Videogalerie

Ve videogalerii naleznete krátké videoklipy v délce kolem 10 sekund. Velikost stahovaných souborů je maximálně kolem 1,5 MB, typicky kolem 1 MB.

Kromě relativně běžných druhů při zajímavých činnostech i druhů vzácnějších zde také naleznete dokumentaci skutečných rarit. Dva z videoklipů dokumentují vůbec první a zatím jediný výskyt keptušky běloocasé v ČR (2.6.2001 v Tovačově), jeden pravděpodobně první výskyt hohola bělavého v ČR (20.5.2005 v Tovačově) - bude posuzovat Faunistická komise. Je zde dokumentován třetí výskyt ibise posvátného v ČR (15. až 18.10.2001 v Tovačově) i čtvrtý výskyt jespáka rezavého ve svatebním šatě v ČR (prvním na střední Moravě) za posledních 150 let (v Tovačově 1. až 4.5.2003).

Atraktivní jsou také dokumentace dlouhodobě sledovaných přerovských částečných albínů kachny divoké, kosa černého a hrdličky. Pokud jde o tu hrdličku, uvítáme váš názor, zda se jedná o hrdličku zahradní, hrdličku chechtavou uprchlou ze zajetí nebo něco jiného.

Chcete kontaktovat autory videoklipů? Můžete využít těchto e-mailových adres: goebel@mos-cso.cz, j.polcak@email.cz

Natočili jste také něco zajímavého, co by se hodilo do naší videogalerie? Dejte nám vědět.

Adolf Goebel

Videoklipy jsou majetkem autora. Jejich šíření bez souhlasu autora je zakázáno.

 
 Název klipuAutor Stáhnout
 potáplice lední na Slezské HartěJiří polčákStáhnout
 rehek zahradníAdolf GoebelStáhnout
 kroužkování rybákůAdolf GoebelStáhnout
 mladí rybáci na plošiněAdolf GoebelStáhnout
 kos černý (Turdus merula)
  hnízdění
Adolf GoebelStáhnout
 strakapoud prostřední(Dendrocopos medius)
  hnízdění
Adolf GoebelStáhnout
 špaček obecný (Sturnus vulgaris)
  u hnízdní budky
Adolf GoebelStáhnout
 labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
7R42 (viz. tisková zpráva: Severská labuť si zamilovala Moravu)
Adolf GoebelStáhnout
 potápka roháč (Podiceps cristatus)
  - tok zblízka
Adolf GoebelStáhnout
 orel mořský (Haliaeetus albicilla) - lovAdolf GoebelStáhnout
 datel černý (Dryocopus martius)Adolf GoebelStáhnout
 konipas bílý (Motacilla alba) - krmeníAdolf GoebelStáhnout
 strakapoud malý (Dendrocopos minor)
  - krmení
Adolf GoebelStáhnout
 krutihlav obecný (Jynx torquilla)Adolf GoebelStáhnout
 orel mořský (Haliaeetus albicilla)
  známý jako "Svěšená noha"
Adolf GoebelStáhnout
 kachna divoká (Anas platyrhynchos)
  - flavismus
Adolf GoebelStáhnout
 vlha pestrá (Merops apiaster)Adolf GoebelStáhnout
 vlha pestrá (Merops apiaster) Adolf GoebelStáhnout
 rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
  - krmení
Adolf GoebelStáhnout
 rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
  - krmení
Adolf GoebelStáhnout
 rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
 - hygiena
Adolf GoebelStáhnout
 kos černý (Turdus merula) - albín Adolf GoebelStáhnout
 čáp bílý (Ciconia ciconia) - lov Adolf GoebelStáhnout
 ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 - ve vodě
Jiří PolčákStáhnout
 ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) - let Jiří PolčákStáhnout
 keptuška běloocasá (Chettusia leucura) Jiří PolčákStáhnout
 keptuška běloocasá (Chettusia leucura) - let Jiří PolčákStáhnout
 potápka roháč (Podiceps cristatus) - v toku Adolf GoebelStáhnout
 potápka roháč (Podiceps cristatus) - krmení Adolf GoebelStáhnout
 potápka roháč (Podiceps cristatus) - zblízka Adolf GoebelStáhnout
 jespák obecný (Calidris alpina)Adolf GoebelStáhnout
 jespák rezavý (Calidris canutus) Adolf GoebelStáhnout
 jespák rezavý (Calidris canutus) Adolf GoebelStáhnout
 brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Adolf GoebelStáhnout
 drozd kvíčala (Turdus pilaris) Adolf GoebelStáhnout
 hohol bělavý(Bucephala albeola) Adolf GoebelStáhnout
 hrdlička (Streptopelia xxx…?) - albín Adolf GoebelStáhnout
 kachna divoká(Anas platyrhynchos) - albín Adolf GoebelStáhnout
 kalous ušatý (Asio otus) Adolf GoebelStáhnout
 labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Adolf GoebelStáhnout
 ledňáček říční (Alcedo atthis) - lov Adolf GoebelStáhnout
 moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - zpěv Adolf GoebelStáhnout
 orlovec říční (Pandion haliaetus) - lov Adolf GoebelStáhnout
 potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Adolf GoebelStáhnout
 potáplice severní(Gavia arctica) - lov Adolf GoebelStáhnout
 rákosník proužkovaný (Acrocephalus  schoenobaenus) - zpěvAdolf GoebelStáhnout
 strakapoud prostřední(Dendrocopos medius) Adolf GoebelStáhnout
 strakapoud velký(Dendrocopos major) Adolf GoebelStáhnout
 čížek lesní (Carduelis spinus) Adolf GoebelStáhnout
 dlask tlustozobý (Coccothrausthes coccothrausthes) Adolf GoebelStáhnout
 husa velká (Anser anser) Adolf GoebelStáhnout
 hvízdák euroasijský (Anas penelope) Adolf GoebelStáhnout
 chocholouš obecný (Galerida cristata) Adolf GoebelStáhnout
 jespák bojovný (Philomachus pugnax) Adolf GoebelStáhnout
 jiřička obecná (Delichon urbica) - krmení Adolf GoebelStáhnout
 kachna divoká (Anas platyrhynchos ) - mládě Adolf GoebelStáhnout
 kachnička mandarínská (Aix galericulata) – uprchlík (Přerov) Adolf GoebelStáhnout
 kavka obecná (Corvus monedula)Adolf GoebelStáhnout
 kulík říční (Charadrius dubius) Adolf GoebelStáhnout
 labuť velká (Cygnus olor) - hnízděníAdolf GoebelStáhnout
 lejsek šedý (Muscicapa striata) Adolf GoebelStáhnout
 lyska černá (Fulica atra)Adolf GoebelStáhnout
 pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Adolf GoebelStáhnout
 skorec vodní (Cinclus cinclus)Adolf GoebelStáhnout
 slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Adolf GoebelStáhnout
 stehlík obecný (Carduelis carduelis)Adolf GoebelStáhnout
 sýkora modřinka (Parus caeruleus) - hnízděníAdolf GoebelStáhnout
 volavka červená (Ardea purpurea)Adolf GoebelStáhnout
 volavka popelavá (Ardea cinerea)Adolf GoebelStáhnout
 jespák písečný (Calidris alba)Adolf GoebelStáhnout
 
 
 
Nahoru