá okolo 14 hod. Průvodcem účastníků bude Pavel Šálek. Obě akce jsou rovněž součástí projektu Přírodě OK, který je podporován Evropským sociálním fondem.

V současnosti probíhá podzimní tah ptáků, pro které jsou rybníky vypouštěné před plánovanými výlovy výborným místem k odpočinku a sbírání potravy. Dají se předpokládat zajímavá pozorování vzácných druhů kachen, bahňáků i dravců.

text a fotografie: Adolf Goebel

 
 kroužkování mláďat rybáku obecných na plovoucím ostrůvku

Rybáci zahnízdili na plovoucích ostrůvcích

Začátkem května spustili pracovníci Českomoravské štěrkovny a.s. v Tovačově na hladinu Troubeckého jezera tři plovoucí ostrůvky, které měly sloužit rybákům obecným k hnízdění. Nyní, po necelých dvou měsících, se mohou těšit z úspěšného zahnízdění jednoho páru rybáků obecných, který na plovoucím ostrůvku pečuje o tři mláďata. Na nově vzniklém hnízdišti těchto chráněných ptáků se navíc zdržují další tři nehnízdící ptáci, kteří se mohou stát v příštích letech základem nově vznikající hnízdní kolonie. Mláďata rybáků byla v těchto dnech ornitology okroužkována, aby je bylo možno identifikovat v případě, že by se někde při své cestě do afrických zimovišť dostala opět do lidských rukou.

Rybáci jsou blízce příbuzní rackům, od nichž se liší způsobem života. Svou potravu, vodní hmyz a drobné rybky, loví v letu těsně nad hladinou. Vytrvale se při tom vznáší a třepotají nad vodními plochami a jen krátce usedají k odpočinku na kůly nebo větve vyčnívající z vody. Hnízdí pouze na štěrkových nebo hliněných ostrůvcích bez vegetace. Ty však díky regulaci řek již takřka nenacházejí, a proto u nás rybáci obecní hnízdí jen velmi vzácně a ojediněle.

V sousedním Polsku v posledních letech pro rybáky instalují ornitologové na vodní hladiny plovoucí ostrůvky a tito ptáci na nich s úspěchem hnízdí. Tento příklad se stal inspirací pro pracovníky společnosti Českomoravské štěrkovny, kteří se věnují ochraně životního prostředí a plánování rekultivačních prací. Důsledkem těžby štěrkopísků z vody je zpravidla vznik přirozených biocenter vázaných na vodní plochy a proto je cílem společnosti aby po ukončení těžby vznikla jezera, která se stanou nejen místem vhodným pro rekreaci, případně zdrojem pitné vody, ale především místem, kde zůstane zachováno kvalitní životní prostředí s množstvím živočišných i rostlinných druhů. Rybáci obecní dnes patří k nejohroženějším ptačím druhům u nás, a proto jim společnost Českomoravské štěrkovny vytvořila na jezerech podmínky pro hnízdění.

Českomoravské štěrkovny patří mezi největší výrobce kameniva v České republice. Je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů na světový trh.

Odborným garantem tohoto projektu je Moravský ornitologický spolek, který se věnuje ochraně ptactva na střední Moravě.

autor: Jiří Šafránek
foto: Adolf Goebel

 
 příprava a umístění plovoucích ostrůvků na hladině

Instalují plovoucí ostrůvky pro rybáky

Pracovníci Českomoravské štěrkovny a.s. v Tovačově spustili na hladinu Troubeckého jezera tři plovoucí ostrůvky, které by měly sloužit rybákům obecným k hnízdění. Rybáci jsou blízce příbuzní rackům, od nichž se liší způsobem života. Svou potravu, vodní hmyz a drobné rybky, loví v letu těsně nad hladinou. Vytrvale se při tom vznáší a třepotají nad vodními plochami a jen krátce usedají k odpočinku na kůly nebo větve vyčnívající z vody. Hnízdí pouze na štěrkových nebo hliněných ostrůvcích bez vegetace. Ty však díky regulaci řek již takřka nenacházejí, a proto u nás rybáci obecní hnízdí jen velmi vzácně a ojediněle. V sousedním Polsku v posledních letech pro rybáky instalují ornitologové na vodní hladiny plovoucí ostrůvky a tito ptáci na nich s úspěchem hnízdí.

