Ohlédnutí za Výzkumným terénním víkendem Hostýnské vrchy 2011

O víkendu 1–3. 4. 2011 uspořádal MOS Výzkumný terénní víkend Hostýnské vrchy 2011. Účelem akce bylo především zmapovat výskyt zajímavějších druhů ptáků v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy, ale i samotné setkání ornitologů a zájemců o ptactvo. Ohlédněme se tedy za tímto zajímavým víkendem.

V průběhu pátečního odpoledne a večera se ubytovaní účastníci sešli na Holubově chatě poblíž nejvyššího vrcholu Kelčského Javorníku. Následoval společný večer, při kterém organizátoři seznámili přítomné s programem dalších dní, ornitologickými zajímavostmi PO, projektem na ochranu doupných stromů a metodikou monitoringu šplhavců, především strakapoudů bělohřbetých. Večer jsme zakončili promítáním fotografií ze zahraničních výprav za ptáky. Část účastníků stihla ještě v podvečer prozkoumat okolí chaty a večer se věnovat monitoringu sov.

V sobotu jsme se rozdělili do čtyř skupin, které prozkoumávaly určená území (Kelčský Javorník, Čerňava a další). Všem skupinám se poštěstilo pozorování strakapoudů bělohřbetých, symbolu těchto hor. Největší úspěch zaznamenala skupina, která potvrdila výskyt datlíků tříprstých a navíc objevila jejich novou lokalitu. Z dalších zajímavých druhů vyzdvihněme žluny šedé, holuby doupňáky (mj. pářící se pár) nebo kosy horské. Kolem soumraku jsme se pustili do monitoringu sov, kýžené kulíšky nejmenší ani sýce rousné se nám ale bohužel nepodařilo objevit. Za to jsme slyšeli několik puštíků obecných a kalouse ušatého. Vyměňování zážitků a promítání fotografií zakončilo v pozdních nočních hodinách tento náročný, ale podařený den.

Neděle se nesla ve znamení pěkného počasí a postupného odjezdu účastníků. Ti, kteří nemuseli pospíchat domů, si přišli na své i v neděli. Kroužící pár čápů černých nebo pářící se strakapoudi bělohřbetí určitě každého zájemce o ptactvo potěší.

Ve volných chvílích probíhalo v blízkosti chaty kroužkování ptáků. Zájemci si mohli rovněž zakoupit ornitologickou literaturu nebo vybrat některé z nabízených informačních materiálů. Na akci nechybělo ani lahvové pivo, které zajistili organizátoři.

Nejvýraznějším přínosem akce je potvrzení 10 hnízdních teritorií strakapoudů bělohřbetých a dvou teritorií datlíků tříprstých. Celkově mohlo 29 účastníků pozorovat 46 druhů ptáků.

Za možnost strávit víkend v příjemném prostředí Holubovy chaty vděčíme LS Bystřice pod Hostýnem.

Text: Martin Vymazal
Foto: Jan Vidlař, Petr Rejzek

 
 
 
Nahoru