Tiskové zprávySvětový festival ptactva 2008

Letošní první říjnový víkend je ve znamení vycházek do přírody spojených s pozorováním ptáků v jejich přirozeném prostředí. Různé akce proběhnou doslova po celé zeměkouli. V České republice je jich připraveno 37. Dvě na střední Moravě, do Tovačova a do Zahlinic, připravil také Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické.

První exkurze proběhne v sobotu 4. 10. Sraz je u sádek v Tovačově v 7:30 hod, účastníci z Přerova mohou využít linkový autobus s odjezdem v 6:50 z autobusového nádraží Přerov (nást. č. 13). Po krátké zastávce na Křenovském rybníce bude exkurze pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi tohoto rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost protahujících druhů putujících do zimovišť. V případě extrémně špatného počasí se akce nebude konat. Exkurzi povede: Jiří Šafránek, mob.: 606 324 763, e-mail: mosprerov@atlas.cz.

V Záhlinicích je v neděli 5. 10. sraz v 9:00 před hostincem U čápa. Do Záhlinic je možné přijet vlakovými spoji od Přerova v 8:47 a od Břeclavi v 8:14. Akce se koná za každého počasí. Záhlinické rybníky jsou známy jako ptačí tahová cesta a místo odpočinku ptáků na tahu. Ukončení akce bude okolo 14. hodiny. Akci organizují společně Moravský ornitologický spolek a Český svaz ochránců přírody z Hulína. Vede: Pavel Šálek, mob.: 606 541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz.

Pro účastníky budou připraveny propagační materiály a jako každoročně je čekají nevšední zážitky a setkání s vzácnými druhy ptáků, které je u nás možné zastihnout pouze v období tahu.

text a foto: Adolf Goebel

 
 rehek domácí

Začalo velké ptačí stěhování

Všechno nasvědčuje tomu, že mimořádně teplá zima skončila dříve než obvykle a že již přichází jaro. Příznivé počasí umožnilo i návrat stěhovavých ptáků ze zimovišť. Jako první se již objevili skřivani polní, špačci, drozdi zpěvní a čejky chocholaté. I přesto, že je nezvykle teplé předjaří, ptáci se nenechali zmást a přilétají v obvyklých termínech. Řídí se totiž převážně délkou dne. V následujících dnech přiletí konipasi bílí a horští, budníčci menší, rehci domácí, holubi hřivnáči a motáci pochopi.

Členové Moravského ornitologického spolku již také zaznamenali na střední Moravě zvýšený výskyt severských druhů kachen a husí, které se přes naše území vracejí na svá hnízdiště ve Skandinávii. Jde o turpany hnědé, morčáky velké, prostřední a malé, hvízdáky eurasijské, hoholy severní, ostralky štíhlé a husy polní i běločelé. Postupně nás také opustí i zimující hejna havranů a kavek.

text: Jiří Šafránek
foto: Adolf Goebel

 
 potápka roháč v toku

Víkendové vítání ptačího zpěvu a výprava za ptákem roku 2008

Nastávající víkend nabízejí ornitologové veřejnosti exkurzi do dvou významných oblastí střední Moravy - na Tovačovské a Záhlinické rybníky. Obě akce spojuje také to, že jsou součástí mezinárodního projektu Vítání ptačího zpěvu a že se v jejich rámci účastníci blíže seznámí s rackem chechtavým, ptákem roku 2008. Exkurze jsou zařazeny do rozsáhlého projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) proběhlo poprvé v roce 1983 v anglickém Birminghamu, v České republice se jeho tradice odvíjí od roku 1992. Ornitologové budou přímo v terénu určovat ptačí druhy podle slyšitelných hlasových projevů. V obou oblastech se běžně ozývají i slavíci obecní, jejichž tlukot se stal synonymem pěveckého mistrovství. Samozřejmě, ani další druhy nezůstávají nijak pozadu.

Ptákem roku je od roku 1992 každoročně vybírán druh, který je veřejnosti nějakým způsobem znám a který si vyžaduje zvýšenou pozornost. Akce rovněž přináší možnost aktivního zapojení a spolupráce při zjišťování výskytu a ohrožení druhu. Racek chechtavý stále patří k běžným druhům a na obou lokalitách jsou početné hnízdní kolonie, do kterých budou moci účastníci z bezpečné vzdálenosti nahlédnout, aniž by hnízdící ptáky rušili. Velice znepokojující je, že se stavy hnízdících i zimujících ptáků každoročně dramaticky snižují.

Na rybnících bude k vidění i mnoho dalších druhů vodních ptáků. K velkým zážitkům patří jejich námluvy.