Tento příklad se stal inspirací pro pracovníky společnosti Českomoravské štěrkovny, kteří se věnují ochraně životního prostředí a plánování rekultivačních prací. Důsledkem těžby štěrkopísků z vody je zpravidla vznik přirozených biocenter vázaných na vodní plochy a proto je cílem společnosti aby po ukončení těžby vznikla jezera, která se stanou nejen místem vhodným pro rekreaci, případně zdrojem pitné vody, ale především místem, kde zůstane zachováno kvalitní životní prostředí s množstvím živočišných i rostlinných druhů. Rybáci obecní dnes patří k nejohroženějším ptačím druhům u nás, a proto jim chce společnost Českomoravské štěrkovny vytvořit na jezerech podmínky pro hnízdění.

Českomoravské štěrkovny patří mezi největší výrobce kameniva v České republice. Je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů na světový trh.

Odborným garantem tohoto projektu je Moravský ornitologický spolek, který se věnuje ochraně ptactva na střední Moravě.

autor a foto: Jiří Šafránek

příprava a umístění plovoucích ostrůvků na hladině plovoucí ostrůvek na hladině plovoucí ostrůvek na hladině
 
 labuť zpěvná

Severská labuť zpěvná si zamilovala Moravu

Labutě zpěvné jsou obyvateli severu Evropy. Na zimu migrují jižněji. V České republice se tyto labutě objevují pravidelně prakticky každou zimu, ale přesto patří k vzácným zatoulancům. Celkový počet u nás zimujících labutí zpěvných se odhaduje na zhruba deset jedinců.

Výskyt mimo zimu a období migrace je u nás naprostou raritou. Doslova ornitologickou senzací se však stala labuť zpěvná, která se již rok zdržuje na různých místech Moravy. Jak mohou ornitologové vědět, že se jedná o stále stejného ptáka? Vědí to s naprostou jistotou, protože tato labuť je označena žlutým plastovým límcem s kódem 7R42. Díky tomuto označení se je možné dovědět i leccos z jejího dřívějšího života. Je to samička a byla označena již jako dospělá 19.1.2006 na zimovišti v Dolním Sasku v severním Německu. U nás byla poprvé zjištěna ornitology z Moravského ornitologického spolku 16.4.2006 na Hradeckém rybníku v Tovačově. Po dvoutýdenním pobytu se objevila poblíž Bzence, ale v polovině května se vrátila opět do Tovačova. Pak prožila nějakou dobu v Bašňově na Kroměřížsku. Její zimní výskyt byl letos zaznamenán na Šumpersku a nyní je již přes měsíc na Kojetínsku.

Jak nás ujistil koordinátor značkování labutí v Německu Axel Degen, jedná se o jediný zaznamenaný dlouhodobý pobyt labutě zpěvné tak daleko na jihovýchod. A to jsou jich pomocí značkovacích límců sledovány stovky. Ostatní ptáci byli podle očekávání zaznamenáni kromě Německa hlavně ve Finsku, Švédsku a Polsku.

Dospělá labuť zpěvná se velikostí a barvou opeření nijak neliší od naší labutě velké a drobné odlišnosti v siluetě těla laik prakticky vůbec nezaregistruje. Přesto existuje jeden velmi nápadný rozdíl. Ten spočívá ve zbarvení zobáku, který je u starých ptáků vpředu černý a u hlavy žlutý. Žlutá barva vybíhá na obou stranách zobáku klínovitě dopředu. U nás běžně žijící labuť velká má oranžově červený zobák s nápadným černým hrbolem u čela.

autor: Adolf Goebel
foto: Robert Doležal

 
 operace rorýs

Operace RORÝS 2007!

Stejně jako loni i letos se můžete zapojit do této ochranářské kampaně a poslat nám své první pozorování rorýsů. V roce 2006 byli rorýsi poprvé spatřeni 24. dubna v Záhlinicích. Kdy a kde to bude letos? Třeba bude tím prvním právě vaše pozorování, tak neváhejte a až je spatříte, napište nám.

Hlášení o rorýsích by mělo obsahovat: datum, místo pozorování (obec, městská část nebo ulice), počet pozorovaných rorýsů, vaše jméno a do poznámky můžete doplnit čas pozorování, počasí a další postřehy, o které se s námi chcete podělit. Hlášení posílejte na adresu info@mos-cso.cz a do předmětu zprávy dejte heslo „rorýs“. Předem děkujeme za vaši účast v Operaci RORÝS 2007!

Více informací o této akci, zajímavosti o rorýsích a rady k jejich ochraně naleznete na našich www stránkách zde: Operace RORÝS!

autor Petr Rejzek
kresba Václav Plšek

 
 exkurze Tovačov 24.3.2007

Vydařená ornitologická exkurze v Tovačově

Exkurze, která byla součástí projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se zúčastnilo navzdory oblačnému a později větrnému počasí téměř 50 účastníků. Měli možnost vidět neobvyklé počty protahujících kachen, mezi nimiž převažovali poláci chocholatí a poláci velcí. Velkým zážitkem bylo pozorování toku tří párů protahujících hoholů severních. Prudké záklony samců, rozstříkávání vody křídly a klování do vody byly divadlem, které není k vidění každý den.

V toku byly také potápky roháči, které předváděly typické vzájemné úklony. Ty na Tovačovsku pravidelně hnízdí a tak časem předvedou další nezapomenutelnou podívanou – vožení mláďat na zádech. Překvapením bylo, že zřejmě v důsledku počasí se během exkurze neobjevil jediný zástupce bahňáků. Zážitkem byla také hlučná kolonie racku chechtavých, kteří se intenzivně připravují k hnízdění. Z racků byli k vidění i pravidelní zimní hosté – racci bouřní a racci bělohlaví. Na tahu se krátce zastavilo i hejno holubů hřivnáčů (asi 60 exemplářů) a proletěly 3 volavky bílé a 3 husy velké.

Opravdovým ornitologickým svátkem byla pozorování na tovačovské štěrkopískovně. Kromě dvou vzácných potáplic severních, které se daří čas od času veřejnosti na exkurzích představit, se podařilo najít a pozorovat i potápku rudokrkou ve svatebním šatě, která se na Tovačovsku zdržuje letos už nějaký čas. Tu viděla poprvé v životě i řada letitých pozorovatelů ptactva, a to je už opravdu co říct.

autor Adolf Goebel
foto Adolf Goebel

exkurze Tovačov 24.3.2007 exkurze Tovačov 24.3.2007
 
 husa běločelá

Začalo velké ptačí stěhování

S nastávajícím jarem se k nám začali vracet ze zimovišť naši tažní ptáci. Jako první se objevili skřivani, špačci a čejky. I přesto, že je nezvykle teplé předjaří již více než měsíc, ptáci se nenechali zmást a z jihu přilétají v obvyklých termínech. Ornitologové již zaznamenali jejich přílet na následujících místech:


pták datum příletu lokalita
konipas bílý 7.2. Přerov
polák velký 12.2., 4.3. Záhlinice (KM), Tovačov
skřivan polní 13.2., 23.2. Tovačov, Zlínsko
rehek domácí 18.2. Přerov
špaček obecný 21.2.,25.2. Horní Moštěnice, Šlapanice - Blazovice
holub hřivnáč 21.2. Újezd (ZL)
čírka obecná 25.2., 4.3. Záhlinice (KM), Tovačov
čejka chocholatá 28.2., 4.3. Tovačov, Troubky n.B.
polák chocholatý 4.3. Tovačov
drozd zpěvný 5.3. Přerov

Na střední Moravě se již také objevili severští vodní ptáci, kteří se vracejí na svá hnízdiště ve Skandinávii a v Pobaltí. Jde o potáplice severní a malé, potápku rudokrkou, turpany hnědé, morčáky velké a bílé, hoholy severní, ostralky štíhlé, husy polní a běločelé. Postupně nás také opouštějí hejna havranů a kavek.

autor Jiří Šafránek
foto Zdeněk Abrahámek