V sobotu 26.4.2008 je sraz účastníků v 7:30 hod u sádek v Tovačově. K exkurzi bude možnost se připojit také později na hrázi Hradeckého rybníka. V Záhlinicích je sraz v neděli 27.4.2008 v 9:00 hod před hospodou U čápa.

text a foto: Adolf Goebel

racci chechtaví v zimním šatě racek chechtavý ve svatebním šatě
 
 Exkurze Moravského ornitologického spolku

V sobotu 22.3.2008 se koná letošní první exkurze do Tovačova, která bude zaměřena na probíhající jarní tah ptactva. Z pěvců jistě zaujmou hejna špačků v nádherném, kovově se lesknoucím svatebním šatě a zpěv mnoha dalších druhů i volání a bubnování strakapoudů a žlun. Ornitologové také zaznamenali na Tovačovsku řadu protahujících druhů severských kachen, např. morčáků velkých, hoholů severních, ostralek štíhlých, turpanů hnědých nebo hvízdáků euroasijských. Objevit by se měly čírky modré a obecné a brzy začne i impozantní tok potápek roháčů. Protahují a vracejí se rovněž dravci, např. moták pochop nebo luňák hnědý. Zaznamenáni byli i ptáci ze skupiny bahňáků, jako např. čejky chocholaté, kulíci zlatí a jespáci bojovní. Situace se mění doslova každým dnem a mohou se objevit i opravdu vzácné druhy. Vzhledem k předpokládané změně počasí je možné, že se zdrží některé jinak rychle protahující druhy.

Sraz účastníků bude u sádek v Tovačově v 7.30 hod. Účastníci, kteří pojedou z Přerova, mohou využít linkového autobusu, odjezd v 6.50 hod z autobusového nádraží Přerov (nást. č. 13). Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Akce je součástí projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Exkurzi povede Adolf Goebel.

Výskyt labutě zpěvné ze Skandinávie i labutě černé z Austrálie na střední Moravě považují ornitologové za ojedinělou a jedinečnou raritu.

text a foto: Adolf Goebel

 
 Použité známky mohou zachránit život albatrosům

Moravský ornitologický spolek středomoravská pobočka České společnosti ornitologické se rozhodl zapojit do mezinárodní sbírky sloužící podpoře projektu na záchranu ohrožených albatrosů. Dle zjištění mezinárodní organizace na ochranu ptáků BirdLife International každoročně uhyne až 100 000 albatrosů při průmyslovém rybolovu metodou zvanou "long line fishing". Jde o způsob lovu, při kterém jsou za lodí vlečena velmi dlouhá lana, na kterých jsou zavěšeny tisíce háčků s návnadou představující pro mořské ptáky lákavé sousto. Ochranářské organizace proto chtějí v rámci své kampaně přesvědčit rybáře, aby tento způsob lovu používali pouze v noci, kdy mořští ptáci neloví potravu nebo aby lana s háčky doplnili stužkami, které ptáky odplaší od lákavé návnady.

Podpořit tuto kampaň na záchranu albatrosů může každý jednotlivec nebo i firma tím, že z došlých dopisů vystřihne použité poštovní známky a prostřednictvím Moravského ornitologického spolku nebo Ornitologické stanice (ORNIS) v Přerově je věnuje organizátorům sbírky na záchranu albatrosů. Použité poštovní známky budou ve Velké Británii prodány na filatelistických aukcích a získané prostředky použijí ornitologové na nákup závaží, lan se stužkami a osvětu mezi rybáři.

Pokud jste se rozhodli tento projekt podpořit, neváhejte a do konce března pošlete nebo předejte použité známky ornitologům v Přerově. Akce končí 31. března.

text: Jiří Šafránek

Fotografie k uvedené kampani si můžete stáhnout bezplatně v tiskové kvalitě na: http://www.savethealbatross.net/images.asp

 
 Dvě cizokrajné labutě se zdržují na střední Moravě

Již druhým rokem se po střední Moravě toulá labuť zpěvná jejímž domovem je Skandinávie. Na rozdíl od našich labutí velkých má žlutě zbarvený zobák a pronikavý hlas. Díky tomu, že je označena kroužkem a žlutým krčním límcem, mají ornitologové dobrý přehled o místech jejího výskytu. Okroužkována byla 19. 1. 2006 v severním Německu a již v dubnu 2006 byla pozorována na Hradeckém rybníku v Tovačově. Krátce se pak objevila v Bzenci na Hodonínsku i na Kroměřížsku a opět se vrátila do Tovačova. V říjnu a v listopadu 2006 pobývala v jižním Polsku, ale již začátkem roku 2007 se zdržovala na Šumvaldském rybníce na Olomoucku. V půlce února byla již potřetí zjištěna na Hradeckém rybníku v Tovačově, ale celou hnízdní sezónu loňského roku strávila na rybníku Na Hrázi v Kojetíně. Po zamrznutí rybníka se přeletěla na řeku Moravu v Kroměříži a od prosince se zdržovala opět na Tovačovsku, na Annínské jezeře i na Hradeckém a Křenovském rybníku. Nyní je zpět v Kojetíně na rybníku Na Hrázi. Jde tedy o jediný známý případ, kdy se labuť zpěvná po dvě hnízdní období zdržovala v České republice.

Další, tentokrát zcela exotickou labutí, která se nyní vyskytuje na střední Moravě je labuť černá, jejímž domovem je dokonce Austrálie a Tasmánie. Jak už její jméno říká, je na rozdíl od našich labutí - černá. Zobák má jasně červený, s bílým příčným páskem před koncem horní čelisti. Poměrně často se u nás chová v zoologických zahradách a ojediněle i v soukromých chovech, odkud mohla uniknout do volné přírody. Prvně byla pozorována letos v zimě na řece Moravě v Kroměříži a nyní se zdržuje v hejnu labutí velkých na Zámeckém rybníku v Chropyni.

Výskyt labutě zpěvné ze Skandinávie i labutě černé z Austrálie na střední Moravě považují ornitologové za ojedinělou a jedinečnou raritu.

text a foto: Jiří Šafránek